Кристина Кейн

Кристина Кейн: Четвърта седмица на Адвента "Моралът е... любовта към нещо, което все още не съществува, но може да бъде..." (4)

Submitted by admin 2 on Нед., 23/12/2018 - 09:14

Четвъртата седмица на Адвента може да бъде посветена/отдадена/ на четвъртия човешки елемент, на АЗ СЪМ. Когато започне пречистване в чувстването, мисленето и волята, АЗ СЪМ започва да навлиза в душата. Ние виждаме този процес в бременността с Исус в тялото на майка му Мария. Мария, нашата душа, пречиства същността си и е способна да носи младенеца Исус, нашия АЗ СЪМ.

Кристина Кейн: Трета седмица на Адвента "От духовните светове в нашата воля се вливат сила и увереност..." (3)

Submitted by admin 2 on Нед., 16/12/2018 - 10:27

Когато пристъпим в третата седмица на Адвента, можем да насочим вниманието си към третия аспект на душата - волята. От нашите три душевни способности волята е най-слабо разбрана, защото тя е способност в процес на развитие. Нашата задача е да я въведем в състояние на съзнание, така че да не е инстинктивна.

Кристина Кейн: Втора седмица на Адвента "Целта на мисленето е да се разбираме като духовни същества..." (2)

Submitted by admin 2 on Нед., 09/12/2018 - 10:48

Адвентът ни дава възможност да пътуваме през душата си и да осъзнаем нейното пробуждане. Колко често осъзнаваме, че дейността на душата ни е закоравяла? Същите чувства възникват, когато се изправяме пред определени ситуации, мислим същите мисли ден след ден и действаме по предвидим начин, когато вземаме решения.

Кристина Кейн: Тринадесета свята нощ, 5.01.-6.01.

Submitted by admin 2 on Пет., 05/01/2018 - 09:45

Във всяка статия за Тринадесетте Свети дни и нощи са представени хронологично съзерцанията на Кр.Кейн до този момент. Съзерцанието за 2019 год. ще намерите най-отдолу!

* * *