> Бернард Ливехуд: "Човек на прага.Възможности и проблеми на вътрешното развитие"

Submitted by admin on Съб., 12/10/2019 - 12:38
Ливехуд

Статус: Книга, която най-после издадохме. Благодарим на всички, които ни подкрепят, и на дарителите! Вижте съдържанието, а най-долу - как да я поръчате.

Съдържание:

Лично предисловие
ЧАСТ ПЪРВА
1. Човек на прага
2. Пътят навътре: египетските мистерии
3. Пътят навън: северните мистерии
   “Песен за съновиденията на Олаф Естесон“
4. Дневният и нощният човек
   “Химни за нощта” от Новалис
5. Вторият човек в нас
6. Пътища на развитие в миналото и сега
   Източният път на развитие
   Средновековният християнски път
   Християнско-розенкройцерският път
7. Антропософският път на обучение
   Основни черти на антропософския път на обучение
   Някои практически аспекти
8. Аспекти на човешкия двойник
   а) Конституция, темперамент и характер
   б) Възпитанието и културата като двойник
   в) “Смущенията“ от минал живот
   г) Неосвободените природни същества като двойници
   д) За географския двойник
   е) Проблемът мъж-жена
   ж) Пазачът на Прага
9. Планетни процеси в Космоса и в човека
   Отправни точки
   Седемте планетни процеса
   Обобщение
10. Развитие на сетивната душа, разсъдъчната душа и съзнателната душа
   Развитие на сетивната душа
   Развитие на разсъдъчната душа
   Развитие на съзнателната душа
11. Сянката по пътя навътре
12. Сянката по пътя навън
ЧАСТ ВТОРА
13. Терапевтичното мислене в антропософската психо-терапия
14. Аспекти на диагностиката и терапията
а) Диагноза
б) Избор на терапия
в) Метод на терапия
15. Терапия на нарушенията в душевното развитие
16. Истеричната конституция
   Истерията като феномен на нашето време
17. Пътища за бягство
Общи аспекти
Анорексия нервоза
Психопатично поведение
Пристрастености
18. Обучението на терапевта
Бележки и литература

Как да поръчате книгата: попълнете формата за заявка ТУК >>>