Кристина Кайне: Тринадесета свята нощ, 5.01.-6.01.

Submitted by admin 2 on Пет., 05/01/2018 - 09:45
Кръщението

Сега пристъпваме към Тринадесетата Свята Нощ. В Първата Свята Нощ празнувахме раждането на Исус. Това рождение събуди дълбоката памет в нас, кои всъщност сме. Това означаваше, че бихме могли да докоснем чистотата на съществото ни, такива каквито бяхме преди нашата инкарнация във физическо тяло. Носехме този спомен в нашето сърце през всяка инкарнация на тази земя. Преди дванайсет дни видяхме това като едно новородено.

През тези 12-ет дни отгледахме малкото дете, използвайки нашите Имагинации, за да се погрижим за него и го възпитаме. Сега достигнахме до тази нощ, когато това дете, тази толкова невинна памет вътре в нас, е готова да получи Космическия Христос. От небесното слънце на крилете на гълъб идва този Христос, за който сме копнели през всичките си въплъщения, в които сме живяли. Сега Христос може да бъде изживян в съществото ни, това е нашето Кръщение, нашето Богоявление.

Наистина ли разбираме какво означава присъствието на живия Христос вътре в нас? От тази нощ имаме възможността да създадем жива Имагинация за това. Това пътуване през последните 12-ет дни и нощи от Исус към Христос, ни е променило завинаги. Ние ще носим това в сърцата си през следващите дванайсет месеца на 2018 год.

 

Кръщение

 

Тринадесето съзерцание – 2018 год.:

Тази нощ стоим на прага на едно от най-великите събития във Вселената. Това събитие отбелязва момента, в който един мощен Бог навлезе в човешко тяло за първи път. Никое друго същество във Вселената, освен човешките същества, не е преживявало някога навлизането във физическо тяло. Тъй като духовните същества не са капсулирани във физически тела, когато това навлизане се случва, всяко същество в духовните светове го е преживяло - за първи път - някога! Това е кръщението на Исус от Йоан.

В серия от лекции „От Исус към Христос" Рудолф Щайнер обяснява как двете Исусови индивидуалности се сливат заедно и това единно същество е кръстено от Йоан, за да започне вливането на Христос, което отнема малко повече от три години и кулминира с възкресението.

„И ще добавим: Благодарение на факта, че тези два образа на Исус бяха свързани със Заратустра, Исус от Назарет също се издигна до много висока степен, обаче не по същия път, по който би минала индивидуалността на един Адепт, която непрекъснато напредва от една инкарнация в друга инкарнация. И така: В 30-та година, когато космическата индивидуалност на Христос влиза в тялото на Исус от Назарет, самият Исус от Назарет напуска това тяло и от момента, когато Йоан извършва Кръщението в реката Йордан, ако сега се абстрахираме от Христос, - ние имаме работа с един човек, когото вече можем да наречем в истинския смисъл на думата „обикновен човек", само че междувременно той е станал носител на Христос. Обаче ние трябва да различаваме носителя на Христос от самия Христос!

В това тяло, което беше носител на Христос, след като беше напуснато от Заратустровата индивидуалност, вече не се намираше някаква човешка индивидуалност, която да е претърпяла едно или друго по-висше развитие. Развитието, което Исус от Назарет показваше, степента на неговото развитие, произлизаше от факта, че в него беше живяла индивидуалността на Заратустра. Но, както знаем, тази човешка природа беше напусната от индивидуалността на Заратустра, за да бъде завладяна от индивидуалността на Христос. Ето защо веднага след като беше завладяна от индивидуалността на Христос, тази човешка природа се прояви по единствения възможен начин, като изпрати срещу Него не друг, а Изкусителя. Ето защо Христос трябваше да изпита съмненията, грижите и цялото отчаяние, които Го сполетяха на Маслиновата планина.

Който не взема под внимание факта, че Христовото Същество живя не в един човек, който е постигнал висотата на Адепта, а в един обикновен човек, който се различава от другите само по това, че неговите „тела" или обвивки бяха обитавани, а после изоставени от Заратустра, който не държи сметка за това, той не може да стигне до истинско познание за същността на Христос. Носителят на Христос беше обикновен човек, а не Адепт! Но благодарение на това, че стигаме до подобно разбиране на нещата, Събитието на Голгота грейва за нас в нова светлина.” /Лекция 3, превод Димо Даскалов/

Това е пътуването, което всички трябва да правим, и ние го правим стъпка по стъпка всяка година. Отново, ако не сме сигурни какво ще се случи в нас, тогава можем да говорим с Христос, който знае всичко за това от непосредственото си преживяване.

Можете да прочетете повече за двамата Исус в тази публикация: https://www.huffingtonpost.com/kristina-kaine/the-bible-unlocked-2-jesu_b_9713006.html

Благодаря ви, че пътувахте с мен през Тринадесетте свети нощи. Сигурна съм, че ще направим това и през следващата година. Отново ще публикувам подходящата медитация за нощта, както се отнася за всеки месец от 2018 год.

Кристина Кайне

Превод: Дорина Василева

Източници: http://anthrobg.net/viewtopic.php?f=204&t=1053

https://esotericconnection.com/2018/01/05/holy-night-13-epiphany-2018/