Как да даря средства за издаване на книги

Даренията се събират по сметките на издателя: Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия.

В лева:
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG04 STSA 930000 1947 2768
Основание: дарение ........................
Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия
----------------------------------------------------------------
В евро:
Банка ДСК
BIC: STSABGSF
IBAN: BG55 STSA 930000 1972 6766
Основание: дарение ...............................
Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия

или използвайте Paypal:

 

На "Основание" можете да посочите книгата, за чието издаване желаете да дарите средства. Ако искате да дарите без да посочвате конкретна книга, то основанието може да бъде "дарение издателска дейност". Можете и да ни пишете имейл на publisher@oporabg.com , на който изрично да посочите с каква цел е направено дарението.