Доц.д-р Иванка Кирова: Как човек е свързан със звездните и планетарните сили? (първа част от поредицата Фази в развитието)

Submitted by admin 2 on Съб., 25/11/2017 - 09:34
Земята

В земния си живот, при който ние сме свързани със земните сили, също така сме под влияние и на космически сили – планетарни, на слънчевата система и на неподвижните звезди /Зодиака/.

Според Духовната наука антропософия, всеки седемгодишен период от разгъването на човешкия живот между раждане и смърт е свързан с влиянието на определена планета. Ако съзнателно се съобразява с планетарното влияние през различните цикли от живота си, личността ще бъде в хармония с космическите закони и животът й ще бъде много по-плодотворен.

Настъпило е времето духовно просветената личност да мисли и действа, като не се съобразява само с природните закономерности, защото сме не само физически, но и едновременно духовно-душевни същества. Затова освен здравословен живот на физическото тяло, трябва да имаме познания за влиянието върху нашия организъм на Духовните същества и сили от планетарните и звездни светове. Те ни влияят като на сложно устроени духовно-душевни същества. Така ще бъдем в съзнателна хармония с космическите ритми и неотменимия космически ред, който влияе пряко, съвсем реално върху земния ни живот. Поетът Михаил Кендеров е почувствал това влияние така: „Вечер гася лампите, за да се порадвам на това, което ми е дадено от Бога – звездното небе и светлината в мен.”

Ако осъзнаем, че сме микрокосмос, потопен в светлината и хармонията на макрокосмоса чрез духовната си връзка с небесата, ще почувстваме и ще осъзнаем своя независим, неумиращ, вечен Дух /Аз/. Индивидуалният ни Дух се преражда в различни личности в много земни животи, за да се развива и усъвършенства чрез преживяните опитности, придобити таланти, способности и морални ценности в земното си битие.

Космическите закони, свързани с числото дванайсет, управлява онова, което е разположено в пространството, а свързаните с числото седем - ръководят онова, което се случва във времето и създават времевите ритми. Седемте планети от слънчевата ни система, движейки се в границите на определен Зодиак, установяват последователността и отношенията на времето. Дванайсетте съзвездия на Зодиака определят пространствените взаимоотношения.

Микрокосмосът – човек също се подчинява на тези космически закони на времето и пространството. Има съответствие на влиянието на Духовните същества и сили от седемте движещи се планети върху последователно циклично разгъване в седемгодишни периоди на човешкия живот от раждане до смърт. Движението на планетите създава също така ритмите на сърдечните удари и дишането на човека като на четири сърдечни удара отговаря едно вдишване. Пулсиращото движение на кръвта под влияние на планетарното движение задвижва сърдечните удари, а не обратно. Както движението на водата задвижва воденичното колело, а не обратно.

 

Човешкото тяло и Зодиакът

 

Как е свързано човешкото тяло с влиянието на Зодиака?

По време на живота на човека между смърт и ново раждане духовните същества и сили от дванайсетте зодиакални съзвездия влияят за изграждане на различните пространствено разположени части в енергийната конструкция на човешкото физическо тяло. Човешката глава с формата си на купол е отражение на небесния свод. Човекът наистина и микрокосмичен образ на макрокосмоса. Нашата Слънчева система, обкръжена от неподвижните звезди на Зодиака, е нашият макрокосмос.

От най-древни времена в Мистерийните центрове, от където е изтичала мъдростта към хората, е било известно, че тялото на човека е дванайсетократно създание, свързано с дванайсетте съзвездия на Зодиака.

Съвременната духовна наука преоткрива факти от древната мъдрост и ги изнася публично под форма на познание, подходящо за съвременния човек.

Духовното познание ни показва, че формите и структурата на дванайсетте части на нашето физическо тяло са свързани със силите на Духовните същества от дванайсетте съзвездия на зодиака.

Устройството на главата е свързано с енергиите на Духовните същества от съзвездието Овен, ларинксът е свързан с Телец, раменете – с Близнаци, гръдния кош – с Рак, вътрешните органи в гръдния кош – с Лъв, коремните органи – с Дева, хълбоци – с Везни, органи на размножение със Скорпион, бедрата – със Стрелец, коленете с Козирог, подбедриците – с Водолей, и стъпалата – с Риби. Понякога точно този орган или част от тялото, с която зодиакално е свързан човек, е слабо място за поява на болест тъкмо там.

 

Периоди

 

Как влияят планетарните сили върху различните периоди от живота ни?

От физична гледна точка Слънцето е центърът, около който се въртят планетите от нашата система. Но от гледна точка на развитие на земния живот Земята става център на влиянието върху дейността на човека през различните житейски периоди. Ако се вземе Земята за изходна точка вместо Слънцето, определението “планета” включва Слънцето и земния сателит – Луната.

Влиянието на Духовните същества от съответната планета не се ограничава само до физическото планетарно тяло, което виждаме на небето. То е много по-голямо и обхваща цялата сфера, ограничена от орбита, определена от радиус, достигащ от Земята до планетата.

Бъредин Джоселин е видна американска антропософка, има научни изследвания в областта на астрософията /антропософска духовна наука за планетите и неподвижните звезди - Зодиака/. Тя пише: „В този смисъл Земята по всяко време е вътре във всички взаимно проникващи се сфери, като пластовете на кромид лук. Влиянието на всяка планета върху различните периоди от живота на човека трае седем години, а след това следващата по ред разгръща по-нататък живота.”

Най-близо до Земята е Луната и нейните Същества и сили управляват първите седем години от живота – от раждането на детето до смяната на зъбите. Другите вътрешни планети, намиращи се между Луната и Слънцето са Меркурий и Венера. Но Меркурий е преди Венера от духовна гледна точка /а не с пространствено положение/, защото съответства на времето на звездните им въртения: Меркурий – 88 дни, Венера -225 дни.

Духовните същества и сили от Меркурий влияят върху живота на детето от седем до четринайсет години, а от Венера – от четринайсет до двайсет и една година. Влиянието на Духовните същества и сили от Слънцето, като управляваща планета в слънчевата система, е огромно и продължително и обхваща три седемгодишни периода – от двайсет и една до четирийсет и две годишна възраст.

Следва ръководството на Духовните същества и силите на външните планети /отвъд Слънцето /върху житейските периоди: на Марс – от четирийсет и две до четирийсет и девет години, на Юпитер – от четирийсет и девет до петдесет и шест години, на Сатурн – от петдесет и шест до шейсет и три години.

Отвъд Сатурн са Уран, Нептун и Плутон, които някога са били планети извън Слънчевата система, и които по-късно са се присъединили към нея. Тяхното влияние не се разглежда заедно с основните планети – от Луна до Сатурн, които отговарят на периодите от живот от раждане до шейсет и три годишна възраст.

Според д-р Рудолф Щайнер след шейсет и три години няма влияние на точно определена планета, а въздействат всички звездни сили и ние навлизаме в едно свободно съществуване.

Под управлението на Духовните същества и силите на трите вътрешни планети – Луна, Меркурий и Венера се развиват съответно физическото, етерното и астрално тела. От двайсет и една до четирийсет и две години под влияние на огромните Слънчеви сили Азът ни работи като последователно се усъвършенстват под негово влияние в седем годишни периоди сетивната, интелектуалната и съзнателната /Духовна/ душа.

От четирийсет и две години нататък под влияние на Духовните съществата и силите на външните планети – на Марс, Юпитер и Сатурн се разгръщат духовните сили на човека. Той натрупва опитност, умения и познания.

Някак трудно е на съвременния материалистично мислещ и обучаван човек да си представи конкретно влиянията на Духовните същества и сили от различните планети. Но, ако реши да се съобрази с това влияние възоснова на духовното познание, животът му става по-успешен, целенасочен и хармоничен. Защото тези познания съдържат неотменими и истинни духовни закономерности.

Тази вечер

Духът ми пиянства –

надвесен над Всемирния океан

пие пространство.

През очите ми влитат

отсрещните планини

с небето и всички съзвездия.

Смълчан като бездна,

тази вечер пиянствам,

поглъщам Вселената.

Сам съм.

Михаил Кендеров

 

Доц.д-р Иванка Кирова, к.м.н.

Следва!