Д-р Рудолф Щайнер

Рудолф Щайнер: РОЛЯТА НА СЪЩЕСТВОТО ХРИСТОС В КОСМИЧЕСКО-ЗЕМНАТА ЕВОЛЮЦИЯ (14-та последна част)

Submitted by admin 2 on Нед., 08/05/2022 - 08:33

…Съществото, което в своето истинско битие принадлежи на целия Зодиак, съществото, чиито сили принадлежат на целия Зодиак, и което се проявява в планетарния живот като имащо за свой нисш член Везните – в същото време когато при човека за нисш член се явяват Рибите, – това същество, както виждате /схемата/, разпространява своя живот над цялата наша Вселена.

Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (14)

Submitted by admin 2 on Вт., 31/03/2022 - 21:44

…След като след смъртта си човек духовно става все по-голям и по-голям, той може – понеже в етерното тяло субстанцията на целия Космос е концентрирана в сърцето, – да предаде на Космоса цялата си карма. Това, което е взето от Космоса и е станало етерна формация, което в сърцето се е концентрирало и е станало като есенция, иска отново да навлезе в Космоса.