Принципи на действие на лечебните средства по отношение на физическата, етерната, астралната и азовата организация

Submitted by admin 2 on Вт., 19/10/2017 - 21:46
Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман

Който иска да съди за действието на лечебните средства, трябва да има поглед за действието на силите, които се получават в човешкия организъм, когато едно вещество, което вън от този организъм показва определени действия, е внесено по някакъв начин в него.

Класически пример можем да намерим в мравчената киселина. Тя се намира в тялото на мравките като разяждащо, предизвикващо възпаление вещество. Там се явява като продукт на отделянето. Животинският организъм трябва да произвежда такъв продукт, за да може да изпълнява по подходящ начин своята дейност. Животът лежи в отделящата дейност. Когато продуктът на отделянето е произведен, той няма вече никаква задача в организма. Трябва да бъде изхвърлен.

Същността на организма лежи в извършването на дейността, а не в неговите вещества. Организмът не е просто съчетание на вещества, а е съчетание на дейност. Материята носи в себе си подбудата за дейност. Когато е изгубила тази подбуда, тогава материята няма вече никакво значение за организма.

В човешкия организъм също се ражда мравчена киселина. В него тя има своето значение като служи на азовия организъм.

Чрез астралното тяло от органическото вещество в организма се отделят части, които имат тенденцията да станат неживи. Азовия организъм се нуждае от този преход на органическото вещество в неживо състояние. Азовият организъм се нуждае именно от процеса на преминаването, а не от това, което се ражда след това от прехода. Когато това, което се развива към неживото състояние, е образувано, се превръща в бреме вътре в организма. То трябва да бъде или непосредствено изхвърляно, или да бъде разтворено, за да излезе навън. Ако обаче нещо, което трябва да бъде разтворено, не се разтвори, то се натрупва в организма и може да образува основата за подагрени или ревматични състояния.

Образуващата се в човешкия организъм мравчена киселина се явява там като разтварящо вещество. Когато е произведена в необходимото количество, организмът отстранява по правилен начин от себе си продуктите, стремящи се към неживото състояние. Ако произвеждащата сила е много слаба, възникват подагрените или ревматичните състояния. Ако внесем мравчена киселина в организма отвън, ние го подкрепяме, като му даваме това, което сам не може да произведе.

Можем да се запознаем с такива начини на действие, когато в човешкия организъм сравним едно вещество с друго в неговото продължаващо в организма действие. Да вземем оксалната киселина. При определени условия тя може да премине в мравчена киселина. Мравчената киселина представлява в нейните действия метаморфоза на оксалната киселина.

 

Мравка

 

Оксалната киселина се отделя от растенията, както мравчената киселина се отделя от животинските организми. Създаването на оксалната киселина в растителния организъм представлява дейност, която е аналогична на тази на създаването на мравчената киселина в животинския организъм. Това значи, че създаването на оксалната киселина отговаря на областта на етерното тяло, а произвеждането на мравчената киселина на тази на астралното тяло. Заболяванията, които се проявяват в подагрените и ревматични състояния се дължат на недостатъчна дейност на астралното тяло. Има други състояния, които се представят така, че причините, които при подаграта и ревматизма произхождат от астралния организъм, са пренесени в етерния организъм. Тогава възникват не само задръстване на сили към страната на астралното, които застават като препятствие в пътя на азовия организъм, а и възпрепятстващи действия в етерното тяло, които не могат да бъдат преодолени от астралния организъм. Те се проявяват в ленива дейност на долната част на тялото, в потискане дейността на черния дроб и далака, в каменно-подобни отлагания на жлъчката и др. подобни. Ако при тези случаи внесем в организма оксална киселина, ние подкрепяме по съответния начин етерния организъм в неговата дейност. Чрез оксалната дейност се получава засилване на етерното тяло, защото чрез тази киселина силата на азовия организъм се превръща в такава сила за астралното тяло, което се подсилва по този начин и тогава действа върху етерното тяло.

Изхождайки от такива наблюдения, можем да се запознаем с действието на лечебните за организма вещества. Наблюдението може да изходи от растителния живот. В растението физическата дейност е проникната от етерната. В тази дейност можем да познаем, какво може да се постигне чрез етерната дейност. В животинско-астралния организъм тази дейност е преведена в астрална. Ако е слаба като етерна дейност, тя може да бъде подсилена чрез прибавянето на такава, която произхожда от внесен в организма растителен продукт. В основата на човешкия организъм лежи животинският организъм. За онова, което става между човешкото етерно и астрално тяло, важи в определени граници същото както в животинския организъм.

С лечебните средства взети от растителното царство можем да възстановим нарушеното отношение между етерната и астралната дейност. Обаче с такива средства не можем да се справим, когато в човешкия физически, етерен и астрален организъм е нарушено нещо във връзка с тяхното взаимоотношение към азовия организъм.

Азовият организъм трябва да насочи своята дейност върху процеси, които имат тенденция да се превърнат в минерални процеси. Ето защо при съответните болестни състояния като лечебни средства могат да се използват само минерални вещества. За да познаем лечебното действие на едно минерално вещество, е необходимо да изследваме веществото според това, доколко то се поддава на разглеждане. Защото внесеното отвън в организма минерално вещество трябва да бъде разградено и да бъде съградено в нова форма чрез собствените органически сили. Лечебното действие се състои в такова разграждане и съграждане. И онова, което се получава, трябва да бъде по посока на това, че недостатъчната собствена дейност на организма е поета от дейността на внесеното лечебно средство.

Да вземем примера на прекалено силна менструация. При нея е отслабена силата на азовия организъм. Тя е изполвана едностранчиво в произвеждането на кръв. От тази сила на азовия организъм остава много малко за абсорбиране на кръвта в организма. Пътят, по който трябва да вървят силите в организма, които сили клонят към неживото състояние, е твърде кратък, защото тези сили действат твърде силно. Те се изчерпват на половината път. Ние можем да им помогнем като внесем в организма калций в някое съединение. Калцият взема участие в образуването на кръвта. Той отнема част от тази дейност от азовия организъм и тогава азовият организъм може да се обърне към абсорбирането на кръвта.

Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман,

Събр.съч.27