Антропософският препарат "Склерон" за начални и напреднали степени на склеротични процеси

Submitted by admin 2 on Вт., 31/10/2017 - 09:38
Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

Сега трябва да опишем някои типични средства според тяхната лечебна стойност, които ние отчасти пуснахме за ползване. Тези средства са приспособени също към типичните болестни състояния, към типичните болестни форми, и когато в болестното състояние става въпрос за нещо типично, нашето лечебно средство представлява онова, което в смисъла на изложеното в книгата ни трябва да доведе до лечение. От тази гледна точка трябва да опишем някои от нашите лечебни средства.

Лечебното средство "Склерон"

 

Склерон

 

Това лекарство се състои от металическо олово, пчелен мед и захар. Оловото действа върху организма така, че поощрява разграждащото действие на азовия организъм. Следователно, ако го внесем в организма, който показва слабо разграждащо действие на азовия организъм и ако дозирането се прави в подходящ размер, тогава се получава нужната подкрепа. Ако дозата е много силна, тогава се стига до атрофия на азовия организъм. Тогава тялото разгражда повече, отколкото съгражда, и атрофира.

При склерозата азовият организъм е много слаб. Той самият разгражда недостатъчно. Ето защо настъпва разграждане само чрез астралното тяло. Продуктите на разграждането не отпадат от организма и причиняват втвърдявания на някои органи, които втвърдявания се състоят от солни вещества.

Оловото, внесено в подходяща доза, възвръща отново разграждащата дейност на азовия организъм. Тези продукти на разграждането не остават като втвърдявания в тялото, а са изхвърлени. Всяко лечение на склерозата може да се състои само в това - да бъде отворен път навън на процесите, образуващи сили, които иначе остават в тялото. Чрез оловото се определя посоката на процесите на азовия организъм. Необходимо е по-нататък тези процеси в тяхното протичане тези да бъдат поддържани по един фин начин.

Пчелният мед поставя азовият организъм в състояние да упражнява необходимата власт над астралното тяло. Ето защо той отнема на астралното тяло неговата относителна самостоятелност при склерозата.

Захарта действа направо върху азовия организъм. Тя го засилва.

Следователно нашето лекарство води до следното:

Оловото действа разграждащо, подобно на азовия организъм, а не както астралното тяло. Пчелният мед прехвърля разграждащото действие, което извършва астралното тяло, да бъде извършвано от азовия организъм, а захарта поставя азовия организъм в състояние да изпълнява своята специфична задача.

Можем да отбележим, че началните състояния на склерозата се проявяват в това, че престават действената сила на мисленето и властта над паметта. Ако нашето лекарство бъде приложено в този стадий на болестта, ще могат да се избягват по-напредналите състояния на склерозата. Въпреки това то се оказва действащо и в тези по-късни състояния.

Събр.съч.27

Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман