Етерно тяло

Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (2)

Submitted by admin 2 on Съб., 27/03/2021 - 06:37

…Трябва грижливо да се отличава физическото тяло и минералното тяло. Физическото тяло е това, което се владее от физическите закони, които понастоящем се наблюдават в минералния свят. Съвременното физическо човешко тяло е не само управлявано от такива физически закони, а освен това то е проникнато с минерални вещества. На Стария Сатурн например физическите закони се проявяват само чрез топлинни влияния.

Рудолф Щайнер: Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (11)

Submitted by admin 2 on Съб., 05/12/2020 - 12:16

...Преди появата на азовото съзнание, ние сме разполагали с такова съзнание, при което астралното тяло е било най-високо развито, т.е. с едно астрално съзнание, твърде „смътно” и „притъпено“, понеже все още не е било озарено от светлината на аза.

Рудолф Щайнер: Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание - болест и сън (10)

Submitted by admin 2 on Пет., 30/10/2020 - 20:21

...Днес ще разгледаме много внимателно какво всъщност се осъществява в човека по време на сън. От едната страна имаме физическото и етерното тяло сами за себе си. И от другата страна имаме астралното тяло и азът сами за себе си.