ЕВРИТМИЯТА - БУДНОСТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗЦЕЛЕНИЕ - МЕДИТАЦИЯТА И-А-О (4)

Submitted by admin 2 on Съб., 04/04/2020 - 09:16
Азът

Медитацията И-А-О или алфата и омегата в Евритмията

 

Едно от първите неща, с които се среща човек, когато започва практически да изучава Евритмия е медитацията И-А-О. Тази троичност от гласни ни въвежда в състояние, в което ние се събираме в себе си и ставаме възприемчиви към космичните етерни потоци, от които нашето етерно тяло е също част. Наглед съвсем леки за изпълнение упражнения успяват да предизвикат толкова силни изживявания в нашите тела.

В Евритмията използваме немския израз „гещалт“ (Gestalt), който в превод означава фигура, форма, снага, но също така и личност. Смисълът, който се влага в него в Евритмията, е цялост, съвкупност от всички тела, съставляващи човека, а като идейна и понятийна система на Духовната наука се имат предвид Физическото тяло, Етерното тяло, Астралното тяло и Духовното тяло или това е нашият Аз, взети в тяхната индивидуална цялост.

С медитацията И-А-О настройваме нашия гещалт за работа с етерите (топлинен, светлинен, звуков и жизнен), така както музикантите настройват своите музикални инструменти преди да започнат да свирят. Това е особено важно предвид динамиката в съвременния свят, в който сме разпилени в различни посоки в своите мисли, чувства и постъпки.

За гласните звукове Рудолф Щайнер казва следното:

„В гласните изразяваме нашата собствена вътрешност. Който каже А, знае, че нещо в душевността му живее като учудване, възхищение, изразяващо се в А. В О също има нещо вътрешно и всяка гласна изразява нещо вътрешно душевно

Защото гласните са отзвук от нашия взаимен живот с духовните йерархии. Това го донасяме с нас и го внасяме тук, на Земята. То остава в нас и е наше собствено откровение.“Събр. съч. 218

Да разгледаме гласните от медитацията И-А-О като смисъл, форма, изпълнение и въздействие.

Гласната И е свързана планетата Меркурий и с онези Духовни същества, които стоят зад нея. Тя разкрива истинската същност на човека – неговия Аз. Силата, произлизаща от И е същата благодарение, на която ходим изправени. Движението при изпълнението й е искрящо, светло, енергично. Както Меркурий е вестоносецът, който свързва света на боговете, земния свят и света на Хадес, така и гласната И изразяваме като жест, при който дясната ни ръка е вдигнатата нагоре като показва вътрешния ни устрем към духовния свят, а лявата ръка е опъната и сочи надолу към земния свят.

 

Гласно И
Евритмично "И"

 

В началната изходна част на медитацията И-А-О човешкото същество застава събрано в себе си, изправено и самовглъбено, с прибрани към тялото крайници и събрани едно до друго стъпала. Предстои ни да изживеем в няколко минути цялото сътворение, еволюционния процес на човекоставането.

Тялото се отпуска напред и надолу. Ръцете се отпускат свободно надолу. Чувстваме в себе си цялата откъснатост от възприемането на света със сетивата, които ни правят човеци. Тази поза ни свързва много повече с животинското царство, в което липсва Азовостта. Съществото ни е сякаш потънало във водно-въздухообразното състояние. Изправяме се бавно, сякаш светът просветва за нашето съзнание стъпка по стъпка, сетивата ни се пробуждат. В този момент човекът твърдо застава на своите нозе, демонстрирайки със своя изправен строеж силата, присъствието, съзнанието, което Азът ни носи в нашето същество. Успоредно с това изправяне прозвучава тоново гласната И.

В медитацията И-А-О гласната И прозвучава едновременно чрез тялото ни и чрез гласа ни, както и другите две гласни А и О в следващите стъпки.

Гласната И се изпълнява като мислено прекараме светлинен стълб през центъра на гещалта от свода на ходилата през гръбнака и главата. След като тялото отначало е отпуснато с цялата си тежест към земята, сега постепенно се изправя, усещайки преминаването на тази струяща светлина, която се устремява към Космоса. Този светлинен стълб задържаме като мисъл и образ в нас през цялото време, докато изпълняваме не само медитацията И-А-О, но и по принцип всичко, което правим евритмично.

Евритмията е изкуство и лечебна сила, в която винаги трябва да просветва светлината на нашия земен Аз, осъществявайки връзката с нашия висш Аз. Това е именно този стълб от пронизваща ни светлина.

Така изправени, с вътрешното чувство за баланс и озарение, просветляващо Аза, отново от нашия център, преминаваме към изпълнението на гласнана А.

 

А
Евритмично "А"

 

Гласната А е свързана с планетата Венера. С нея изразяваме едно от най-фундаменталните чувства на душата – възхищението и отварянето на човешкото същество за света. За разбирането на А ние трябва да почувстваме двойната природа на човешката душа. От една страна тя се отваря към Духа и ние започваме да възприемаме божествената същност на човека. От друга страна - душата е насочена към физическото тяло, към първичното и импулсивното в него. Отваряйки се за духовното ние укротяваме и пречистваме първично-импулсивното в човешката природа. Звукът А в евритмията представя образа на човешкото ни същество с ръце широко отворени към света. Ние сме готови да приемем този свят.

В медитацията от изпълнението на И, фокусирани в нашия център, преминаваме към А като леко отпускаме тялото назад, на пети. Ръцете, при това движение, естествено преминават назад, зад тялото ни, като от самосебе си застават в положение на евритмично А. Чрез сърдечната чакра в нашата ритмична система ние оставаме свързани със светлинния стълб, който в тази позиция преминава пред нас. След което се връщаме в изходна позиция, в нашия център, като по този начин отново се сливаме със светлинния стълб. Той е именно нашият център, даващ образа за „мястото”, в което да почувстваме връзката между нашия земен и нашия висш Аз.

От там преминаваме към изпълнението на гласната О. Тя е свързана с планетата Юпитер. Звукът О в евритмията се изпълнява, като направим О пред тялото си, с което сякаш обгръщаме света и го правим наше вътрешно душевно достояние.

 

О
Евритмично "О"

 

В медитацията И-А-О звукът О изпълняваме, накланяйки се напред от нашия център, като пренасяме тежестта към пръстите на краката, а връзката ни със светлинния стълб я усещаме зад нас, на гърба, в областта между плешките. Ръцете остават прибрани до тялото ни, без напрежение или леко следващи тялото напред. След което отново се връщаме в центъра.

При изпълнение на медитацията И-А-О се изисква пълна концентрация и съсредоточеност, тялото да бъде изправено, без да се прегъва в кръста, но и без всякакво напрежение или стягане. Можем да я изпълним три пъти за хармонизиране на гещалта, като заедно с движението център – отпускане надолу и напред – изправяне И - център – наклон назад А – център – наклон напред О – център, гласните се изпяват.

 

Медитация

 

Важно е да осъзнаваме участието на цялото ни същество. Отново, подобно на троичността на ходилото, за която говорихме в статията за Триделното ходене, и тук имаме връзката пета – воля или веществообмен система, свод – чувства или ритмична система, пръсти – мислене или нервно-сетивна система. Което означава, че цялото същество е включено в този медитативен процес. Центърът идва именно през свода на ходилото или това е нашата ритмична система, връзката с нашето сърце, с нашия вътрешен център и с нашия висш Аз.

Медитацията се изпълнява и в кръг, когато сме в група, като тогава може да променяме постепенно темпото на цялата медитация с бавно забързване и изненадващо забавяне. Използването на стихове придават по-голяма имагинативна образност и сила на изпълнението:

Светлината на ума - изпълняваме И

Силата на Волята - изпълняваме А

Топлината на сърцето - изпълняваме О

Това е Човекът

В началото на занимания с Евритмия започваме с медитацията И-А-О, за да фокусираме цялото си същество и се свържем здравословно с космичните сили в предстоящата ни евритмична работа. С тази медитация завършваме отново, за да съберем плодовете на евритмичната ни работа.

 

Материалът е подготвен от Емил Тенев и Дорина Василева,

участници в модулното обучение по Евритмия,

2018-2020 год., София,

под ръководството на Галина Бертелсен

 

* * *

       

Дорина Василева: ДУХОВНАТА НАУКА И ЕВРИТМИЯТА - ПЪТ НА БУДНОСТ И ИЗЦЕЛЕНИЕ (1)

ЕВРИТМИЯТА - БУДНОСТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗЦЕЛЕНИЕ (2)

ЕВРИТМИЯТА - БУДНОСТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗЦЕЛЕНИЕ - ТРИДЕЛНО ХОДЕНЕ (3)