Духовно тяло /Аз/

Хайнц-Хартмут Фогел: Азовата организация на човека и сърцето (5)

Submitted by admin 2 on Вт., 12/02/2019 - 21:26

Възгледът на Гьоте за човека и природата, задълбочен благодарение на антропософията на Рудолф Щайнер, ни дава възможност да преоткрием силата на четирите члена на човешко същество в четирите основни органа: сърцето, белите дробове, черния дроб и бъбреците.

Хайнц-Хартмут Фогел: Четиричленността в човешкото същество и природата. Азов принцип. (4)

Submitted by admin 2 on Съб., 02/02/2019 - 07:52

Когато човек гледа заобикалящата го природа, той различава неорганичния свят на минералите, живия свят на растенията и одушевения, сетивен свят на животните. Познаването и диференцирането на външната природа става възможно за човека затова, защото в него действат минерализиращи, формиращи и душевни сили, които в смисъла на описаната по-горе трансформация се освобождават в неговата душевно-духовна способност да преживява.

Кристина Кейн: Четвърта седмица на Адвента "Моралът е... любовта към нещо, което все още не съществува, но може да бъде..." (4)

Submitted by admin 2 on Нед., 23/12/2018 - 09:14

Четвъртата седмица на Адвента може да бъде посветена /отдадена/ на четвъртия човешки елемент, на АЗ СЪМ. Когато започне пречистване в чувстването, мисленето и волята, АЗ СЪМ започва да навлиза в душата. Ние виждаме този процес в бременността с Исус в тялото на майка му Мария. Мария, нашата душа, пречиства същността си и е способна да носи младенеца Исус, нашия АЗ СЪМ.