Изследване върху различните видове депресия чрез арт-терапевтичната основа на антропософското изкуство (1)

Submitted by admin 2 on Нед., 27/09/2020 - 09:02
Корица

Скъпи приятели, предстои ни поредица от публикации, които са безценни със своята яснота, нагледност, навлизане в света на антропософската арт-терапия и изследователската прозорливост на своите автори.

Депресията е все по-често срещащо се заболяване в света, в който живеем. Антропософията, Рудолф Щайнер и онова, което той ни дава като база за наблюдение, диагностициране и лечение, са действително цялостен поглед към човешката душа, тяло и дух. 

Специална благодарност към Стела Василева, осъществила този важен превод!

Дорина Василева

 

* * *

 

ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

В «СВЕТЛИНА-ТЪМНИНА-ЦВЯТ»

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ДЕПРЕСИЯ

ШАНТАЛ БЕРНАРД И ДЖАНИ МАГЪР

 

 

Корица: „Tobias“ по Лиан Коло-Дебоа

Разрешението за възпроизвеждане на рисунките на дъска от Рудолф Щайнер е любезно предоставено от Рудолф Щайнер Nachlassverwaltung в Дорнах, Швейцария.

Пациентите, получили терапията, описана в тази книга, любезно са предложили възпроизвеждането на техните снимки с изследователска цел.

 

Съдържание

Предговор

 

Първа част

Човешкото същество от гледна точка на духовната наука

 

Конституцията на човешкото същество

Инкарнираното човешко същество: две свързани същности

Духовна същност

Физическа същност

Два полярни потока

Два междинни потока

Въплътеното човешко същество

Поляризирано същество

Същество на ритъм, редуване и движение

Троично същество

 

Представи за здраве и болест

Добри състояния на здравето

Две патологични тенденции

Формиране на чужди тела

Един вид вродена консумация

Картина на двете патологични тенденции

Две терапевтични пътеки

Възможността за анализиране на „чужди тела“

Възможност за анализиране на „един вид вродена консумация“

 

Втора част

Светлина-Тъмнина-Цвят и човешкото същество

 

Конституцията на човешкото същество

Двата пътя на въплъщението на Аза: Тъмнина и Светлина

Път на въплъщението през тъмнината

Път на въплъщението през светлината

Между Тъмнината и Светлината

Закони

Посредник: атмосфера и душа

Дейности: движение и цвят

 

Понятия за здраве и заболявания

Някои основни принципа за диагностика

Общи условия за терапия

Някои терапевтични аспекти

Някои примери за терапевтични упражнения

 

Трета част

Приложение и изследване в Светлина-Тъмнина-Цвят

 

Двете патологични тенденции в картините

Критерии за подбор

Пътят на въплъщението през Светлината е твърде силен

Пътят на въплъщение през Светлината, който е твърде слаб

 

Депресия

 

Общ ключ на склонността към депресия

 

Депресията и главните органи

Критерии за изследване

Основни органи

От гледна точка на Светлина-Тъмнина-Цвят

От гледна точка на духовната наука

Чернодробен тип депресия

Диагностични елементи

Терапевтични елементи

Бъбречен тип депресия

Диагностични елементи

Терапевтични елементи

Белодробен тип депресия

Диагностични елементи

Терапевтични елементи

Сърдечен тип депресия

Диагностични елементи

Терапевтични елементи

Обобщение

 

Общо резюме

Общо заключение

Приложения и бележки

Относно авторите

 

Благодарности

На 17 декември 2007 г. чествахме стогодишнината от рождението на Лиан Коло-Дебоа (Liane Collot d’Herbois) (виж Приложение 3), изключителна индивидуалност, която ни е оставила повече от 1800 картини, пастели, стенописи и акварели, и визионерско учение, което е едновременно художествено и терапевтично. Тази стогодишнина предоставя чудесна възможност за нас да представим част от арт-терапевтичната база, която тя създаде и нарече «Светлина - Тъмнина - Цвят».

Срещата на Лиан Коло-Дебоа с д-р Ита Вегман, близка сътрудничка на Рудолф Щайнер в медицинската работа, беше решаваща и от 1930 г. й позволява да започне полагането на основите за тези терапевтични и изобразителни изследвания, с които се е занимавала през останалата част от живота си. От 28-годишна възраст тя живее няколко години близо до тази лекарка, първо във Франция (в Париж), след това в Швейцария (в Арлесхайм и в Аскона), до смъртта на Ита Вегман през 1943 г.

С цялата си благодарност посвещаваме това проучване на тези пионери.

 

Ита, Лиан
Ита Вегман и Лиан Коло-Дебоа  - Аскона, 1940 год.

 

Получава се така, че 2007 г. е също и стогодишнината от началото на медицинско сътрудничество на Рудолф Щайнер и д-р Ита Вегман. В допълнение към изказването на нашата благодарност към Лиан Коло-Дебоа за великолепното наследство, което тя е оставила на терапевтите, ние също благодарим на:

* Франсин ван Давелаер, която допринесе много за разработване на това наследство;

* Roesli Rienks, един от нашите учители, за нейното насърчение;

* Терапевтите Фреди ван Бурен и Ерика Айкенбум за тяхното сътрудничество;

* Доктор Филип Ерколано за неговото просветлено ръководство;

* Нашите студенти и нашите пациенти за техния принос в това изследване;

* Джуди Блачфорд и Клод Жулиен за търпението по време на процес на превод;

* и на нашите семейство и приятели за приятелската им подкрепа.

 

Предговор

Целта на тази публикация е да покаже как терапията Светлината-Тъмнината-Цвят, създадена от Лиан Коло-Дебоа, предоставя основата за точна, пълна и надеждна диагноза на ситуацията на пациента по отношение на неговите или нейните физическа, етерна, психическа и духовна съставни части. Тогава е възможно, в сътрудничество с лекар, да предложи терапевтичен път, адаптиран към конкретните индивидуални нужди.

Нашите изследвания са базирани на основните концепции на духовната наука, която авторите предполагат, че е известна на читателите, по-специално лекцията на Рудолф Щайнер от 11 февруари 1923 г. „Невидимият човек в нас. Патологията като основа за терапия ”, също известен като „малките кутии“.

Смята се, че тази лекция е трудна и всъщност съдържа по-скоро изискващи пасажи, но това е и златна мина за човека, който се интересува сериозно от нея и е готов да проникне в нея малко по малко.

От тази лекция ще разгледаме някои основни мисли, които носят разбиране на човешката конституция и нейната връзка със здравето и болестта. В същото време тази лекция дава директен достъп до диагностичните и терапевтични подходи в „Светлина-Тъмнина-Цвят“.

Част 1 от тази книга е посветена на изучаването на гореспоменатата лекция, която ни позволява първо да поставим някои основи, важни за разбиране на човешката конституция по отношение на нейните различни духовни, психически, етерни и физически съставки и различните течения, които преминават през тях. Там също ще намерим концепция за патологията чрез две основни понятия: „образуване на чужди тела“ и „тенденция на вродена консумация“, и някои общи елементи за това как да се проведе терапия.

Част 2 показва как тези елементи съответстват директно на концепциите за човешкото същество в здраво състояние или болест според подхода Светлина-Тъмнина-Цвят.

Част 3 демонстрира, чрез анализ на свободни картини от пациенти, рисувани с въглен и цветни такива, как можем да започнем да установяваме диагнозата във връзка с двете описани патологични тенденции.

След това събираме елементите на диагностика и терапия за различните видове депресия, свързани с главните органи.

 

Внимание

Нашата цел е първо да характеризираме определени духовни, психически и физически основи на терапията Светлина-Тъмнина-Цвят, след това да илюстрираме как терапията става ефективна. Примерите на свободни картини от пациенти са дадени с цел демонстрация, информацията, която те предоставят, не се използва в пълнотата и така както тя би била използвана по време на терапия, защото това не е предмет на настоящото проучване. Всякакво тълкуване на снимки от други пациенти въз основа на тези примери е вероятно да бъде непълно.

Тук искаме да подчертаем какво смяташе Лиан Коло-Дебоа за съществено значимо: „За да се постави диагноза се изисква огромно количество практика, и (способността за диагностициране) се губи, ако не практикувате."

Само редовната практика позволява достъп до изчерпателно и подробно разбиране, необходимо за правилно проведена терапия.

 

Част първа

 

Човешкото същество от гледна точка на Духовната наука

 

Кратък преглед на някои елементи от

лекцията на Рудолф Щайнер от 11 февруари 1923 г.

Невидимият човек в нас

Патологията като основа за терапия

 

„Само чрез средствата на духовната наука

може да бъде разбрано здравото или болно човешко същество.“  

Р. Щайнер

 

Конституцията на човешкото същество

от гледна точка на духовната наука

 

Въплътеното човешко същество: две свързани същности

 

Духовна същност

Когато при раждането си човешкото същество изоставя защитната майчина утроба, то също така напуска и подхранващите обвивки, които са се образували по същото време, когато той или тя са били сформирани, и които след това биват отхвърлени (хорион, алантоис, плацента ...).

Тези обвивки са физическото проявление на дейността на невидима, обгръщаща, подхранваща, духовна същност, съществувала преди физическата същност. След като се роди човешкото същество и неговите обвивки са отхвърлена, тази духовна същност продължава да работи през целия физическия живот по несъзнателен, защитен начин в силите на растеж, размножаване и хранене.

Тази същност е описана от Рудолф Щайнер като четиричленна същност, чиито съставни части са диференцирани организиращи дейности: Аз-организация, астрална организация, етерна организация и физическа организация.

Те могат да бъдат схематично представени, както следва:

 

Схема 1

 

В жълто, Аз-организацията

В червено, астралната организация

В синьо, етерната организация

В бяло, физическата организация

Това първо изображение илюстрира конституцията на невидимото, подхранващо, несъзнавано, духовно същество, което придружава човешкото същество в неговото въплъщение на земята.

 

Физическа същност

Сега трябва да разгледаме видимото човешко същество. То също е четиричленен обект, съставен от аз, астрално тяло, етерно тяло и физическо тяло, които артикулират с духовната същност по следния начин:

 

Азът                                                                                        Аз-организацията

Астрално тяло                                                                       Астрална организация          

Схема 2

Етерно тяло                                                                            Етерна организация

Физическо тяло                                                                     Физическа организация

 

Различните тела на видимото, въплътено човешко същество са подредени по същия начин, както беше описано по-рано за духовната същност: от духовния и физическия план през астралното и етерното ниво. Това, което наричаме организация в духовната същност, наричаме „тяло“ във физическата същност.

На нивото на Аза и Аз-организацията, двете същности остават разделени, докато на нивото на останалите съставки те взаимно се проникват все повече и повече, тъй като те преминават от духовното към физическото. Физическото тяло се оказва по отношение на силите си на хранене, растеж и размножаване, изцяло вътре в подхранващата духовна организация.

 

Две полярни течения, свързващи духовната и физическата същност

Видяхме, че невидимата духовна същност действа като течение на подхранващи и градивни сили по време на физическия живот на човешкото същество.

Това първо течение, което свързва духовната и физическата организации на човешкото същество, ние наричаме Течение 1.

То се изобразява по следния начин:

 

Схема 3

 

Аз-организация

Астрална организация

Етерна организация

Физическа организация

Течение 1 протича от Аз-организацията през другите организации, събиращи по пътя си астралните и етерните качества и завършва във физическата организация, като се включва в хранителни процеси, които действат в метаболизма и там се разпространяват.

Следващата таблица рeзюмира качествата на това първо течение:

Таблица 1

Течение 1

Индиректно, защото тече през всички духовни организации

Конструктивно или реконструктивно

Безсъзнателно

Подпомага растежа и възпроизводството

Подхранващо

Активно в метаболизма и крайниците

 

Освен това първо конструктивно течение има и второ, което също протича през Аз-организацията. Това второ течение прониква във физическата организация на човек чрез нервно-сетивната система и действа по директен, непосредствен начин следвайки нервната мрежа. Можем да кажем, че това е тази директна дейност, която създава нервите, простиращи се в целия човешки организъм. Наричаме това течение Течение 2.

Тези две течения са илюстрирани на изображение  4.

 

 

Схема 4

 

 

Всеки път, когато духовното действа директно във физическото тяло, неговата дейност е разрушителна. Това е дейност на възприятие и осъзнаване. Духът, действащ директно в материята, довежда до нея „деликатен процес на смърт, разпространяващ се по нервните пътища през човешки организъм. " (Рудолф Щайнер (2), страница 6)

Можем да обобщим и разширим тази индикация в следващата таблица.

Таблица 2

Течение 1

Индиректно

Течение 2

Директно

Конструктивно или реконструктивно

Деструктивни или деконструктивни

Безсъзнателно

Съзнателно

Подпомага растежа и възпроизвеждането

Подпомага съзнанието и възприятието

Подхранващо

Консумиращо

Активно в метаболизма и крайниците

Активно в нервите и сетивните възприятия

 

Изображение 5 от бележника на Рудолф Щайнер, отнасящо се до неговата лекция от 11 февруари, 1923 г. (виж Приложение 1), дава допълнителна информация за това какво се случва между тези две течения във въплътеното човешко същество.

 

Схема 5

 

 

На изображение 5 виждаме течение 1, действащо чрез посредничеството на кръвта. След като премине през всички духовни организации по пътя си надолу и след като е събрало качествата им, се връща назад през кръвоносните съдове в цялата физическа организация до мозъка, който подхранва. Това е „процес, който непрекъснато обновява човешкото същество чрез асимилиращо хранене. " (Рудолф Щайнер (2), страница 6)

Така във видимото, въплътено човешко същество са активни две полярни течения. Едното възстановява и непрекъснато регенерира човешкото същество. То тече нагоре през цялото човешко същество благодарение на топлината на кръвта, пренасяща дори в мозъка хранителна материя, която се разработва и трансформира от Аза в процес на храносмилане. Другото течение е деконструктивно, носителят на фин процес на смърт, протичащ през въплътеното човешко същество - благодарение на нервната система то слиза дълбоко в топлината на организма, като по този начин го деконструира.

Да обобщим:

Таблица 3

Двете течения на инициация на Аза във физическото същество

Течение 1 - индиректно

Течение 2 – директно

Реконструиращо

Безсъзнателно

Обновяващо, регенериращо

Възходящо през целия човешки организъм през метаболитната система и крайниците

Носено от кръвта към нервната система

 

Деконструиращо

Съзнателно

Носител на фин процес на смъртта

Възходящо през целия човешки организъм от нервно-сетивната система, носено от нервите към метаболитната система

 

 

Две междинни течения на астралния и етерния план

Охарактеризирахме два полярни течения, и двете произхождащи от Аз-организацията и отиващи към физическата същност. В допълнение към двете основни течения, има две други течения, които се отнасят по-точно към астралното и етерното поле. Тези други течения също произхождат от Аз-организацията. Те са подобни на двете основни течения, но са отслабени в своите ефекти. Ще ги наречем Отслабено течение 1 и Отслабено течение 2.

Отслабеното течение 2 преминава от Аз-организацията към астралната организация и оттам навлиза директно в белите дробове чрез въздуха, физическият носител на астралността в човешкото същество. По този начин, Аз-организацията и астралната организация проникват заедно дихателния процес (вж. Таблица 4). Това е процес на окисляване, следователно деконструктивен, като основното Течение 2. Но тук „дихателният процес е отслабен процес на унищожение. “(Рудолф Щайнер (2))

Отслабеното течение 1 преминава от Аз-организацията в астралната организация, после в етерната организация и оттам прониква в етерното тяло (вж. Таблица 4). Характеризира се, както казва, Рудолф Щайнер:

Този процес е толкова свръхсетивен, че не може да бъде проследен от обикновена физиология. Той е активен в пулсовия ритъм, където все още е външно доловим. Този процес е и регенеративен, макар и не толкова, колкото действителните метаболитни реконструктивни процеси. Това е само отслабен регенеративен процес.

Таблица 4 резюмира тези четири течения по ред от духовното към физическото, преминаващи през астралното и етерното ниво.

 

Таблица 4

Течение 2, директно

Отслабено течение 2,

Полу-директно

Отслабено течение 1,

Полу-индиректно

Течение 1, индиректно

Съзнание

Деконструктивно

Носител на фини процеси на смъртта

Действа между две отделни организации на нивото на Аза

Низходящо от духа към физическото тяло през нервната система

Полу-съзнание

Отслабено деконструктивно

Низходящо от духа към астралното тяло през дихателната система

 

 

Полу-съзнание

Отслабено реконструктивно

Възходящо от духа към етерното тяло през течностите

 

Безсъзнание

Реконструктивно

Регенериращо

Действа между две организации, обединени от физическото ниво.

От духа възходящо във физическото тяло през кръвната система и топлина

 

 

Схема 6

 

 

Схема 7

(последните две схеми са дадени в оригиналния цикъл 221)

 

След като описахме четирите големи течения, действащи от духовната същност във физическата същност, ние трябва да ги опишем в движението им, за да направим тяхната дейност възприемаема.

 

Въплътеното човешко същество

Поляризирано същество, същество на ритъм, редуване и

движение, троично същество

 

Поляризирано същество

Току-що видяхме как две полярни същности, духовната и физическата, се придружават взаимно и си взаимодействат във въплътеното човешко същество, благодарение на активността на диференцираните течения. Ако човешките същества бяха обект на въздействие само от двете основни полярни течения (1 и 2), те биха били уловени между две първични сили: една сила, опитваща се да ги задържи в пренатална зависима ситуация, в безсъзнание и в сънност, а другата сила винаги опитваща да ги събуди повече и повече, да проникне в тях с излишък от съзнание и смърт. И двете бих унищожили физическото тяло.

Присъствието на посреднически елемент, ново пространство, което позволява тези две сили да се срещнат и да влязат в баланс, е от съществено значение. Отчасти това е ролята на двете отслабени посреднически течения - да се намесят на две нови нива на човешкото същество, астралното и етерното ниво. Но можем също да кажем, че тук се проявява нова полярност:

- горе, в човешкото същество, съзнателно и будно, Течение 2 и Отслабеното течение 2 доминират, Азът и астралните нива носят деконструкция и съзнание.

- отдолу, в човешкото същество, в безсъзнание и в сънност, Течение 1 и Отслабеното течение 1 доминират, етерното и физическото ниво внасят реконструкция, живот.

Сега трябва да видим как тези полярности всъщност намират своето разрешение чрез наличието на посреднически елемент.

 

Същество на ритъма, редуването и движението

Между реконструктивно течение 1 и деконструктивно течение 2, между метаболизма и нервната система - в това велико полярно напрежение – се разиграват всички ритмични процеси на дихателната система и кръвообращението.

Тези две посредничещи междинни системи играят роля на балансиране чрез ритъм, редуване и движение - веднага и постоянно - повече или по-малко регулярни и мощни дейности на полярните течения (1 и Отслабено 1 от едната страна, 2 и Отслабено 2 от друга страна).

Животът на човешкото същество всъщност е изцяло проникнат от ритми, редувания и движения - по-големи или по-малки, повече или по-малко мощни, повече или по-малко редовни, като сърдечен ритъм, дихателен ритъм, нощния и дневния ритъм, годишен ритъм, чак до великия ритъм на живот и смърт. Забележителен, макар и обикновен пример е ритмичното редуване на бодърстване и сън:

Всеки ден висшите съставки (Аз и астрално тяло) се спускат в долните съставки (етерно и физическо тяло), събуждайки хората, издигайки ги във вертикала, индивидуализирайки ги.

В будното човешко същество четирите съставки си сътрудничат, взаимопроникват и взаимодействат.

Всяка нощ по-ниските съставки (етерно и физическо тяло) са освободени от деконструктивните сили на съзнанието на висши съставки (Аз и астрално тяло) и получават нови реконструктивни сили през течение 1, което потапя човешкото същество във възстановителен сън, налага хоризонталност и го възвръща към универсалността.

В спящото човешко същество, висшите и нисшите съставки се отделят. Редуването на бодърстване и сън е един от великите ритми, едно от великите места, където се случва възобновяването на баланса, една от великите редувания между живота в тялото и живота в духа, едно от великите движения, които проникват човешкото същество.

Този ритъм на бодърстване и сън е само един пример за начина по който висшата и нисшата същност трябва да се свързват и разделят, за да поддържат живота на човека. Много редувания, ритми и движения с множество амплитуди работят в човешкия живот чак до ритъма, който е довежда хората на земят и ги връща обратно в тяхната духовна родина.

 

Троично същество

Въпреки че дихателната и кръвоносната системи са центровете на активност на отслабените течения 1 и 2 и въпреки че те представляват нова полярност, те също са участници в едно голямо единство: ритмичният полюс. Този полюс е в центъра на човешкото същество между нервния полюс - присъства в цялото тяло и е фокусиран в главата в „Горната част на човешкото същество“ - и метаболитния полюс, разпространяващ се по цялото тяло по протежение на кръвоносните съдове, чиято топлинна активност излиза от „долната част на човешкото същество.

Ритмичният полюс е големият посредник, както на физическо ниво така и на нивото на силите, от духовната организация. Тази организация тече през него и действа между астралното и етерното. Това е цялостна система, която играе централна и първична роля.

Отвъд своята двойно четирикратна конституция (духовна и физическа, вж изображение 4), ние също трябва да разглеждаме човешкото същество като троично същество:

В нервната система (физическо ниво), в мисленето (ниво на душата) и в будуването (духовно ниво), можем да прочетем подписа на течение 2 (деконструктивно).

В метаболитната система (физическо ниво), в желанията (ниво на душата) и в съня (духовно ниво), можем да прочетем подписа на течение 1.

В ритмичната система (физическо ниво), в чувството (ниво на душата) и в сънуването (духовно ниво), можем да прочетем подписа на отслабените течения 1 и 2.

Превод: Стела Василева

Всички части на изследването до тук