Хирофонетика

За хирофонетиката

Submitted by admin on Вт., 25/05/2017 - 15:50

Хирофонетиката е терапия, която е разработена от д-р Алфред Баур на основата на антропософското човекознание на Рудолф Щайнер. Понятието хирофонетика произлиза от гръцки език, при което cheires означава ръце, а phonos звучене или звук.