Рудолф Щайнер за грипа - механизъм и грижа (2)

Submitted by admin 2 on Нед., 09/02/2020 - 19:36
Рудолф Щайнер

Виждате ли, грипът е израз на истинско заболяване на мозъка. А именно, при грип отслабва органът — ако тук нарисувам изглед отстрани и зрителния нерв го обознача ето така (рисунка) — намиращ се под зрителния нерв, той заболява, настъпва своего рода паралич. Оттук, всъщност, се появява и грипът. Грипът представлява парализа на тази част на главния мозък, която е разположена в непосредствена близост до зрителния нерв. Това място в главния мозък е изключително важно и това става първата причина, на влияние (при заболяване) да се подложи целият организъм.

Виждате ли, обикновеният грип протича така, че нарушения при човека възникват в едно или друго място, обаче причината за тях е посочената парализа в главния мозък. Преди всичко, тук се оказва засегнат гръбначният мозък — а именно, гръбначният мозък започва да се заразява. От него нервите отиват към всички телесни части и към крайниците. Човек започват да го болят тези телесни части и така нататък.

Неотдавна имаше интересен случай на грип, който беше доста поучителен. Казвал съм ви, че главният мозък се състои не само от плътни съставни части, но там навсякъде има ликвор, гръбначномозъчна течност. Особено много той е близо до този орган, който се парализира при грип. Наблюдаваният неотдавна случай на грип беше крайно интересен с това, че при пациентката се появиха едно след друго пневмония, плеврит и перитонит; всички възможни заболявания се появиха. И то, пневмонията се съпровождаше ту с висока температура, ту с понижаване на температурата; плевритът се съпровождаше ту с понижение на температурата, то с повишаване, появи се обща парализа и така нататък.

Този случай на грип протичаше съвсем различно, отколкото протича обикновеният грип. Що за случай беше това? Видите ли, прилагайки обичайните медицински методи, е много трудно да се изучи нещо, подобно на дадения случай. Пациентката — беше на седемнадесет години и оздравя — разказа, по какъв начин е реагирала на всичко ставащо в течение на болестта нейната психика, в какво състояние са се намирали душевните й функции. И според подобряването на състоянието и можа да се констатира следното:

В стаята, където лежеше тя, се намираха хора, лекари, родители, разговарящи за всичко, като си мислеха, че могат да разговарят за всичко, тъй като седемнадесетгодишната болна постоянно беше в състояние на трескаво бълнуване. По време на това бълнуване тя съвсем нищо не разбираше. Но когато започна да оздравява, тя успя да преразкаже всичко, което се е говорило в стаята. Това може да се констатира. Разбирането отсъстваше при нея, докато имаше този силен грип, предизвикал всевъзможни усложнения и всевъзможни заболявания; но всичко се е запазило в паметта й. В паметта се е запазило много от това, което тя, в този момент не е разбирала.

 

Грип

 

Това показва, че при нея не е била парализирана плътната съставляваща част на главния мозък, а обкръжаващият ликвор, мозъчната течност. Поради това и цялото останало тяло е било подложено на по-значително въздействие. Защото ако с парализа беше поразена по-плътната част, вследствие от въздействието на тази плътна част (на главния мозък) върху гръбначния мозък, би трябвало да бъдат предизвикани по-нататъшните симптоми. Ликворът постоянно се втича и изтича тук чрез този канал (рисунката), така че ако тук ликворът е инфектиран, и насам също прониква инфектиран ликвор. От гръбначномозъчния канал (централния канал на гръбначния мозък) той прониква в другите членове на тялото. Вследствие, постепенно възниква общо заразяване, навсякъде възникват възпалителни процеси. Обаче все пак, поради това, че е бил инфектиран само ликворът, само гръбначномозъчната течност е била възпалена, а не плътните части на главния мозък, в болния се е съхранила сила за противодействие на болестта. Благодарение на тази изцелителна сила пациентката оздравя — което в дадения случай може да се оцени като чудо, — и така, пациентката оздравя, въпреки, че понасяше едно заболяване след друго.

Видите ли, в случай на такива заболявания същественото е — несъмнено, при това е съвсем необходимо да се приемат едни или други лекарства, — но същественото е, на тялото да бъде осигурен преди всичко покой, болният да лежи в кревата, в стаята да се съблюдава правилен температурен режим, да има достатъчно светлина и така нататък. Защото покоят се състои не само в това, да мога някъде да се опъна; спокойствието се нарушава и от това, че отначало ми е много горещо, а веднага след това треперя от студ. Но ако тялото бъде изцяло предоставено само на себе си при равномерен топлинен и светлинен режим, тогава то само се оказва способно да издържи най-лошите усложнения, такива, като пневмония, плеврит и перитонит, следващи едно след друго. Човек е способен на това. Така че именно в случай на тежки заболявания, протичащи така, както току-що ви описах, работата основно се състои в правилната грижа за болния, а не в самото лечение. Правилната грижа изобщо има много голямо значение...

...При грип трябва да констатираме, че в своя първоначален вид той е заболяване на главния мозък. При грип можете да забележите, че при болния винаги има своего рода сънливост. Напада го дрямка, доколкото главният мозък в неговите най-важни части в областта под зрителния нерв е подложен на парализа; поради това болният изпада в сънливост. Трябва да разберете и следното обстоятелство: ако на парализа са подложени горните части, то и в този случай мястото на пресичане на зрителните нерви — хиазмата, се подлага на парализа, и при болния може да има раздвояване в очите. Това, следователно, показва, че в случай на грип симптомът на раздвоение на зрителното поле е напълно естествен. (ГА 348, Лекция 15)

Още по въпроса: Рудолф Щайнер и неговият последовател д-р Хаушка за това как възникват епидемиите (1)