Четвърти клиничен случай от практиката на Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман: наследствеността през погледа на духовно-научния изследовател

Submitted by admin 2 on Вт., 31/08/2017 - 08:52
Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

Едно дете бе доведено два пъти при нас в клиниката - първия път, когато беше на 4 год., след това на 5 и 1/2 год., идваха също неговата майка и леля. Диагнозата водеше от разболяването на детето също до разболяването на майката и до това на лелята.

За детето можехме да установим следното: Родило се е 6 седмици по-рано. Другото дете на тази майка беше умряло в последния зародишен стадий. На 6 седмици детето се разболява, вика, крещи извънредно много и е заведено в болница. Там поставят диагнозата спазми на пилора. Детето е хранено отчасти от дойка, отчасти изкуствено. Доведено у дома, то има в първия ден пристъп на спазми, който в първите два месеца се повтаря всеки ден. При тези пристъпи детето се вцепенява и върти очи. Преди започване на пристъпа го обзема страх и плач. Също така детето било кривогледо с дясното око и имало повръщане преди идването на пристъпа на спазмите. На 2 и 1/2 год. отново има пристъп, който траел 5 часа. Детето отново се вцепенило и лежало като мъртво. На 4 год. имало пристъп, който траел 1/2 час. За този пристъп ни съобщиха, че бил за първи път съпроводен с повишение на температурата. След конвулсиите, които настъпвали след довеждането му от болницата, родителите забелязали парализиране на дясната ръка и на десния крак. На 2 и 1/2 год. детето за първи път се опитва да върви, но вървежът му е такъв, че само левият крак може да пристъпва, а десният се влачи. Също дясната мишница не се подчинява на волята му и остава неподвижна.

Същото състояние все още съществуваше, когато детето бе доведено при нас. Трябваше да установим, как стоят нещата с членовете (физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло, азов организъм) на организма на детето. Проучването бе направено независимо от комплекса симптоми. Констатирана бе силна атрофия на етерното тяло, което в определени части приемаше само много слабо влияние от страна на астралното тяло. Областта в дясната половина на гърдите беше като парализирана в етерното тяло. Напротив, констатирано бе нещо като хипертрофия на астралното тяло в областта на стомаха. Сега се касаеше да поставим тези констатации във връзка с комплекса симптоми. Нямаше никакво съмнение, че при храносмилането астралното тяло действа много силно върху стомаха, обаче при преминаването на храната от червата в лимфните съдове става задържане. Поради това кръвта не получава достатъчно храна. Ето защо трябваше да считаме дразненията за повръщане като особено важни симптоми. Спазми настъпват винаги, когато етерното тяло се атрофира и астралното тяло добива непосредствено влияние върху физическото тяло, без посредничеството на етерното тяло. Това състояние се намираше в най-висока степен у детето. Когато това състояние се превръща в нещо трайно през време на растежния период, какъвто беше случаят тук, тогава отпадат онези процеси, които правят двигателната система годна за нормално приемане на волята. Това се показа при детето чрез неизползваемостта на дясната страна на неговото тяло.

 

Майка с дете

 

Сега трябваше да свържем състоянието на детето с това на майката. Тя е на възраст 37 год. Каза ни, че на 13 години е била вече толкова голяма, колкото сега. Още от рано имала лоши зъби, страдала като дете от ревматизъм на ставите, твърди, че е била рахитична. Менструациите са настъпили относително рано. Пациентката обяснява, че на 16 год. имала заболяване на бъбреците и говори също за спазматични състояния, които е имала. На 25 год. имала запек поради спазми на сфинктера, който трябвало да бъде разширяван. И сега при ходене по нужда имала спазми. Без да правим извод от комплекса симптоми направихме изследване на организма на майката и констатирахме извънредно голяма прилика със състоянието на детето, само че всичко беше в по-мека форма. Трябва да се има предвид, че етерното тяло на човека има особено развитие между смяната на зъбите и половата зрялост. При пациентката това се изразява чрез факта, че разполагаемите сили на етерното тяло, които са слаби, позволяват растеж само до настъпването на половата зрялост. С настъпването на половата зрялост започва особено развитие на астралното тяло и се намесва прекалено силно във физическото тяло. Това се проявява в спирането на растежа при 13-та год. При това пациентката съвсем не е джудже, а е много едра, което идва от това, че растежните сили на етерното тяло, макар и слаби, не са възпрепятствани от астралното тяло и са довели до израстване на силно и обемно физическо тяло. Това се е показало в появата на ставния ревматизъм и по-късно в спазматичните състояния. Поради слабостта на етерното тяло се явява особено силно действие на астралното тяло върху физическото тяло. Това действие е разграждащо. При нормалното развитие на живота то бива изправено през време на съня чрез градивните сили, когато астралното тяло е отделено от физическото и етерното тяло. Ако етерното тяло е слабо, както в случая на нашата пациентка, явява се надмощие на разграждащата дейност, което се показва с това, че зъбите трябвало да бъдат пломбирани още на 12 год. Ако освен това етерното тяло е силно ангажирано, какъвто е случаят при бременност, винаги се явява влошаване на зъбите. Слабостта на етерното тяло по отношение на неговата връзка с астралното тяло се показва още особено в честите сънища и в здравия сън, който съществува при пациентката, въпреки всичката нередовност. Слабостта на етерното тяло се показва също и в това, че във физическото тяло не са овладени от етерното тяло чужди процеси, което се показва в урината като белтък, стъкловидни цилиндри и соли.

Забележително е родството на тези болестни процеси с тези на сестрата на майката. Констатираното по отношение състава на частите на човешкото същество е почти същото. Слабо действащо етерно тяло, оттам и преобладаване на астралното тяло. Само че самото астрално тяло е по-слабо, отколкото това на сестрата. Ето защо и тук също има ранно настъпване на менструацията, обаче при нея вместо възпаления се явяват само болки, които произхождат от дразнене на органите, например на ставите. В ставите етерното тяло трябва да бъде особено дейно, ако жизнеността се развива нормално. Ако дейността на етерното тяло е слаба, тогава дейността на физическото тяло става надделяваща, което тук се показва в артритни болки. Върху слабостта на астралното тяло, което действа много малко върху субективното усещане, сочи пристрастието към сладките яденета, които повишават усещането на астралното тяло. Ако освен това слабото астрално тяло е изтощено от живота през деня, ако слабостта се запазва, тогава болките се явяват по-силно. Пациентката се оплаква, че болките й се увеличават вечерно време.

Връзката на болестните състояния на трите пациенти сочи във възходящата родствена линия към предхождащото двете сестри поколение, особено бабата на детето. Причината трябва да се търси при нея. Нарушеното равновесие между етерното и астралното тяло при тримата пациенти може да бъде обосновано в нарушеното равновесие при бабата на детето. Тази нередовност е обусловена от недостатъчното зародишно развитие на алантоидната обвивка и трябва да се търси и при тримата пациенти. При нас това бе установено по-чисто духовно-научен път. Физическата алантоидна обвивка метаморфозира, преминавайки в духовна форма, в способност на силите на астралното тяло. Една изродена алантоидна обвивка създава намалена способност на астралното тяло, която се проявява особено във всички двигателни органи. Всичко това се констатира и при тримата пациенти. Действително от устройството на астралното тяло може да се познае устройството на алантоидната обвивка. От това ще се види, че ориентацията ни към възходящата родствена линия произхожда не от необмислено заключение на фантазията ни, а от действително духовно-научно наблюдение. Ако тази истина дразни някого, на него можем да му кажем, че нашите изложения съвсем не са плод на склонност към парадоксалното, а от желанието да не скриваме пред никого съществуващото сега познание. Мистичните понятия на наследствеността ще останат завинаги тъмни, ако се страхуваме да признаем метаморфозата на физическото в духовното и обратно.

Лечение

От гледна точка на лечението разбирането ни води дотам да добием възглед, от къде трябва да започнем с лечебния процес. Ако нямаме тази насока към наследствеността, а просто бяхме забелязали само нередовността във връзката между етерното тяло и астралното тяло, тогава щяхме да приложим лечебни средства, които да действат върху тези две части на човешкото същество. Обаче в нашия случай тези лечебни средства биха останали бездействени, защото увреждането, което минава през поколенията, лежи много дълбоко, за да може да бъде изправено в тези членове на човешкия организъм. В такъв случай трябва да се действа върху азовия организъм и да събудим в него всички онези сили, които имат връзка с хармонизирането и усилването на етерното и астралното тяло. Това може да се постигне, когато повлияем на азовия организъм чрез засилени сетивни дразнения (сетивните дразнения действат върху азовия организъм). При детето това бе направено по следния начин: Направена бе превръзка на дясната ръка с 5% мехлем от пирит и същевременно намазахме лявата половина на главата с мехлем от царска гъба /сюнгер/. Пиритът, който е едно съединение от желязото и сярата, приложен външно действа така, че възбужда азовия организъм да направи астралното тяло по-подвижно и да увеличи неговия афинитет към етерното тяло. Веществото царска гъба с неговите особени съдържания на организиран азот действа така, че от главата идва действие, което чрез азовия организъм прави етерното тяло по-подвижно, по-оживено и повишава неговия афинитет към астралното тяло. Лечебният процес бе подкрепен чрез лечебна Евритмия, която привежда в оживена дейност азовия организъм. Благодарение на това използваните външо средства са пренесени в дълбочините на организма. Така започнатият лечебен процес бе подсилен след това чрез средства, които трябваше да направят астралното и етерното тяло особено чувствителни за действието на азовия организъм. Ритмично, в течение на деня, бяха приложени бани с извара от растението solidago (жълт енчец), разтривка на гърба с извара от растението stellaria media (врабчови чревца), и вътрешно чай от върбова кора, която действа особено върху чувствителността на астралното тяло, и 0,001 калай, който прави особено възприемчиво етерното тяло. Давахме също маков сок в слаби дози, за да накараме увреденият собствен организъм да отстъпи пред лечебните действия.

 

Жълт енчец

 

При майката бе приложено повече последното лечение, понеже, намираща се с едно поколение по-горе, наследствените сили са действали по-малко при нея. Същото важи и за сестрата на майката. Още докато детето беше в клиниката констатирахме, че то започна да се управлява по-лесно и доби по-добро душевно състояние. То стана например по-послушно, а движенията, които по-рано правеше несръчно, сега ги изпълняваше по-сръчно. По-късно неговата леля ни съобщи, че с детето беше настъпила голяма промяна. То станало по-спокойно, намалели са многото безволеви движения, станало толкова сръчно, че можело вече да играе самичко, а в душевно отношение предишното своенравие е изчезнало.

Събр.съч.27