Д-р Инго Юнге: Далакът като балансиращ орган в човешкия организъм. Задачите на нашето съвремие

Submitted by admin 2 on Съб., 31/07/2021 - 07:35
Инго Юнге

ЛЕКЦИЯ НА Д-Р ИНГО ЮНГЕ,

ГР. ОЛДЕНБУРГ, ГЕРМАНИЯ, ЮЛИ 2021 ГОД.

Мои скъпи приятели, днес ще поговорим за далака. Но в началото е нужно да отговоря на един въпрос, свързан с тема, която ни безпокои.

Неотдавна получихме писмо. Ние често получаваме различни писма, но това писмо е особено. То е написано от много важно, високопоставено лице в официалната антропософия. В него авторът счита за необходимо да направи няколко важни съобщения по актуални обществени въпроси и, разбира се, да обсъди ваксинацията от гледна точка на духовната наука.

В това писмо се формулира духовно-душевната позиция по отношение на ваксинацията за ковид. Авторът му е лекар. Ще ви прочета първото изречение. Помолиха ме да прочета това писмо и да поясня неговото съдържание.

Това е едно такова красиво писмо, с прекрасни научни формулировки. То се чете лесно. Стилът му е много остроумен и, четейки го, веднага ти се иска да повярваш във всичко, което е написано.

Цитирам „Антропософията, както я тълкува Рудолф Щайнер, насочва към конкретен път на познание. Този път на познание води към монична представа за света.“

Не може да не се изненадате, като прочетете именно това изречение, защото е общоизвестно, че Рудолф Щайнер най-много от всичко порицава именно монистите. А този графоман желае да считаме Рудолф Щайнер за монист. Трудно е да си представим по-голяма обида за Щайнер от тази. По-нататък става дума за „духовно-душевната перспектива“. Но какво представлява духовно-душевното? Голяма част от хората не разбират значението – какво е дух и какво е душа. Разликата между дух и душа може да се почувства в буквите на азбуката. Може да се каже, че в азбуката гласните са свързани с душата. Ехото на душата се чува добре в звуковете А и Е.

Има и съгласни звукове, в които се чува особен характер. Те са свързани с духа. Съгласните се отнасят към Зодиакалния кръг. Това е духът. Гласните звукове са свързани с планетите, тяхното движение се проявява в душата. Душата е това, което трябва да се развива в училище. Времето в училище трябва да бъде време на душевното развитие. Нужно е да бъдем и сериозни, нужно е да бъдем и весели. След това отново да бъдем сериозни. Душата – това е вдишване и издишване.

Числото седем е израз на подвижното и променливото – това е душата. Дванадесет е основата, тя представлява неподвижността. Това е духът.

Състоянието на душата е изменчиво. Днес тя е в добро настроение, а утре – в лошо. А духът винаги е дух.

Ние ставаме по-богати, когато се занимаваме с търсенето на духа. Дух има и в Алберт Айнщайн, и в Макс Планк, и в Нилс Бор. Известно е, че духовното състояние на човека влияе върху резултатите от неговата научна дейност.

Обаче е много неприятно да се говори за духа, като го споменаваме, да използваме понятието дух, без да разбираме за какво става дума.

Когато четеш споменато от мен писмо, забелязваш, че авторът не владее истинското разбиране за духа, въпреки, че той може да напише няколко страници, като употребява научни думи. И той, разбира се, пише за вирусите. Той вярва в тях, без да си спомни за това, че научно доказателство за съществуването на вирусите все още няма. В това писмо той утвърждава, че ако се занимава с антропософия, ако се развива духовно и преодолее страха, тогава човекът, направил ваксинация против ковид, ще може да преодолее всички нейни последствия. С него ще бъдат силите за съпротива.

По отношение на ваксинациите, ще добавя нещо от себе си – скоро това ще бъде наш реален проблем, когато ще имаме работа с хора, които са си направили ваксинация и които ще считат тези, които не са я направили, за опасни. Нас ще ни смятат за опасни за другите.

Но ако ни попитат, можем да кажем цялата истина. Истината за това, че ние имаме ваксинации. Мисля, че всеки от нас има ваксина срещу тетанус. Във всеки от нас има някаква ваксина. С чиста съвест може да се каже, че ние вече имаме ваксина. Нужно е просто да се знае, в кой момент е нужно да мълчите. Не трябва да се говори за това, какви ваксини нямаме. В реална опасност се намират тези, които сега си правят ваксина против ковид. Това е нов вид ваксина, която предизвиква генетични промени. Скоро ние ще имаме тези вещества в питейната вода, както вече имаме в нея антибиотици или остатъци от противозачатъчни вещества.

Също може да се каже, в крайна сметка, че тези хора, които правят ваксинация, в действителност я нямат, защото ваксинация може да се направи само против това, което съществува. В действителност има тетанус, има едра шарка, има дифтерия. Затова има и ваксини. Туберколоза също има. Има микроорганизми и тези микроорганизми действително могат да се намерят, те могат да се открият. Явяват ли се тези микроорганизми причина за болестите – това е друг въпрос. Затова такава ваксина може действително да се нарече реална ваксина.

Друго нещо е дребната шарка. Дребната шарка е вирус, а доказателства за съществуването на вируси въобще няма. Следователно действителна ваксина от дребна шарка също няма. Ваксината от дребна шарка е лъжа на фармацевтичната индустрия. Лъжа, защото да се ваксинираш можеш само срещу нещо, което съществува.

Затова, с чиста съвест може да се отговори – ние имаме реална ваксина. За тези, при които в действителност няма никакви ваксинации, за това няма да говорим.

В тази връзка се случва някакво безумие. Нека напомним, че един от водещите директори на фирмата „Пфайзер“ подаде оставка, заради веществата, които се използват във ваксината на тази фирма. Възможно е причината за това да е угризение на съвестта. Достатъчно близки примери имаме. Тук имаме един старчески дом, в който веднага след ваксинация починаха 12 човека. Реалната статистика за смъртността шокира.

Говорейки за бъдещето, можем да кажем, чакат ни три импулса на духовно развитие – на Изток, на Запад и в Централна Европа. Рудолф Щайнер казва, че на Запад ще бъде въплътен импулсът на материалистичния окултизъм. Това ще се прояви в създаването на огромни машини, които ще работят без обикновеното гориво, а като използват енергията на резонанса. Те ще се използват за работа с енергията на космическите сили и ще имат огромна продуктивност.

Прототип на подобни машини вече има. Но това е още в бъдещето, за което са необходими 40-50 год. устойчиво развитие. С появата на такива машини физическият труд на човека няма да бъде нужен. Ще работят само машините. Това е, което ще се случи в Западния свят. Затова на Запад се самопроявява тенденцията за ликвидация на излишните хора, които нямат никакви жизнени задачи и цели. А това е голяма част от населението, 9/10 от него. За това може да се прочете в лекционния цикъл Събр.съч 186 на Рудолф Щайнер. Но всичко това се отнася към бъдещето, а всичко, което сега се сътворява, са проекти на тайните ложи.

Това е чист сатанизъм и черна магия на елита. То няма отношение към истинското развитие на света, а е лично решение. Това е волунтаризъм. Тези действия са свързани с реинкарнацията на Ариман. Те ще преживеят крах. Няма да могат да продължат дълго и свързаните с тях проекти ще рухнат от само себе си след няколко години. Рано или късно ще стане очевидно за всеки какво се прави в крайна сметка и хората ще престанат да следват указанията на властите и да взимат участие в подобни проекти. Ако реално им се удаде ще ваксинират две трети от населението, повече от това ще могат да достигнат с голям труд. Сега голяма част от хората имат необходимата информация и много ясно разбират всичко, което е свързано с тази ваксина.

На Изток пътят на развитие ще бъде друг. Тук ще се развива технологията на евгеничния окултизъм. Това е такава технология, в чиято основа лежи знанието за благоприятния момент на времето за здраво зачатие. Хората просто ще знаят в какъв момент трябва да заченат дете, за да се роди здраво и с добър характер. Също ще бъде известен този момент от време, когато не трябва да се прави. Това ще бъдат способности и знания на основата на инстинктивното развитие на човека.

А ние, които живеем в Централна Европа, ни предстои да развием науката, знанието и методите за възпитание на децата. Благодарение на новото възпитание на децата голяма част от медицината няма да е нужна. Благодарение на такова възпитание децата ще остават здрави. Вече и сега е известно, че ако децата не бъдат лъгани, ако им се казва истината, те ще бъдат здрави. При голяма част от случаите заблудите са причини за болестите. Болестите са резултат от минали заблуди. Но нека на това място да спрем с обсъждането на това писмо. С подобни писма трябва да бъдем внимателни. Има даже писма с реклами за ваксинации, които получаваме от Дорнах. И това е така странно, защото именно в трудовете на Рудолф Щайнер може да се намери огромно количество изказвания по темата за ваксинациите. Забележително е, че сега надделява арогантността, която е чужда на основните принципи на духовната наука. Тук можем да си спомним за моралната фантазия, за която говори Рудолф Щайнер в своя труд „Философия на свободата“. В моралната фантазия се запазва истинността, въпреки, че  човек фантазира. Ако тази фантазия е свързана с йерархиите – с първата, с втората, с третата, и ако ние говорим на езика на понятията – Истина, Красота, Добро, тогава тази морална фантазия има право да съществува. А това, което четем в подобни писма, е резултат от интелектуалната фантазия. Това е ариманична фантазия.

Такива писатели се поставят над трудовете на Рудолф Щайнер. Те могат само да бъдат предупредени за опасните последствия от подобно поведение. Четейки подобни писма, трябва да бъдем много внимателни, защото всичко това звучи така красиво, така чисто, така правдоподобно. Тук лесно може да се попадне в капан, без да се разбере.

Сега просто ви дадох съвет как да се отговори в случай, когато ви досаждат – направили ли сте си ваксинация или не.

Нека сега се върнем към основната ни тема и да поговорим за далака. Като говорим за далака, можем да обозначим основният принцип. Този принцип звучи така – съдействие в противоположността. Тук си сътрудничат извънземните сили и земните сили.

В миналата лекция вече говорихме за действието на противоположните сили. Говорихме за противодействащите на човека сили. Тези сили нарекохме албуминизиращи и антимонни. Това не е така лесно да се разбере. Когато бях в Русия веднъж ме помолиха да обясня различието на тези сили.

Антимонните сили са силите на антимона. Антимонът съхранява в себе си силите на развитието, силите на младостта, които са силите на Меркурий, Луната и Венера. Това са извънземни сили, космически сили. А онова, което се случва в нашето тяло – това са албуминизиращите сили, силите за създаване на белтъка -  белтъкообразуващите сили.

Но как се случва това? Ние, например, ядем яйца, сирене, месо. В такива продукти се съдържа белтък. Рудолф Щайнер казва, че този белтък храни лекарите. Този вид белтък в организма се преработва и в крайна сметка се отделя. Представете си зидар, който е решил да изгради стена, за която ще използва отломки от камъни и тухли. Ще се справи ли? Ще му бъдат нужни добри, цели тухли.

Това е аналогия за начина, по който работи нашето тяло. Нашият организъм не използва преработения белтък. За произвеждането на белтък организмът ни използва кислород. Във въздуха кислородът се свързва с въглерода. В този процес се отделя топлина и възниква светлина. Заедно с кръвта тази светлина навлиза в бъбреците. По този начин тази светлина навлиза в сферата на астралното ни тяло. В бъбреците от това се образува материя – образува се това, което се нарича бъбречно лъчение. Във всеки ъгъл на нашето тяло навлиза, прониква това лъчение. Белтъкът се създава от бъбреците на астрална основа.

По-нататък в този процес се включва черният дроб – т.нар. Аз-организация. Тук възниква телесна вещественост под въздействие на формообразуващите сили на Аза. Това е съвместна работа на органите: белите дробове – преработват кислорода; бъбреците – правят преминаването в астралността; черният дроб – формообразуващата сила на Аза. И остава още един орган – сърцето.

Благодарение на сърцето, етерното отива там, където е необходимо. Сърцето и кръвта, ако кажем по съвременен начин, са логистичните предприятия на тялото. Ние имаме четири органа – сърце, бели дробове, черен дроб и бъбреци. В съвместната работа на тези органи се изгражда белтъкът. Това е именно онова, което наричаме албуминизиращи сили. Но когато един от тези органи работи лошо, например, при проблеми с бъбреците или белите дробове, тогава белтъкът ще бъде с лошо качество и човекът ще бъде принуден да отиде на ортопед, защото при него може да се появи междупрешленна херния или разкъсване на менискус. А действителната причина може да бъде работата на бъбреците, или сърцето, или белите дробове, или черния дроб – на един от органите за изграждането на белтъка. Когато един от тези органи работи лошо, възникват подобни проблеми.

За лечение на подобни заболявания могат да се използват антимонните сили – силите на космоса. Представител на тези сили е антимонът. Антимонът привежда в ред съвместната работа на органите. В миналата лекция вече говорих за това, че благодарение действието на антимонните сили нашите тела – физическото, етерното, астралното и Аз-тялото – се свързват едно с друго, като се възстановява способността за нормална работа.

Нужно е да се разбере, че антимонните сили идват от космоса. Ние ги наричаме – Аз-сила или волева сила. Тези сили могат да смелят минералните вещества. Щайнер често говори неща, които е трудно да се разберат от първия път.

Нашите Азови сили, нашите сили на мислене, нашите волеви сили са способни да разрушат минералното. Помните, че миналия път ви разказах за това, как се държеше моята дъщеря, колко изтощена се върна от училище и изяде лъжичка сол. Тя я смля и се чувстваше добре. Нейната Азова сила разрушаваше минералното. Така тя достигна своето вътрешно равновесие и устойчивост.

Освен това ние говорихме за силиция. Силицият, който е в нас, създава нашия образ. Той е това, което създава нашата външна форма, нашата обвивка. Всички наши органи са обвити със силициева обвивка. Благодарение на това те са способни да запазят своята форма. Но този силиций също трябва да бъде разрушен, за да може да въникне нов материал. Азовата сила, силата на нашата воля, ни позволява да възпроизвеждаме тази наша обвивка.

А това, което се случва с нашето храносмилане, това, което смиламе, са процеси, свързани с въглеродния диоксид. Нашите бели дробове са свързани с тази работа. Така храната се превръща в течност, в химус. А в края на този процес, в червото, в дебелото черво – там, където действа нашият Аз, тази маса става твърда. Тя приема форма, формира се. Това е троичен процес. Ние имаме нервно-сетивен полюс, полюс на крайниците и ритмичен полюс. В горния човек действат извънземните сили. Долу – в сферата на веществообмена действат земните сили. Това са силите, които създават белтъка. Между тях се намира ритмичната система, която ги привежда в равновесие. Тя е проводник между тях.

Но всичко това може да се види и от друга страна. Да видим децата във възрастта от 10 до 14 год. Момичетата започват бързо да растат, а момчетата за известно време остават недорасли.

Космичните сили най-силно от всичко влияят върху момичето в нейния долен човек. Във възрастта от 10 до 14 год. при момичето започва половото съзряване и настъпва цикличността. Под въздействието на меркуриалните сили започва преобразуване на половите органи. Тази полова организация става под въздействието на космическите сили. В горния човек на момичето действат земните сили. Но тези сили не са достатъчни.

При момчетата в горния човек тези земни са повече. В тази възраст при момчетата наблюдаваме преобразуване на гласа, свързано с гласовите връзки. Момчетата са по-малко подвластни на въздействието на космичните сили.

Тези сили въздействат и на двата пола, но те се различават една от друга по степента на това въздействие. Рудолф Щайнер говори, че при правилна организация на женския живот, не биха ни били нужни нито болници, нито лекари. Така би било, ако отсъстваше необходимостта жените да работят, а те биха имали възможност за духовно развитие и възпитание на децата. Пример за такава организация може да бъде тази роля, която жените са имали в Древна Атлантида. При такъв образ на женския живот в обществото нямаше да има болни, всички щяха да са здрави.

Т.е. именно в тази възраст момичетата се намират под въздействието на космични, особени сили. Те са във всичко външно. Именно в тази възраст при тях възниква опасност от поява на нервна анорексия. В тази възраст на момичетата не трябва да им се позволява да скучаят. Те се нуждаят от приземяване. Трябва да бъдат активни, подвижни, живи. Не трябва да им се позволява да се затварят в себе си и техните родители трябва да следят за това, трябва да бъдат с тях и да се занимават с тях.

При момчетата всичко е различно. Когато при тях се промени гласът, те стават активни и започват да хулиганстват. За да бъдат успокоени, им е нужна постоянна работа – например, езикова работа. Чрез развитието на езиковите способности може успешно да се премине през промяната на гласа. В това помагат силите на Марс. Тук могат да помогнат упражнения по граматика, реторика и правилното речево произношение. На момчетата им е необходимо развитието на езиковите способности, а на момичетата – развитието на практическите способности, например, домакинстването. На тях им е нужно да се учат да готвят, да шият и да чистят.

И така, ние имаме три фундаментални сили. В първите седем години действат чистите сили на растеж. Това са силите на Луната. Силите на Меркурий започват да действат в периода на вторите седем години. Тук роля играе подвижността на Меркурий. В третия период от седем години започват да действат силите на Венера. Това са силите на любовта. Именно тези три сили са антимонните сили, силите на антимона.

Това са изграждащите космични сили, които имат импулса да смилат и разрушават.

В средния човек имаме ритмичната система. В тази система нямаме никаква свобода. Тук сме обвързани с космоса, свързани сме с движението на Слънцето и движението на Луната. За да премине през целия пояс на Зодиака, Слънцето се нуждае от над 25000 год. Във всеки градус то стои 72 год. Това е нашият космически ден. Ако обърнем внимание на нашето дишане, ние забелязваме следното. В минута правим 18 вдишвания и издишвания. Като умножим това по 60 мин. за час, а след това по 24 часа на денонощие, получаваме 25920 вдишвания и издишвания в денонощие. В това нямаме никаква свобода. Тук сме свързани чрез ритъма с част от космическата система от ритми. Но освен това при нас има нещо, което само по себе си е неритмично. То е свързано с приема на храна. Днес ние обядваме по обяд, утре обядваме по друго време, а вдругиден изобщо не обядваме. И между тези полюси на ритъм и неритмичност, между пулс-дишане и прием на храна, ние имаме далака. Той се намира между нашето хаотично хранене и ритмично сърцебиене.

 

 

Да ритмизира хаотичното е задача на далака. Той въвежда в ритмичен ред нередовността на нашето хранене.

Но тук трябва да отбележим нашия главен проблем. Хората имат възможността в наши дни да носят със себе си вода в бутилки, като постоянно пият от тях. Това хаотично пиене прави нашия далак обезумял. Това прави далака болен.

А когато далакът не е способен нормално да се справи със своята работа, тогава той не е способен добре да балансира между ритмичния пулс и дишането от една страна, и яденето и пиенето от друга страна, тогава започва да боледува. Това състояние на далака може да се назове с дума, която не е много разбираема, затова е по-добре да я преведем на английски или на латински език. В английския знаем думата „сплин“. На латински също е „сплин“. Това, което ни става ясно, когато чуем тази дума е, че сплин това е състояние, когато губим контрол над собственото си хранене.

За това вече говорихме и като пример посочихме захарния диабет. Той е подобен на сплин. Може да се каже това е хранителен сплин. В гладни времена диабет няма. В такива времена той изчезва. Тук имаме предвид феномена на безконтролното и неизмеримото потребление. Да се противопостави на това може само този, който има силен Аз, със силна воля. Този, който е способен на съпротива. И когато имаме работа с такъв човек, се появява възможност за терапия. Далакът се намира в лявото подребрие на човешкото тяло. Хаушка казва, че като терапия това място може да се масажира. Може да се прави мек масаж, като се използва оловен мехлем. Но тази терапия ще има ограничено действие. Тя е полезна с това, че благодарение на такъв масаж ще се пробуди чувството за съвест у човека, което ще му подскаже, че той се храни лошо.

Нашата вътрешна контрола ни информира за това, че ние отваряме хладилника твърде често. Тук действително ни е необходим духовен масаж, който позволява да се развие нашият инстинкт, благодарение на който се появява истинското знание за правилно хранене. В своята същност правилното хранене – това е дисциплината на хранене. Тя следи за чести малки закуски. Особено в този случай, когато далакът е слаб.

Слаб далак може да е налице при неблагоприятно положение на Сатурн в момента на раждането. В този случай следва да се приема храна на малки порции – пет, шест, седем пъти на ден. Но какво се случва при прием на храна? В този момент рязко се повишава съдържанието на захар в кръвта. Също се повишава нивото на холестерола. Повишава се нивото на съдържание на множество вещества в кръвта, но много скоро настъпва рязко спадане. Когато ние не ядем, при нас нивото на захар в кръвта се уравновесява. Показателите на холестерола също са нормални. Всичко това се балансира от нашия далак. За далака е много лесно да поддържа баланса, когато приемаме храна на малки порции на всеки два часа. По този начин е възможно равномерно разпределение на веществата. Затова е най-добре е да се намали количеството на големите обеди. Най-добре е да се яде, докато гладът изчезне. Половин чиния е най-здравословното от всички, но обикновено ядем, докато можем. Нужно е да се научим да спрем в този момент, когато чувството за глад изчезне. За далака това е най-добре.

Много хора се хранят, като тръгват от този принцип.

В младостта си трябваше да печеля допълнителни пари и работех със занаятчии. Около девет часа те спираха работата си и си правеха почивка за закуска. И точно в 12 часа обядваха. А после имаха почивка точно в три. Можем да кажем, че това е най -правилният ред на хранене за далака. Това е ритмичен начин на живот. Има дори поговорка - войната е война, а обядът е по график. Каквото и да се случи – чува се сирена, чукът или друг инструмент се оставят настрана, и започва почивка с лека закуска.

Обаче в нашето време, заради смартфоните, и този жизнен ритъм е нарушен.

Далакът е просредник в процеса на хранене и дишане, и е свързан с кръвообращението. За лечение на вътрешното храносмилане ние имаме цяло множество от различни лечебни средства. Има много билкови чайове - чай ​​от анасон, чай от копър, чай от кимион. Тук си струва да се спомене и аптечната лайка. Тя има едно полезно свойство, за което научих наскоро. За това научих случайно, когато изнасях лекция. В това време ме мъчеше ужасна кашлица и един от слушателите, който беше ортопед, ми подаде чаша с чай от лайка. Напомних му, че не ме боли стомахът, а проблемът е в кашлицата, но той настоятелно предлагаше, така се наложи да пия. Кашлицата отмина. Това лечебно свойство на лайката по-рано не ми беше познато. Кашлицата е противоположността на диарията. Това, което имаме в горния човек, се явява в долния човек от обратната страна. Да вземем като пример дъба. Препаратът Quercus D1 може да се използва при диария, но и против кашлица.

На астралното тяло са нужни растителни препарати. Именно на астралното тяло. В това е бедата на много хомеопати, предписващи растителни средства не по предназначението им.

С помощта на минералите ние лекуваме нашия Аз. А за поддържане на етерното тяло е необходима животинска отрова. Много хора не знаят и не разбират принципната необходимост на тези съотношения. Като се приемат растителни лечебни средства, ние лекуваме астралното тяло. Това се отнася към животонското вътре в нас. То е с нас още от епохата на Старата Луна и действа в нас със своите страсти и желания. Необходимо е постоянно да можем да го сдържаме. За това ни помагат растителните средства. Но за останалото е нужно да включим нашия Аз, а заедно с него външните космични сили. Тук имаме работа с троичността. В горния човек имаме работа със солевия процес. Мисленето произвежда сол. Живото умира, като става на сол. Тези, на които им се налага много да мислят, имат високи показатели на пикочна киселина. Тук имаме работа с меркуриални процеси. Със своята подвижна лекота Меркурий ни води към Христос. Затова е необходимо да се смели тази сол. Необходимо е тя да бъде преодоляна. Трябва да я отделяме.

Ако спрем да отделяме сол, при нас може да се появи ревматизъм или подагра. Но и когато лекуваме човек с помощта на силиций, когато има възпаление на синусите или, например, когато на човека му пада косата, ние използваме кварц и в този случай болният трябва да го смила. Ние трябва да преодоляваме минералите. Човекът има способността да преодолява такива вещества.

Способни сме да помогнем на нашия аз в неговата работа с космичните сили, в неговата работа с извънземните сили. Тези сили ни помагат да смиламе минералите. За това може да се прочете при Рудолф Щайнер в неговия основен труд „Философия на свободата“. Той нарича този процес – процес на чистото мислене. В него можем да смиламе минералите. Самата Земя се състои от минерали. Ние освобождамаче Земята и Земята ни освобождава. Ние преминаваме към Юпитер. Това се случва, когато започваме да използвваме силите на Аза за мислене. Когато използваме чистото мислене, ние освобождаваме Земята. И се издигаме на по-висока степен на битието. Започваме да имагинираме и постепенно ставаме хора на Юпитер. Има още и други космични сили, които действат в човека, като благодарение на тези сили, той се развива и расте. Това са силите на антимона, които имат тенденцията да чупят и раздробяват – това е космична тендеция. Тези сили могат да се открият в Меркурий, Венера, в Луната.

Те противодействат на силите, които произвеждат белтък. Когато сме се порязали или наранили, и тече кръв, кръвта може да изтече, ако не действа силата, която е способна да свързва кръвта. За това са нужни формообразуващи, антимонни сили. Нека да разгледаме някои особености в действието на тези космични сили. Движението на планетите може да се сравни по аналогия с движението на автомобилите. Когато на кръстовище под прав ъгъл автомобилите се ударят един в друг, в това може да се предвиди някаква аналогия с планетните аспекти.

Например, когато между Луната и Уран се образува квадратура, при човека може да възникне мозъчен кръвоизлив. Луната – това е мозъкъ Затова ние имаме работа с  инсултите или в лека форма – с кръвотечение от носа. Носът е част от главата, а главата се отнася към сферата на Овен. Към това се отнася всичко, което е свързано с кръвотечение в горния човек. Но също могат да възникнат и проблеми в долния човек. Например, това може да е кръвоизлив в бъбреците или в пикочния мехур. Когато Меркурий е в квадратура с Уран, тогава имаме работа с възпаленията. Това може да бъде възпаление на вените или заразяване на кръвта – сепсис.

Ако се образува квадрат между Венера и Уран, тогава може да има тромбоза. Меркурий и Венера често са близки един до друг, защото тук обикновено има двоен проблем – възпаление и съсирване. Може да се случи едновременно и възпаление на вените, и тромбоза. Винаги е нужно да се отчита какво е съдействието между силите на Земята и извънземните сили.

Извънземните сили влияят върху нашата ритмична система, върху нашето дишане, на ритъма на нашия пулс и всеобщото развитие. По отношение на далака е необходимо да се каже, че неговата артерия се намира под диафрагмата, а сърцето се намира точно над диафрагмата, и между тях има много малко разстояние.

Точно под диафрагмата преминава артерията на далака и тя винаги чувства туптенето на сърцето. Далакът чувства сърдечния ритъм. Той напълно се е вживял в сърдечния ритъм и предава този ритъм на веществообменната система. Така нашето храносмилане, благодарение на далака, намира своя ритъм. Това се явява защита от неустойчивото колебание на захарта в кръвта.

Вече ви разказах тук за това, как може да възникне детски паралич – полиомиелит. Децата се къпят в хладния басейн и се охлаждат. След това ядат сладолед или нещо много сладко и при тях се повишава нивото на кръвна захар, но и пада рязко скоро след това. Именно това преохлаждане и рязкото падане на нивото на захарта се явяват причини за детския паралич. За да се спаси дете в този момент, е нужно то да бъде затоплено, като се изкъпе в гореща вода. Тук всичко е много лесно. Далакът следи за равномерното разпределение на захарта в кръвта. В случай на полиомиелит главна роля играе преохлаждането.

Далакът може да се нарече регулатор. Това е подсъзнателен орган на възприятието, който има за задача в подсъзнателната сфера да следи за запазване на сетивното възприемане на ритъма.

Нашето астрално тяло, нашето подсъзнание ни дава знание за себе си чрез чувството за съвест. Далакът пробужда нашата съвест, когато пролазваме в хладилника. Далакът е свързан със Сатурн. А Сатурн се отнася също и към панкреаса.

Нашата храна се окислява в стомаха. На малки порции се прехвърля в дванадесетопръстника, където се алкализира. Когато ядем храна, съдържаща белтъци, в неблагоприятно за това време, тя започва да гние в тялото ни. Това се случва, когато панкреасът не е активен и не се произвежда жлъчка.

Проблеми възникват в момента, в който загубим контрол над нашето потребление. Това, което ядем вечер, ще изгние и ще граняса.

Повечето хора днес имат отслабен панкреас. Отидете на лекар. Той ще направи ултразвук или ще погледне с камера. Ще каже, че всичко е наред и е добре. Но веднага щом поставите човека да легне и окажете малко натиск върху мястото, където се намира панкреасът, 90% от хората ще кажат, че ги боли. При здрав орган няма да има болка. Една от основните причини е нашият неправилен ритъм. Лошо е да се ядат белтъчни храни вечер.

Панкреасът се грижи за това да останем хора. Той отстранява всичко чуждо. Всичко, което сме изяли. Представете си, че ядейки моркови, няма да можем да ги преодолеем. Тогава ние самите щяхме да се превърнем в моркови. Азовите сили на панкреаса трябва да отстранят всичко чуждо. Но в живота ни нашият Аз отслабва. Това започва с училището и неговите тестове, изпити, оценки и обиди. Това, което ни кара да изпитваме страх, прави нашия Аз слаб.

Когато децата имат морбили, те започват да „кипят“. Това преваряване прави панкреаса здрав и той може да преработва добре белтъка. Но когато са ваксинирани, те също получават сбръчкан бъбрек, защото белтъкът отива в бъбрека. Разбира се, съществува връзка между ваксинациите срещу морбили и увеличаване на броя на хората на диализа. Нашето министерство на здравеопазването може лесно да се преименува на министерство на здравепогубването.

Панкреасът действа в червата и това е сферата на Меркурий. Имайки това предвид, ние трябва да бъдем космически реалисти. Рудолф Щайнер нарича Меркурий планета на сълзите. Той е отговорен за слузта в носа, в дихателните органи, в белите дробове. При болен панкреас имаме недоброкачествена слуз в белите дробове. Имаме настинка или пневмония. Тези, които са родени с квадратура на Меркурий с други планети, често страдат от настинки.

Необходимо е да придобием правилното мислене, свързано с космоса. И не е важно, че ни е трудно да реализираме подобно мислене в съвременния живот. Това мислене ще премине с нас през нашата смърт и ще остане с нас. В следващия живот това мислене ще се превърне в способност. В духовния свят има възможност да се чака. Тук човешкият живот е ден. Антропософията днес можем само да я мислим. Можем само да я приемем. И в следващото ни превъплъщение тя ще бъде с нас. Но само ако мислим правилно.

При болен панкреас обаче има и други неприятни последици - псориазис и атонична дерматоза. Това е проява на дисбаланса между белтъкоообразуващите сили и антимонните сили. Тук се сблъскват космичните и земните сили. Нашият Аз трябва да работи с космичните сили, способни да смилат минералите. С помощта на антимона можем да ги укрепим. Той също така помага на нашите волеви сили.

Сега живеем в епоха, в която цялата ни култура се изкоренява. Когато бях малък, гледах два пъти операта „Парсифал“. А преди 15 години успях да отида в местния театър и да го гледам там отново. След второто действие напуснах представлението. Имаме работа с пълна културна деградация. А сега и със забрана за култура. Трябва да сме готови за упадъка не само на нашата култура, но и на цялата ни цивилизация. Упадъкът е очевиден, когато тези, на които е поставена ваксината, вярват, че всички останали са заплаха за живота им. Това вече е лудница.

Наскоро в един старчески дом почина възрастна жена. Както обикновено, трябваше да дойде лекар. Но те поискаха тест от лекаря, който той нямаше, и не го допуснаха. Това, което се случва в света, целият този видим световен ред, не е резултат от мъдрост или любов. Това е чисто сатанински и ариманичен начин на живот. Той е резултат от мъртво, интелектуално мислене, и затова няма да устои. И дори изкуственият интелект няма да може да устои.

Наскоро имах един случай: както знаете в наши дни компютрите отговарят за логистиката. Те дори управляват ракети и самолети. Преди два дни реших да направя космограма на мой добър приятел, който не се чувстваше много добре. Но имаше софтуерен проблем и компютърът ми даваше някакви глупости. Умеят това прекрасно. И вижте как човек днес зависи от тази техника и каква роля играят тези безчувствени сили в живота му. Именно защото сме толкова зависими от тези ариманични сили, всичко това ще се провали напълно рано или късно.

Не можем да предотвратим този залез. Но човечеството се променя в духовен смисъл. Нужна ни е култура на сърцето и духа. Ние трябва да я основем. Трябва да се научим да се доверяваме на човешкото сърце. Ангелите преди стотици години имаха три задачи. Те трябваше да внушат на човека факта, че той е божествено същество. Всеки човек. След това трябваше да се научим да приемаме всичко, което другите правят и мислят. Независимо дали вярва в Бог или в своя мерцедес, ние трябваше да можем да приемем тази даденост. И ако такъв човек има нужда от помощ, и той я поиска, ние трябва да му помогнем. И трето, трябваше да развием интерес към другите хора. Да не мислим за собствените си проблеми, а да се грижим за другите. Грижата за другите е по-важна от собствените ни притеснения. Това са трите задачи, които трябваше да решим през миналия век. Това е истинска култура на духа.

И тогава в този залез, който преживяваме, може да се появи нещо ново. Новото се основава на духовната наука на Рудолф Щайнер. Човечеството стои на прага и трябва да мине покрай Пазача на прага, който ни очаква. Ние трябва да преодолеем старите си навици, имаме нужда от нови знания, нови способности и имагинации, за да преминем към духовното.

Така че можем да поставим основите за нова култура тук, на Земята. Това е нашата задача.

Превод: Дорина Василева