> Бернард Ливехуд: "Човек на прага.Предизвикателството на вътрешното развитие"

Submitted by admin on Съб., 12/10/2019 - 12:38
Ливехуд

Статус: Книга, която е номер 1 в списъка за издаване/ събираме дарения

СЪДЪРЖАНИЕ

Лично предисловие

Биография на автора

 

Част първа

1. Човек на прага

2. Пътят навътре: Египетските мистерии

3. Пътят навън: Северните мистерии

Песен на сънищата” на Олаф Астесон*

*(The Dream Song of Olaf Asteson)

4. Дневен човек и нощен човек

Химни за нощта” на Новалис

5. Втори човек вътре в нас

6. Пътища на развитие в миналото и сега

Източният път на развитие

Средновековният християнски път

Християн Розенкройцерският път

7. Пътят на антропософията

Очертание на антропософския път на вътрешна подготовка

Някои практически съображения

8. За човешките „двойници”

а) Телосложение, темперамент и характер

б) Възпитание и култура като двойник

в) Модел на влиянието от предишен живот

г) Неосвободените природни същества като двойници

д) За географския двойник

е) Проблемите мъжко-женско

ж) Пазачът на прага

9. Планетарни процеси в космоса и в човека

Начални точки

Седемте планетарни процеса

Обобщение

10. Развитието на сетивната душа, интелектуалната душа и

съзнателната душа

Развитие на сетивната душа

Развитие на интелектуалната-мисловна душа

Развитието на съзнателната душа

11. Сянката по пътя навътре

12. Сянката по пътя навън

 

Част втора

13. Терапевтично мислене при антропософската психотерапия

14. Гледни точки при диагнозата и терапията

а) Диагноза

б) Избор на терапия

в) Терапевтичен метод

15. Терапевтично лечение на нарушения в душевното развитие

16. Истеричната конституция

Истерията като феномен на нашето време

17. Аварийни изходи

Общи гледни точки

Анорексия нервоза

Психопатично поведение

Пристрастености

18. Обучение на терапевта

Бележки и литература