Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (7)

Submitted by admin 2 on Нед., 31/10/2021 - 12:35
Етерно тяло

Топлинен етер

…Следствието от отделянето на Слънцето за Земята е по-нататъшно веществено сгъстяване. От течната същност се образува твърдо вещество. Предишният светлинен етер също се разделя в друг вид етер и топлинен етер, който дава възможност на телата да се стоплят. С това Земята става същество, което развива в себе си топлината. Всички нейни същества попадат под влиянието на топлината… 11.118

* * *

…Праиндийското съзнание виждало също както днешния човек нещата навън, които се манифестират чрез твърдия елемент, т.е. това, което се нарича земен елемент, виждало е през течното, което казано духовно се нарича вода. Това обаче, което днес наричаме въздух, е било за него още огън, защото е виждало още огъня във въздуха и каквото се е виждало е означавано като огън.

Ние не виждаме вече този огън, само го чувстваме като топлина. И чак когато индийците се издигнат по-нависоко в редицата елементи, достигат един елемент, който за човечеството, понеже всичко се е преобразило от четвъртия период на следатлантската епоха, се е изявило това, което днес наричаме проникнатия от светлината, но непоказващ светлината въздух. В огъня и въздуха се е преобърнало цялото съзерцание на човека… 113.143

* * *

…Топлинният етер се разделя на две части, на два слоя. Единият е земният топлинен слой, другият е космическият топлинен слой и те постоянно се проникват. Ние действително имаме не само една топлина, а две… 230.81

* * *

…Добре е човек така да прави своите медитации, че да е обграден с температура, която да не се чувства нито като топлина, нито като студ, така че в никакъв случай да не бъде отклоняван, нито чрез усещането на топлината, нито на студа. Ако това се удаде, човек може постепенно да свикне да възприема вътрешната природа на топлинния етер, на изпълващия пространството топлинен етер – но е трудно това да се отличава от обикновеното възприятие на температурата.

Едва тогава човек ще се чувства в своето собствено тяло като пронизан от същинската дейност на топлинния етер. Когато се изключи усещането на топлината, човек опознава чрез самия себе си природата на топлинния етер… 145.46 и сл.

* * *

…Това, което наричаме воля, се изразява етерно в това, което наричаме огън (топлинния етер). Затова ясновидецът вижда волевите импулси на човека като огнени пламъци, които пронизват етерното му тяло и навлизат в астралното тяло… 114.156

* * *

…Ако става въпрос да получим изхождащо от човека реално познание, подобно на древните мистерии, трябва тези познания в известен смисъл да са някъде записани. Те трябва да са записани, за да могат да се съзерцават в така наречената от древността астрална светлина, във фината субстанция на акаша. Когато идва абстрактното познание, когато се появява времето, в което хората могат да се опрат само на логичното протичане на мислите и това, което се получава от сетивното наблюдение, тогава земният, водният и въздушният елемент не представляват препятствие за астралната светлина (както някога), а единствено топлинният елемент на топлинния етер… 233a.85 и сл.

 

Етерно тяло

 

* * *

…Но елементът на топлинния етер изнася всичко това, което е вписано в него, навън от пространството и го внася в духовните светове. То не е вече тук. Тогава Християн Розенкройц по внушение на един висш дух намира пътя да възприема обратното излъчване, отражението. Това става като идват на помощ други смътни, подсъзнателни, съноподобни състояния на съзнанието, състояния, в които човек се намира извън своето тяло. Тогава може да се възприеме, че не в пространството, но в духовния свят е записано това, което може да се проучи със съвременните абстрактни идеи за нещата… 233a.88 и сл.

* * *

…Когато хората могат да владеят огнената материя, ще могат да владеят всичко физическо. Когато владеят човешката физическа същност, ще могат да владеят и останалата физическа същност. Тази сила се означава като силата на Отца, като «Бог-Отец». Когато човек е в състояние да упражнява такива сили на Отца чак до физическото тяло, това се означава като атма. Атма е внесен във физическата същност… 93.177

Видове етер и културите

…При културите, за които са характерни западните идеи, човешката организация, понеже винаги се развива едностранчиво, е налице стремежът да се насочи вниманието към това, което се изживява в човека благодарение на земния елемент. При културите, които клонят към злото, смъртта, освобождението и взаимната помощ (източните култури) вниманието се насочва чрез естествените заложби повече към това, което се изживява благодарение на жизнения етер…171.245 и сл.

Етерна атмосфера

…Човек има впечатлението за синьо-виолетова етерна атмосфера… 237.36

Поемане на етера по време на живота

…В нас се извършва префинен дихателен процес, който протича не във въздушния елемент, а в топлинния елемент и се състои в извънредно фино приемане на топлина от Макрокосмоса. Не само топлината на Макрокосмоса навлиза в човешкия организъм чрез дишането, а с нея навлизат светлина, макрокосмичен химизъм и макрокосмична жизненост, макрокосмичен живот. Светлинният етер на Макрокосмоса, химичният етер и жизненият етер на Макрокосмоса навлизат в човешкия организъм по пътя на топлинното дишане… 318.100

* * *

…Човек издишва въглена киселина, но при издишането в целия му организъм остава етер от въглерода, който се е свързал с кислорода. Този етер прониква в етерното тяло на човека. И той прави човешката организация способна да се отвори към духовните влияния, да приеме астрално-етерните въздействия от Космоса. От етера, който оставя в организма въглерода се привличат космическите импулси, които действат формиращо върху човека, като например подготвят нервната му система, така че тя става носител на мислите. Този етер трябва непрекъснато да прониква в нашите сетива, например в очите, за да могат да виждат, да могат да приемат външния светлинен етер… 230.165 и сл.

Етерната аура и земната повърхност

…За ясновидското съзнание над всяко място от нашата Земя се издига своеобразна духовна, подобна на облак форма, която трябва да означим като етерна аура на отделната земна област. Както е истина, че всеки човек има своето собствено етерно тяло, така е истина, че всяка област от земната повърхност има един вид етерна аура… 121.35

* * *

…Тези отделни аури имат определен основен нюанс в продължение на дълги времена. Но в тях протичат и бързо сменящи се промени и те са това, с което аурите се отличават от човешките аури, които се променят бавно и постепенно, и когато се променят, тези промени стават само отвътре навън. Аурите над различните земни области се променят в течение на развитието на земното човечество тогава, когато един народ напусне своето местожителство и завладее друга земна област. Своеобразното е, че земната аура на конкретна земна област, не е само зависима от това, което се излъчва от почвата, а зависи от народа, който е живял в нея през последното време… 121.36

Откъсите са подбрани и преведени от Нели Хорински