Д-р Маргарете Хаушка: Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман. Въвеждащи части (1)

Submitted by admin 2 on Пон., 17/05/2021 - 07:02
Масаж

Д-Р МАРГАРЕТЕ ХАУШКА

РИТМИЧЕН МАСАЖ ПО Д-Р ИТА ВЕГМАН,

ОСНОВИ НА УЧЕНИЕТО ЗА ЧОВЕКА

 

Съдържание

Предисловие към руското издание

Въведение

ЧАСТ I. Основи на познанието

Глава 1. История на масажа

Глава 2. Основни членове на човешкото същество

Глава 3. Тричленността на човешкия организъм

Глава 4. Водният организъм

Глава 5. Въздушният организъм

Глава 6. Топлинният организъм

Глава 7. Нерви и кръв

Глава 8. Кръвообращение и сърце

Глава 9. Метаморфози на скелета

Глава 10. Мускулна система

Глава 11. Система на вътрешния свят

Глава 12. Кожа

 

ЧАСТ II. Ритмичен масаж по д-р Ита Вегман

Глава 13. Развитие и разширяване

Глава 14. Хармония и дисхармония в човешкото същество

Глава 15. Законът за полярността в масажа

Глава 16. Качества на масажните техники

Глава 17. Качества на маслата

Глава 18. Ритъмът

Глава 19. Лемниската и пентаграмът

Глава 20. Основни форми

 

ЧАСТ III. Практика на ритмичния масаж

Глава 21. Втриване в органите

Глава 22. Гръбначният стълб и неговото лечение

Глава 23. Препоръки при отделни болестни състояния

Общо въздействие на ритмичния масаж

Бронхиална астма

Стенокардия и близки състояния

Артериални нарушения на кръвоснабдяването

Венозен симптомокомплекс

Нарушения на съня

Главоболие с различен произход

Запек

Ревматични заболявания

Периартрит на раменната става

Посттравматично лечение (счупвания и т.н.)

Неврити

Полиомиелит и парализи с различен произход

Дегенеративни заболявания на нервната система

Лечение на онкологични заболявания

Ритмичен масаж в лечебната педагогика

Ритмичен масаж в психиатрията

Глава 24. Към въпроса за терапевтичната техника

Глава 25. Ръката

 

ПРЕДИСЛОВИЕ КЪМ РУСКОТО ИЗДАНИЕ

            Тази книга е издадена през 1972 год. в Германия в качеството на учебно пособие. Необходимостта от нейното издаване на руски език възникна след като в средата на 90-те год. в Русия започна работа за изучаването на ритмичния масаж съвместно със специалисти от Школата по ритмичен масаж и художествена терапия, носещи името на Маргарете Хаушка. Това е един от методите на антропософската медицина, която разглежда човека като цялост, като единство на физическото и духовното, като при това се опира на всички постижения на съвременната медицина.

            Антропософската медицина включва в себе си специфичен лекарски подход, собствена фармация, терапия с изкуства (живопис, музика, евритмия, говорно формиране) и физиотерапия (вани, ритмично втриване, ритмичен масаж, компреси и обтривания).

            Областта на прилагане на ритмичния масаж е съществено по-разширена в сравнение с класическия. Той е възможно да се използва при редица състояния, при които класическият масаж е категорично противопоказан, например, при тромбофлебит, варикозни разширени вени, трофични язви, атеросклероза, хронична сърдечно-белодробна, бъбречно-чернодробна недостатъчност, хроничен остеомиелит, нестабилна стенокардия, конвулсивни състояние (епилепсия) и мигрена. Ритмичният масаж може да се прилага с успех в лечебната педагогика и психиатрията.

С негова помощ е възможно да се спрат пристъпите на астма и ангина пекторис, различни колики и стресови състояния. В случай на възпалителни заболявания на опорно-двигателния апарат, неврит и миалгия, както и наранявания, ранното лечение с ритмичен масаж предизвиква стабилна ремисия. Онкологията е специална област на приложение на ритмичния масаж. На това в книгата е посветена отделна глава. Ритмичният масаж се е доказал добре в педиатричната практика.

Съставна част на ритмичния масаж е т.нар. «втриване на органите». Тази процедура представлява нанасяне на лечебната субстанция върху зоната на проекция на вътрешните органи с определени леки, повърхностни движения. Това въздействия има специален терапевтичен ефект.

Бихме искали да подчертаем това, което книгата също изтъква многократно: невъзможно е да се изучава ритмичен масаж само чрез прочитането на тази книга. Тя предоставя само теоретична основа. Обучението предполага много сериозна и дългосрочна работа над качеството на контакта на масажните техники и трябва да се извършва под ръководството на опитен преподавател. Освен специална информация, важна за масажиста, тази книга съдържа въведение в областта на антропософската медицина и духовно-научния поглед върху здравето и болестта.

 

М.Хаушка

 

ВЪВЕДЕНИЕ

            Бих искала да представя тази книга според желанието на всички, които работят от десетилетия с ритмичния масаж по д-р Ита Вегман, независимо дали са масажисти или лекари, които вече не искат да работят без да прилагат неговото специфично въздействие. Тя трябва да съдържа тази нова гледна точка, която се представя, когато областта на масажа се разработва на основата на духовно-научното човекознание на Рудолф Щайнер.

            Разработването на ритмичния масаж, преминало под ръководството на г-жа д-р Ита Вегман (Арлесхайм, Швейцария), а също по-нататъшното развитие на този метод в следващите три десетилетия, съм длъжна да разгледам като специфична област от моята работа.

            Тъй като този лечебен метод се явява раздел от духовно-научната медицина, то тази книга съдържа не само описание на този метод на масаж. Ритмичният масаж в никакъв случай не е готова догматична система и затова първо ще бъдат описани основните характерни за тази област закономерности. Гьотеанистичният метод е особено подходящ за изследване на тези закономерности при изучаването на живите същества.

Съществуват основни форми, съответстващи на структурата на човешкото тяло, които е необходимо да се знаят. Действителното лечение се състои в използването на метаморфозите на тези основни форми или дори тяхното индивидуално подсилване в гьотеанистичен смисъл. Всъщност терапевтичният масаж (като всяко лечение като цяло) е изкуство, а не техника, въпреки че естествено, както във всяко изкуство, овладяването на особено добра техника е негова основа.

Всеобхватното познаване на човека, неговото тяло, душа и дух, а след това и взаимовръзката на тези принципи в здравето и болестта, също е от съществено значение. Въпреки че в лекциите на Рудолф Щайнер и в трудовете на негови ученици вече е налице много литература, аз все още се чувствам длъжна да опиша духовно-научното човекознание и най-вече основните членове на човешкото същество. Описанието ще бъде дадено в степента, необходима за масажа, така че тази книга да е разбираема за всички и без многобройни предварителни предпоставки.

Предполага се, разбира се, че читателят е в състояние да открие без предразсъдъци за себе си духовно-научния подход.

Но никой не трябва да мисли, че ритмичният масаж може да се научи от книга, тъй като изкуството изобщо не може да се научи само от книги. Трябва да има места, където ще се провежда този масаж и където учениците ще научат същността на ритмичния масаж чрез зрително възприятие и имитация.

Тази книга е написана за асистенти на лекарите и поради това избягва да описва чисто медицински проблеми и въпроси, въпреки че тези, които нямат медицински лекарски професии, също трябва да имат общо разбиране за същността на болестите. Тук не могат да се очертаят ясни граници.

Изказвам сърдечни благодарности на всички, които допринесоха за създаването на тази книга. Тази благодарност се разпростира върху много хора, тъй като дългото пътуване към срещите ми с различни хора и преживявания ми даде възможност да опиша тази голяма област в по-нагледна и ясна форма.

Бад-Бол, март 1973 год.

Д-р Маргарете Хаушка

Превод: Дорина Василева

Същност на ритмичния масаж по Ита Вегман и М.Хаушка