Събрани средства

Общо събрана сума към 28.08.2020 година от дарители

Д-р Инго Юнге: Антропософска медицина, том 2, предстои превод и издаване:

115 лв. - дарител

100 лв. - дарител

50 лв. - дарител

24 лв. - дарител

200 лв. - дарител

* * *

До сега са събрани 1050 лв. от  продажбата на том 1, заедно с горните дарения.

..............................................................................................................................................

Д-р Инго Юнге: Антропософска медицина, том 1 - в наличност.

200 лв. - дарител

110 лв. - Общност по Антропософска медицина

60 лв. - дарител

285 лв. - Общност по Антропософска медицина

100 лв. - дарител

100 лв. - дарител

Дофинансиране на издаването от Сдружението по АЛПСТ и от продажбата на вече издадени книги.

..............................................................................................................................................

Закупуване на английско издание на биографията на Ита Вегман "Коя беше Ита Вегман" от Емиховен:

300 лв. - дарител

..............................................................................................................................................

ДАРЕНИЕ НА 7 МАЙ 2021 ГОД.

3000 лв. за издаване на лекционните цикли на д-р Инго Юнге

ДАРЕНИЕ НА 11.11.2021 ГОД.

200 лв.