Рудолф Щайнер: РОЛЯТА НА СЪЩЕСТВОТО ХРИСТОС В КОСМИЧЕСКО-ЗЕМНАТА ЕВОЛЮЦИЯ (6)

Submitted by admin 2 on Пон., 03/01/2022 - 09:52
Мадоната с Младенеца

Христос, етерно появяване, човешко възприемане и пречките за това

...През важното време след 1930 година, отделни хора ще станат способни сякаш от своята собствена природа да развиват по-висши сили, чрез което ще виждат това, което наричаме етерно тяло. Етерно ясновидски сили ще се развият при някои хора. Тогава ще станат възможни две неща. Или материализмът на нашата епоха ще продължи и тогава, когато се проявят такива сили, няма да се разбере, че те извеждат в духовните светове, те ще се разбират погрешно, и поради това ще бъдат потискани. Ако това се случи, няма да даде право на хората в материалистически смисъл в края на 1940 г. да кажат: „Виждате ли какви фантастични пророци има в началото на 20-ти век! Нищо не се изпълни!“ Защото, ако новите способности не се появят, няма да е опровержение на това, което може да се каже още сега, а само доказателство, че неразбиращото човечество ще задуши тези способности в зародиша им и ще се лиши чрез това от нещо, което трябва да има, ако не иска да закърнее и изсъхне. Ако тези сили се потиснат, човечеството ще продължи да навлиза в блатото на материализма... Събр. съч. 116 Христовият импулс и развитието на азовото съзнание, Берлин (1909-1910), стр. 93 и сл., немско издание 1982 г.

* * *

...Никой няма влияние върху появата на Христос, дори най-могъщият посветен няма влияние. Той ще се появи. Но могат да се предприемат мерки Христовото събитие да бъде възприето така или иначе и да действа различно. Онези братства, които искат да затворят душите на хората в материалистическата сфера, имат стремеж да попречат Христос да бъде забелязан през 20-ти век. Те имат стремеж да предоставят сферата на влияние, която трябва да принадлежи на Христос в 20-ти век на друго същество. Има западни братства, които се стремят да оспорят Христовия импулс и на негово място да поставят друга индивидуалност, която никога не е била въплъщавана, била е само етерна индивидуалност със строго ариманична природа. Те искат да нарекат това друго същество с името на Христос... Събр. съч. 178 Индивидуалните духовни същества и въздействията им в човешката душа (1918), стр. 182, немско издание 1980 г.

* * *

...Следващите три хилядолетия ще бъдат посветени на това да се възприеме Христовото новопоявяване в етерния свят. То няма да е достъпно само за тези, които мислят изцяло материалистически. Човек може да мисли материалистически, когато признава само материята и отрича всичко духовно, или чрез това, че сваля духовното в материалното. Човек е материалистичен и чрез това, че иска да признае духовното само в материална обвивка. Има също теософи (съответно антропософи!), които са материалисти. Човек не е материалист, не когато е теософ или антропософ, а когато разбере, че висшите светове съществуват, дори ако не могат да бъдат възприемани в сетивен образ, но човек трябва да се развие и издигне до тях, за да може да ги възприема... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 118, немско издание 1962 г.

* * *

...Христовото новопоявяване предпоставя човечество, което през това столетие разбира по какъв начин той ще се покаже, в каква форма ще се появи. Иначе при известни обстоятелства ще се появят ужасни, бурни движения, произлизащи от хора, които предусещат нещо за появата на Христос в дълбоко подсъзнателните области на своето същество и които ще представят този факт пред човечеството по външен тривиален и ужасен начин... Събр. съч. 227 Познание за посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на антропософията (1923), стр. 291, немско издание 1982 г.

* * *

...Христос е винаги наоколо, но в духовния свят. И ние можем да го достигнем, ако се издигнем до него. Цялото антропософско учение следва да се преобрази в нас в силното желание да не позволим това събитие да премине покрай човечеството, без да се забележи, а във времето, което стои на наше разположение, постепенно да подготвим хора, които искат да узреят и изградят в себе си тези нови способности, като с това сами се обновят /развият/ и свържат с Христос. Защото иначе човечеството би трябвало дълго да чака, докато му се предостави друга такава възможност. Дълго време трябва то да чака – до новото въплъщение на Земята. Ако човечеството се размине с това събитие, то ще се ограничи да бъде възприето от онези, които проявят волята да се издигнат до това изживяване чрез езотерично обучение... Събр. съч. 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 29сл., немско издание 1977 г.

* * *

...В действителност човекът не е земно същество, той е космическо същество, което принадлежи на Всемира. От една страна човекът е свързан със Земята, от друга – ще се чувства като космическо същество. И това чувство ще се наслоява в него. Когато това престане някога да е теория, а се чувства от отделните хора, надрастнали чрез съответната си карма днешното тривиално чувство, при което човечеството се чувства отвратено и поради това стига до промяна чрез чувстването на само наследените свойства, чрез чувстването на шовинизма, само тогава ще настъпи един вид реверсия. И от това очакване, от този копнеж, че наистина трябва да има нещо, което да разреши тази човешка загадка, ще се породи настроението, пред което ще се изправи Космосът. Задоволяването на този копнеж ще подготви човека да познае как от мрачните духовни дълбини ще изплува и ще му се разкрие Христовото същество, което ще го заговори духовно. Христос няма да дойде в духовен смисъл, ако човечеството не е подготвено за това... Събр. съч. 200 Новата духовност на XX век и новото изживяване на Христос, Дорнах (1920), стр. 132сл., немско издание 1970 г.

* * *

...В прехода между 20-ти и 21-ви век ще се появи ново царство от природни духове, което като духовен извор ще произлезе от природата и ще бъде видимо за хората... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 31, немско издание 1962 г.

* * *

...Това, че душата ще познае нещо ново и ще го почувства, изхождайки от природата, не означава нищо друго, освен че Христовата същност ще започне нова дейност в етерния свят... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 37, немско издание 1962 г.

 

Христос

 

* * *

...Утешителните думи на Христос ще се почувстват от хората, като идващи от собственото им сърце. Но може да изглежда и като физическо чуване... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 102, немско издание 1962 г.

* * *

...Това Христово появяване ще бъде духовно изживяване, макар духовно-ясновидско изживяване, но наистина духовно изживяване... Събр. съч. 182 Смъртта като преображение на живота (1917-1918), стр. 25, немско издание 1976 г.

* * *

...Започва по-висше развитие на общите човешки познавателни сили. Чрез това ще стане възможно в течение на следващите три столетия, също без особена ясновидска подготовка все повече и повече хора да стигат до непосредствено съзерцание на Христос... Събр. съч. 131 От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 76, немско издание 1958 г.

* * *

...Христос е тук, свързан е с етерното тяло на Земята. Това, за което става въпрос, е човешката душа да се развие така, че да го съзерцава... Събр. съч. 129 За чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на духа, Мюнхен (1911), стр. 51, немско издание 1960 г.

* * *

...Християните ще са може би в по-трудно положение, отколкото принадлежащите към някои други религии, когато действително възприемат етерния Христос. Но те трябва да се опитат също така неутрално да приемат Христовото събитие. Това ще бъде именно задачата, особено от страна на християнството, да се развие разбирането за възможността да се проникне в духовния свят, без човек да е зависим от някакво положително вероизповедание, а само чрез силата на добрата воля... Събр. съч. 118 Христовото събитие в етерния свят (1910), стр. 153, немско издание 1977 г.

* * *

...Днес е възможно явяването на Христос по начина, по който той се явява на Павел. Това тогава е посвещение, което понякога може да настъпи без предварително обучение. От средата на нашето 20-то столетие много хора ще имат това изживяване... Събр. съч. 124 За някои проучвания из областта на Марковото Евангелие, Кобленц, Мюнхен, Хановер (1910-1911), стр. 244, немско издание 1963 г.

* * *

...Възможността ще се появи особено за хора в младежките им години... Събр. съч. 130 Езотеричното християнство и духовното ръководство на човечеството (1911-1912), стр. 9, немско издание 1962 г.

* * *

...В древните времена говорът е бил тясно свързан с човешкия организъм. Днес той започва да се еманципира от него. Поради това формиращата говора сила се освобождава и ще бъде употребена за възприемането на Мировото слово, на духовния Христос... Събр. съч. 150 Земна и космическа мисъл, Берлин (1914), стр. 97, немско издание 1980 г.

* * *

...Ще има известен брой личности, които ще изживеят в етерен образ проникването на Христос от астралния план в нашия свят... Събр. съч. 143 Свръхсетивните опитности. Пътища на душата към Христос (1912), стр. 101, немско издание 1970 г.

* * *

...Но този новопоявил се Христос няма да пътува с кораби по морето или с влакове, а ще бъде в индивидуалността на човека – в това, което се проявява от човешка душа към човешка душа, и според това как са устроени самите човешки души, ще бъде разпознат със средствата, дадени в етерния свят. Каквото можем така да кажем за явлението на появилия се отново Христос, се оказва слабо, в сравнение с това, което ще стигне до човешките души чисто от свръхсетивния свят. Хората искат да видят със сетивни очи Великия, който ще дойде. Те обичат да си представят, че той ще пътува със самолет, ще пътува през моретата, искат да схващат сетивно този, който следва да дойде. Защо е така? Защото се страхуват да дойдат наистина в съприкосновение със свръхсетивните светове... Събр. съч. 138 За същността на посвещението. За вечността и мигновението. За светлината на духа и мрака на живота, Мюнхен (1912), стр. 134, немско издание 1986 г.

* * *

...В бъдеще ще бъдат развити известни сили в човешката природа, които ще действат така, че когато човек достигне само до известна възраст и се вгледа в себе си, ще изпитва нещо подобно: «Аз чувствам в мен нещо свързано с моя собствен аз. Забележително, но то не иска да пасне към всичко, което знам от моето сегашно раждане!» Когато човек направи духовната наука съдържание на живота си, ще може да разбира, ще знае: «Това, което чувствам, ми изглежда чуждо затова, защото е азът, който идва от предишния ми живот.» Потискащо, причиняващо страх и ужас ще бъде това усещане за онези хора, които няма да могат да си го обяснят от познанието за повтарящия се земен живот.

Христовият импулс ще бъде това, което ще оживи погледа назад. Такава промяна на човешката духовна организация ще стане и тя ще произлезе от събитието, което започва през 20-ти век и което можем да наречем един вид второ Христово събитие, така че онези хора, в които се събудят по-висшите способности, ще виждат «Господаря на кармата». Хората, които ще изживеят това, няма да го изживеят само във физическия свят – все едно дали някоя душа се намира във физическо тяло или във времето между смъртта и ново раждане: Ако тя се подготви, ще изживее Христовото събитие. Съзерцанието не зависи от това, дали сме въплътени във физическо тяло, а от подготовката за това.

Подготовката, за да може събитието да се възприеме с разбиране и яснота, трябва да се извърши тук, във физическия свят (понеже човек е свободен да се развива само тук, тъй като животът след смъртта е детерминиран). Човек, който съзерцава, когато са се събудили неговите способности, няма да може да разбира без да е подготвен. Тогава Господарят на кармата ще му се яви като ужасно наказание. За да разбере това събитие ясно, човек трябва да се подготви. Следващите три хилядолетия ще предоставят възможност за подготовката на хората... Събр. съч. 131 От Исус към Христос, Карлсруе (1911), стр. 220 и сл., немско издание 1958 г.

Извадките подготви Нели Хорински