Кристина Кайне: Дванадесета свята нощ, Стрелец, 4.01.-5.01.

Submitted by admin 2 on Вт., 04/01/2018 - 18:20
Девата с Младенеца

В дванайсетата нощ мястото на короната е в подножието на Божественото, защото въпреки, че се борихме със самите себе си и сме спечелили короната, битката е спечелена с помощ и благодат, които идват от източник или начало в човека, които човешката сила не може да достигне. В този момент ние успяваме да достигнем до едно начало и край на времето без пространство, и пространство без време. Всичко е вечно и свято в този момент. Трябва да използваме силите на постоянството, ако искаме да постигнем нашите цели или целите на Стрелеца, за да се изпълним с добър дух.

Това, което научихме и получихме в дванайсетте свети нощи трябва да вземем в живота и по този начин да одухотворим материята и душата. Дванайсетте святи нощи са важни за живота и съдбата на цялата година. Те могат да засадят семето на добра воля.

Особено решаващо ще бъде това, което предприемем в навечерието на Нова Година /нощта на Св. Силвестър/. Онова, което мислим по това време се обхваща от висшите Йерархии и в това се крие силата на изпълнението.

Р.Щайнер

Нашата корона не е придобита за наша полза. Ако ние я спечелим, я полагаме в краката на цялото творение. Ако смятаме, че това е наша собствена корона, поради положените от нас усилия и поради тази причина следва да се ползваме от предимствата, ще бъдем много изненадани един ден, когато открием кой връчва тези награди.

Короната на човечеството е Аз Съм и същността на Аз съм е любовта: „Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи..Любовта никога не отпада...”/Кор. 13/ Когато преживяваме тази любов, се намираме във вечността „време извън пространството и пространство извън времето”. Това е преживяването на Аз Съм. Границите изчезват и ние сме в нашето вечно същество.

Като пътувахме през тези Свети нощи, всяко зърване на истината, която е идвала към нас, е получена от Духовните йерархии и Светата Троица, които се грижат за нас. Те получават нашите дарове на разбиране и ги излъчват към цялото човечество. В тези думи може да се натъкнем на грешно разбиране, че като човешки същества сме задължени на Бог или боговете. Това не е вярно. Ние сме свободни да спечелим короната, да я носим и да я предложим на цялото творение. Нека носим това познание всеки ден през идващата година.

 

Anima Mea by Annael Pavlova
Anima Mea by Annael Pavlova

 

Дванадесето съзерцание – 2018 год.:

По време на тези Свети Нощи ние се съсредоточихме върху съществото на Христос в опит да станем по-близки с това Същество. Важността от създаване на истинска и значима връзка с Христос не може да бъде достатъчно осъзната. Разбираемо е, ако се борим с това, тъй като това Същество е толкова неразбрано и неправилно представено.

Много хора мислят, че могат да се занимават с духовно познание и да пренебрегнат това Същество. Нищо не е по-далеч от истината. Духовното познание не е възможно за нас, само за да можем да го разберем. То съществува, за да можем да се отворим за духа и да станем изцяло човешки същества.

Не искаме ли да станем напълно човешко същество? Не е ли това нещо, към което трябва да се стреми всяко човешко същество? Ако кажем "да", което се надяваме, че всички ние правим, тогава има само един начин да станем напълно човешки същества - чрез Христос. Това е смисълът и целта на всички събития в живота на Исус, който стана първият носител на Христос и първи стана напълно човешко същество.

Какво става, когато станем напълно човешко същество? Ние никога не трябва да се превъплъщаваме в човешкото тяло отново. „Сега всичко е вечно и свято!" Това е истинското възкресение, което разглеждахме вчера.

Как да стигнем до този момент? Няма пряк път. Ние можем да стигнем само чрез истинската връзка с Христос, тъй като Той живее в нас и около нас. Един от най-добрите начини да го опознаем е чрез святите думи, които са достигнали до нас в Библията. Библията е написана така умело, че всичките преводи не могат да изкривят истинското й значение. Истинското значение се намира в оригиналния език, на който е написана. Именно поради тази причина моите книги се съсредоточават върху разкриването на сакралното и скрито значение на Евангелията и Книгата Откровение.

Изследвайки дори някои от оригиналните думи като „ego eimi”, което означава Аз съм, отваря разбирането към Библията и ни говори за онези, които са въвлечени да познаят Христос като архетип на Аз съм. Библията говори езотерично, под повърхността на думите, като ни изпълва с любов към Христос, която не може да бъде обяснена. Както Рудолф Щайнер казва:

„Когато проникнем нашето познание с преживяването на любов, тогава нашето познание може да се доближи до Мистерията на Голгота. Тогава животът на Светия Дух води до живот в Христос, Божия Син.” /Земното познание, Небесната мъдрост, стр. 133/

Медитирането и съзерцаването на подобни идеи за живота на Исус, докато Той бавно поема в себе си Христовото Същество, ни позволява да познаваме и обичаме живия Христос и да имаме „короните, които можем да поставим в подножието на Божественото".

Превод: Дорина Василева

Източници: http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=204&t=1053

https://esotericconnection.com/2018/01/04/holy-night-12-2018/