Етерно тяло

Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (14)

Submitted by admin 2 on Вт., 31/03/2022 - 21:44

…След като след смъртта си човек духовно става все по-голям и по-голям, той може – понеже в етерното тяло субстанцията на целия Космос е концентрирана в сърцето, – да предаде на Космоса цялата си карма. Това, което е взето от Космоса и е станало етерна формация, което в сърцето се е концентрирало и е станало като есенция, иска отново да навлезе в Космоса.

Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (11)

Submitted by admin 2 on Пет., 11/02/2022 - 16:44

…Етерното тяло, което е носител на паметта е свързано по време на живота с физическото тяло по различни начини при различните хора. При някои връзката не е много здрава, при други е много здрава. Надарените с подвижно етерно тяло хора могат да имат две качества: гениална, лесно подвижна мисловна сила, която може да обединява много отдалечени перспективи.