Д-р Инго Юнге: Денят на Светата Троица

Submitted by admin 2 on Нед., 06/06/2021 - 10:28
Възнесение

ДЕНЯТ НА СВЕТАТА ТРОИЦА

Лекция на д-р Инго Юнге,

Май 2021 год., гр.Олденбург, Германия

Скъпи приятели,

Преди шест седмици беше Възкресение Христово. Празнувахме деня, когато Христос, преминавайки през скалните слоеве, се яви на света. В недрата на Земята, между Разпети петък и Възкресението, Той се бори три пъти - три земетресения - с Антихриста - Сорат. Три пъти Сорат се опита да задържи Христос и три пъти Сорат беше победен от Христос. Когато Христос се яви на учениците и Мария, Той започна да ги учи. Наистина ги учеше. В самата Земя той прекара 39 часа. Това е продължителността на времето между смъртта и възкресението. И с учениците си прекара 39 дни.

В последния си ден, рано сутринта, Той отиде с тях на Елеонския хълм. Тъй като имаше етерно тяло, ходеше много бързо и учениците не можеха да продължават с Него. Когато слънцето започна да изгрява, отиде далеч напред. Тогава те видяха как Той започна да се издига заедно със Слънцето на небето. Това събитие се нарича Възнесение. Учениците видяха около Христос и Слънцето кръга на дъгата. След това почувстваха силна болка. Рудолф Щайнер казва, че това е болка, несравнима с друга. Никога досега човек не е изпитвал подобна болка, която учениците е трябвало да изпитват.

В продължение на десет дни, преди настъпването на Деня на Светата Троица, те бродеха като насън, сякаш не са от този свят. Струваше им се, че са загубили Христос завинаги.

Но Христос не се възнесе на небето, а остана в атмосфера около Земята. Той беше в близост до Земята. В този момент се случва нещо особено важно за човечеството. Поради грехопадението, в резултат на намесата на Луцифер, хората са загубили своята съществена ценност. Физическите тела бяха повредени и само едно тяло на Исус от Назарет, който прие Христос и умря с него, остана чисто и безгрешно. Можем да кажем, че на Земята е останал само един-единствен чист човек.

Над Земята, в земната атмосфера, Христос умножи това тяло. Това е невидима, физически човешка форма. Това не е материална, а духовна сила. И тя е истинската човешка форма. Христос умножи това тяло според броя на човешките души за всеки човек на Земята. Но за да се получи това тяло, човек трябва да го спечели. Той трябва да се свърже с Христос. Той е длъжен да отблъсне всичко, което Луцифер и Ариман са направили. Това е дълго човешко пътешествие.

 

Светият Дух

 

Този път е прекрасно описан от Кристиан Розенкройц и може да бъде прочетен в „В химическа сватба“. Пътят, описан от Кристиан Розенкройц, трябва да бъде изминат до самия край. Този път е достъпен за всеки от нас и всеки може да избере този път във всеки един момент от живота. И за да намерим тялото, дадено от Христос, трябва да извървим този път. Рудолф Щайнер описва случилото се с учениците по следния начин - Истината се ражда в болка. Който не иска да търпи и да изтърпи болката, не може да придобие знания. Болката е част от човешкото развитие. Трябва да се изтърпи.

След Възнесението, десет дни по-късно, настъпва Денят на Светата Троица. На този ден Христос изпраща Светия Дух на учениците. Понятието Свети Дух често се разбира погрешно. Светият Дух е Луцифер. Луцифер, който беше най-висшият дух, отпадна в хода на развитието. Той е носител на светлина, но той изостава в развитието си. Той го спря и затова придоби способността да общува с човека. Благодарение на тази връзка малкият човек придоби нещо непознато досега за него - свободата. Човекът стана свободен. Той е свободен по дух в името на Светия Дух или против Него. Мъдростта, получена от Светия Дух, може да бъде извратена. В свободата си човек сам решава как може да постъпва.

Дали ще действа според истината на Светия Дух, или ще се отвърне от Него, обръщайки се към злото. Можем да освободим Луцифер, като правим добро, според правдата, според правилното. Мъдростта идва при нас от Древната Луна. Идва от Луцифер. Той е водач на мъдростта. Трябва да го приемем. Няма нищо без мъдрост, но в същото време не може да се покоряваме на Луцифер. Не можем да бъдем горди, самоуверени, високомерни. Мъдростта трябва да служи на човечеството и тогава Луцифер може да бъде освободен.

На десетия ден след Възнесението събралите се ученици отново виждат дъга. Обкръжава ги пръстенът на дъгата. Задухва силен вятър и огнените светлини започват да се приближават към тях. Скоро те са обгърнати от огнения пламък на Духа. Всеки ученик получава точно толкова от духовното, колкото може да получи. Някои от тях получават повече, а други по-малко. Всеки получава колкото може.

В това има нещо, което ни напомня за случващото се сега. Има хора, които са чували за антропософията и им се струва любопитна. Има хора, които денонощно изучават произведенията на Рудолф Щайнер. Има и хора, които отхвърлят антропософията. А има и такива, които й се присмиват с подигравка. Това е свързано с развитието на всеки в миналия му живот. Някой е сигурен, че се нуждае от ваксинация. А някой знае, че това не си струва да се прави. Някой не знае как е правилно да се  постъпи. В случващото се не трябва никой да бъде осъждан. Не можете да изисквате и принуждавате някой да разбере какво ще се случи с човека след ваксинацията. Хората са различни. Всеки има своето ниво на развитие. Всеки човек живее според собствената си карма. Някои, които сега се ваксинират, ще трябва да преминат през загубата на връзка със собствената си душа. Очаква ги вътрешно разцепление.

Превод: Дорина Василева