Антропософски лечебни препарати: съчетания с пирит - при трахеобронхит и други възпаления на лигавицата, трахеята и ларинкса

Submitted by admin 2 on Нед., 05/11/2017 - 09:06
Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

Ще говорим за едно средство, което дължи своето съществуване на познанието, което може да доведе процесите на веществата в правилно отношение към процесите на човешкия организъм. При това трябва да се вземе под внимание, че едно вещество е всъщност доведен до застой процес, така да се каже той е един замразен процес. Всъщност не би трябвало да казваме пирит, а пиритен процес.

Този процес, който в минерала пирит е задържан в замръзнало състояние, отговаря на това, което може да се роди от съвместното действие на железния процес и на серния процес. Както бе показано вече в миналите раздели на тази книга, желязото възбужда кръвообращението, сярата опосредства свързването между кръвообращението и дишането. Именно там, където кръвообращението и дишането влизат в отношение, се крие причината за проблемите с трахеята, за появата на бронхита, както и определени форми на заекването.

 

Пирит

 

Този процес между кръвообращението и дишането, който е същевременно процесът, от който в зародишния живот се образуват съответните органи и постоянно се обновяват в по-нататъшния живот, може да бъде поет от внесения в организма пирит (желязно-сярно вещество), когато той не протича нормално в организма.

Изхождайки от това познание ние приготвихме от пирит едно лекарство против горната форма на заболяване, като внесохме минерала в препарата така, че при наличието на вътрешно показание, той да намери пътя в заболелите органи. Естествено ние трябва да познаваме пътя, който определени веществени процеси поемат в организма. Железният процес е доведен от обмяната на веществата до кръвообращението. Серният процес преминава от кръвообращението в процеса на дишането.

Събр.съч.27

Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман