Рудолф Щайнер: Болестта уравновесява целебно ариманичните и луциферичните сили в организма

Submitted by admin 2 on Вт., 12/10/2017 - 09:18
д-р Рудолф Щайнер

...В много случаи болестта е единственото средство за добрите власти да спасят човека от лапите на Ариман. А ако Луцифер извоюва победа в човешката природа, ако луциферичните сили извоюват победа над ариманичните сили, които искат да втвърдят човека, да го привлекат надолу в своя род от само земни и водни същества, тогава човекът заболява от възпалителни болести или изпада в налудничави състояния. Чрез това пък се оспорва победата на Луцифер... Събр. съч. 218 Духовни взаимовръзки в изграждането на човешкия организъм, стр. 154 и сл., немско издание 1976 г.

 

Ариман
Ариман - детайл от дървената статуя "Представителят на човечеството", Гьотеанума

 

 

Луцифер
Луцифер - детайл от дървената статуя "Представителят на човечеството", Гьотеанума

 

...В повечето случаи болестта не е враг, а приятел на организма. Това, което е врагът на организма, най-често предхожда болестта, развива се в човека преди да се е проявила външно видимата болест. В организма има противостоящи едни на други сили и болестта, която се проявява в определено време, е опит на организма да се спаси от противодействащите едни на други сили, които преди не са били забелязани. Болестта е това, което организмът предприема, за да победи враждебните влияния, които предхождат болестта. Болестта можем да я приемем като противопоставяне на организма срещу нещата, които трябва да бъдат изгонени... Събр. съч. 159 Тайната на смъртта, стр. 178, немско издание 1980 г.

 

Христос
Христос - уравновесител на Кармата, детайл