ЕВРИТМИЯТА - БУДНОСТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗЦЕЛЕНИЕ (2)

Submitted by admin 2 on Нед., 29/03/2020 - 10:10
Евритмия

Рудолф Щайнер разкрива многоаспектните причини за развитието на епидемии, говори за ролята на човечеството като цяло, както и на отделния човек. За тях можете да прочетете, както в сайта по Антропософска медицина:

Рудолф Щайнер и неговият последовател д-р Хаушка за това как възникват епидемиите

За коронавируса - по-страшен и от най-страшния звяр е собственият ни страх!

... така и в ценни статии, публикувани в блога "От Извора":

Коронавирус: Да посрещнем фронтално Covid-19 с антропософия

Събуждането на духовни мисли като лечение на нашето време

В този момент е много важно по какъв начин ние ще работим с нашето същество. Нека отново припомня основните изводи от даденото от Рудолф Щайнер по отношение на случващото се с четирите члена на човешкото същество - Физическо тяло, Етерно тяло, Астрално тяло и Духовно тяло (Аз). Най-важното оттук-нататък е да укрепваме нашия Аз, за да има здрав контрол върху другите три тела, както и да укрепваме нашата Ритмическа система - в лицето на белите дробове и сърцето. Тази обща центрираност на съществото ни укрепва и засилва нашата имунна система.

В човешката троичност, изразена в нервно-сетивната система, ритмическата система и системата веществообмен-крайници, балансът се дава именно от ритмическата система. Също много важно нещо, което касае нашите мисли, т.е. то работи в главата и в нервно-сетивната система - да съумеем отново чрез Аза да търсим балансиране на мислите.

Какво означава това? Да не забиваме с мислите си както в страховете (Ариман), така и в летежите и откъсването от реалността, което е бягство и компенсация като психологически механизъм (Луцифер). Остава - Христос! Мъдростта, прибраността, търсене на вътрешния център, на вътрешната светлина, която винаги се намира не във външните летежи и фойерверки, а във вътрешното спокойствие и тишина.

Принципи на възникване на епидемиите:

  1. Във водно-етерния организъм на болния човек се съдържат нездрави за човека вещества, които са създали почвата за развитие на болествотворния организъм. Съотношението на четирите тела - физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз - е нарушено. Азът не може да контролира случващото се и цялото човешко същество изпада в безпорядък.
  2. Заразяваме се, когато започнем да „имитираме” с нашето собствено етерно тяло, случващото се в етерното тяло на вече болния човек, чрез „изпаренията”, идващи от неговото астрално тяло и от целия този безпорядък.
  3. Това се случва, когато не само проявяваме съзнателно страхове, безпокойство до паника и параноя, но и когато тези чувства работят в нас дори без да ги съзнаваме или изразяваме външно. Т.е. с нашето астрално тяло на ниво чувства и емоции първо възприемаме този безпорядък и това преминава от нашия въздушен организъм в нашия водно-етерен организъм, където създаваме подобен безпорядък, който е готов по същия начин да създаде почва за съответната проява на болестта.

Коронавирусът действа и дава усложнение като пневмония, също може да удари и сърцето. Важно е да укрепим Аза, за да си възвърне контрола, също така да въздействаме на ритмичната система в областта на сърцето и дишането, за да балансираме цялото човешко същество, в случай на нужда.

Освен съответни антропософски препарати е важно да работим за укрепване на етерното ни тяло, което може да направи евритмията за нас, както и за съзнателно прочистване на астралното ни тяло, чрез рисуване, чрез емпатията към позитивни и смели персонажи от книги и театрални постановки, чрез молитвата и медитативната работа. Има и редица упражнения в антропософската гласова терапия, които биха подпомогнали тези процеси в телата ни.

 

Евритмия

 

За смисълът, значението и бъдещето на Евритмията можете да прочетете в огромния брой статии, които вече са публикувани в този сайт. Бих заключила в няколко думи: работейки с лечебните сили на упражненията, дадени от Лечебната евритмия, както и с душевно-хигиенните упражнения, ние черпим сили и свързваме цялата наша организация, цялото наше седемчленно същество с космическия Логос, работещ в Макрокосмоса.

Още по-кратко казано - микрокосмосът (човешкото същество) се свързва с лечителните сили на Макрокосмоса. Чрез евритмията човешкото същество съзнателно, отговорно и целенасочено пожелава да бъде в синхрон с космическите ритми.

В последните седмици в социалните мрежи евритмисти от различни страни споделят във видеа своите знания с идеята да бъдат полезни на много хора, без оглед на това дали изобщо познават антропософията или в частност - евритмията. Нима това в момента има някакво значение! Важно е в точния момент да бъде подадена ръка на онзи, който ще намери в подареното нещо полезно и ценно за себе си. Духовният егоизъм в такива моменти трябва да бъде надскачан - ние не владеем тези знания само и единствено за себе си. Ако си го мислим, тогава нека се попитаме - къде остава Христос в нас, истинското разбиране на неговата мисия като лечител, на нашата мисия като ученици на Духовната наука на Рудолф Щайнер.

Изказвам благодарността си към Димитър Левашки - евритмист, за съдействието и подкрепата за бъдещите публикации по темата!

И така, ето едно предложение за хармонизиране на цялото ни същество чрез т.нар. ТРИДЕЛНО ЕВРИТМИЧНО ХОДЕНЕ.

От редактора

Дорина Василева: ДУХОВНАТА НАУКА И ЕВРИТМИЯТА - ПЪТ НА БУДНОСТ И ИЗЦЕЛЕНИЕ (1)