Великден

Лили Колиско и космическите сили на Великдена - експерименти

Submitted by admin 2 on Пон., 25/03/2019 - 23:10

Скъпи приятели, в първата статия, посветена на космическия Великден, обещахме в най-скоро време превод на изключително интересни експерименти, направени от ученичката на д-р Рудолф Щайнер - Лили Колиско, в които тя реално доказва, че в природните върхови моменти, увенчани с четирите годишни празника, действат космически сили, които нямат аналог през другото време на годишния цикъл. Изказваме огромната си благодарност на Ати Петрова за цялата й преводна помощ към нашия сайт.

От редакторския екип

Емил Бок: ВЕЛИКДЕНСКО ЛИКУВАНЕ!

Submitted by admin 2 on Нед., 24/03/2019 - 08:16

ЧЕСТИТ КОСМИЧЕСКИ ВЕЛИКДЕН!

ДА ПРЕБЪДЕ ХРИСТОВАТА ДОБРОТА, СИЛА И МЪДРОСТ В МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА И ДЕЛАТА НИ!

Емил Бок за Страстната събота (7)

Submitted by admin 2 on Пет., 22/03/2019 - 22:17

Ние сме из­п­ра­ве­ни пред гро­ба на Йосиф от Ариматея, в кой­то бе по­ло­же­но тя­ло­то на Разпънатия. Оловната Сатурнова те­жест се но­си из въздуха. Смисълът на Сатурновия ден се изпълва. Същността на съ­бо­та­та ви­на­ги е би­ла имен­но в то­зи Сатурнов ден, в кой­то вяр­ва­щи­те от Стария Завет, следвайки стро­гия за­кон, се отда­ва­ли на гроб­но­то спокойствие. Днес е съ­бо­та­та на всич­ки съботи. Но в ду­ши­те ни се пов­ди­га един плах, тре­во­жен въпрос.