Фройд

Карл Кьониг: За човешката душа. Тълкуване на сънищата (2)

Submitted by admin 2 on Нед., 01/09/2019 - 07:32

Преди да пристъпим към действителното съдържание на сънищата, е необходимо да се дадат някои насоки за това, по какъв начин можем да се приближам към разбирането им. Тъй като възможностите за интерпретация са действително многобройни, то е нужно да се направи кратък преглед на тези верианти. За това съществуват два противоположни възгледа.