Д-р Инго Юнге: Материалистическото и духовното мислене – последствия. Ариманичният двойник. Тайните общества. Болестите – Ариман, Луцифер. Америка. Истинската медицина. Преминаването на Прага

Submitted by admin 2 on Вт., 10/08/2023 - 19:03
Инго Юнге

Материалистическото и духовното мислене – последствия. Ариманичният двойник. Тайните общества. Болестите – Ариман, Луцифер. Америка. Истинската медицина. Преминаването на Прага

Д-р Инго Юнге, лекция от 21.09.2022 год.

В днешната лекция ще обсъждаме как и какво мислим, какво духовно съдържание произлиза в света от самите нас. Силите на мислите – те са именно тези сили, с чиято помощ можем да достигнем нещо. С помощта им ние можем също да се противопоставим, когато е нужно.

Доверието - това е една златна дума, която трябва да стане определяща в социалния живот на бъдещето. Любовта към това, което човек прави – това е другата златна дума.

„И в бъдеще социално добри ще бъдат тези действия, които се извършват от всеобщо човеколюбие.“ (Рудолф Щайнер)

Сега живеем в такова време, когато хората все повече и повече трябва да се запознават със същността на свръхсетивния свят, ако искат да бъдат в състояние душевно да се справят с изискванията на живота. Разпространяването на свръхсетивни познания, означаващо и знание за Пазача на прага, е една от задачите на съвремеността и най-близкото бъдеще. Също и за живота след смъртта човек трябва да се подготви в настоящето, докато е жив, за да може да се справи с това.

Скъпи мои приятели, в понеделник, в друг град се опитах да просветля пред слушателите същата тема, която с вас разглеждаме днес вечерта. Видях, че там хората разбират тези неща твърде сложно. И затова съм особено благодарен, че има възможност да разкажа за тях такива, каквито те са, на когото може, и те могат да бъдат разбрани.

Преди 100 год. е имало много особени хора, които искали да създадат социален рай на Земята. Веднъж Рудолф Щайнер се среща с тях в едно образователно учреждение. Никой не бил готов да изнесе лекция пред тези млади хора, вдъхновени от комунистическата идеология, и в крайна сметка помолили Рудолф Щайнер, който никога не отказвал и приел тази задача. Той организирал с тези млади хора училищен поход, в който един от младежите въодушевено му казал: „Ах, ако на всички хора им е добре, ако всички биха били щастливи!“. Тогава Рудолф Щайнер отговорил, че смисълът е съвсем друг. „Но, Боже мой, в какво може да е?!“, „В това, че ние имаме задача.“, бил неговият отговор.

            Всеки човек, идвайки на Земята, си е начертал да свърши нещо. Той има своя задача, която е свързана с неговия живот между смъртта и новото раждане, свързана с неговата крама, с неговия минал живот. Но след това започва възпитанието и знанието за тази тази задача се изтрива. Най-късно на 9 год. човек забравя защо той е дошъл на Земята, това е в периода „рубикон“. Все повече човек става „нормален“. Преминавайки през възпитанието, човек губи своята уникална индивидуалност. А после му се налага през целия си живот да се бори отново да спечели онова, което е било забравено в детството.

Това, което е мислил Карл Маркс, не се случва. Но днес има хора, които създават човешка империя, контролираща всички и всеки, която иска да съедини човека с компютъра. Сега е нужно вече да се мисли по-нататък – става дума за чиповете, които се имплантират или се въвеждат чрез инжекция през спринцовка или по време на PCR тест (чипът се пъха в носа). Това е въглеродосъдържащ материал, открит в инжекции или в инфузионни флакони и в някои хранителни продукти (нарича се карбоксил или нещо подобно) и се задейства при наличието на 5G излъчване. Интересното е, че науката се е придвижила толкова, че вече е станало възможно да се четат мислите на хората. Определени импулси в мозъка действително позволяват да се научи какво мисли човек. Но само свързаните със сетивните, материалните мисли се поддават на такава проверка. А следващата планирана стъпка е да се внушат на човека определени мисли – какво да мисли, какво да прави, как да дава задачи чрез дистанционно управление. Т.е. от човека трябва да се направи своеобразен жив робот, роб.

И ако в човека останат все по-малко и по-малко понятия и представи за духовния свят, то тяхното манипулиране ще стане относително лесно. Просто помислете колко хора в кръга на вашите познати са си направили ваксини, и даже два-три пъти, и все повече и повече, без съвсем да вникнат в това какво се случва. Неотдавна имаше съобщения за висока смъртност. Десетилетия смъртността през цялото време беше една и също, година след година, месец след месец, постоянно умираха, примерно, един и същ брой хора. И дори когато дойде тази т.нар. пандемия, с нейните чудовищни картини, които се създаваха в отделенията по реанимация и всичко онова, което ни внушаваха по телевизията – смъртността оставаше същата, както и в предишните години. Но когато започна ваксинацията, смъртността се повиши. Сега хората се ваксинираха вече по 4 пъти и миналия месец смъртността у нас нарасна на 16%. Т.е. това е повече от един човек на всеки десет. Обаче, хората продължават да участват в това и дори някои да се възхищават на факта колко много прави за нас правителството, за да ни защити, или какъв пакет от услуги предлага. Просто лошо може да ти стане, като слушаш подобни неща. Но хората кълват на това.

Заради подобно мислене, което започва от Коперник и е механичният модел на света, човекът действително е осъден, ако вярва на всичко, което са го учили в училище и в университета. Той е осъден на невъзможност да напусне тази Земя след смъртта си, на невъзможност по правилен начин да се издигне в духовния свят. От такова „прилепване“ към Земята човекът става и неин разрушител. Земетресения, наводнения, взривове и други неща от този род идват от починалите, които не напускат Земята.

За Земята в космически план е предначертано, че тя бавно отново ще се разтвори, ще стане труп. По този начин тези хора, които вярват в естествената наука и не искат да възприемат нищо духовно, в перспектива ги очаква нещо чудовищно – те, в определен смисъл, трябва да загинат заедно със Земята, към която са се прилепили. И такива хора, които не напускат Земята, вече са твърде, твърде много. Те даже не разбират, че вече са умрели! Това е просто ужасно. За това много добре е писала в своята книга Ирис Паксино. Другите починали отиват, например, при починалия учен, искайки да го убедят, че сега се намира в духовния свят и трябва да следва своя ангел. Но ученият не вярва на това: когато човек е мъртъв, тогава е тъмно и няма никаква болка, и тъй като в него присъства съзнание, той е убеден, че просто се намира в глупав сън или е полудял. Такива хора не могат даже да помислят, не могат да достигнат до това, че те са починали и се намират в духовния свят. Нужно е да правим нещо с нашите починали близки. Рудолф Щайнер казва, че трябва да станем учители на починалите, трябва да им преподаваме антропософия. Защото в момента, когато хората умират, те стават открити, каквито не са били по време на живота си. На починалите може просто да се изпратят мисли и те ще дойдат, а в противен случай тези починали хора завинаги и здраво са привързани към Земята. Ние сме длъжни всеки ден отново да извикваме в душата си тази свята мисъл за това какво ни дава антропософията и че духовният свят действително съществува. Така че нашата смелост и ревностна вяра, които са ни необходими за най-неотложните задачи на съвремеността, да не изчезнат.

Следващата седмица ще говорим за това как е започнало всичко. Накратко ще кажа: през 1840 год. ариманическият начин на мислене, интелектуалното мисле достига своята най-висша точка. В този период в човека действително са мислили ариманически духове, за които ние ще говорим още. И тогава идва времето, започвайки от 1840 год., на ново духовно откровение, което съзрява в духовния свят и капка по капка слиза при хората. Това откровение е било необходимо да се съобщи на човечеството, за да могат хората тук, на Земята, да го възприемат. А това Ариман е искал да възпрепятства. Ариманическите духове предприемат бунт в духовния свят, за да не могат тези духовни откровения да се спуснат надолу към хората. Тогава действително е имало ужасна борба, която завършва с това, че ариманическите духове са победени. Те били свалени на Земята – ариманически ангелски същности, които сега тук нападат и пленяват хората, заразявайки ги с материалистическо мислене.

Материалистическото мислене е действително инфекция, но това е духовна инфекция.

Тези откровения са задължително нужни на хората за бъдещето. И Рудолф Щайнер ги облича в думи, и учи, че развитието като цяло може да продължи по-нататък. Без това знание човекът просто си копае земния гроб. Благодарение на духовните, свръхсетивни идеи и понятия ние придобиваме мъдрост, която ни е непременно нужна за живота след смъртта. Това е светлина. Мъдростта – това е духовна светлина. В светлината живее мъдростта и за това ние веднъж говорихме на Рождество. На нас ние е необходима тази светлина, когато попаднем в духовния свят. След смъртта се оказваме в сферата на Луната (рис.1), това тук е Земята, а това тук е орбитата на Луната. Тя е безмълвна, но е цветна. В сферата на Луната, в Камалока човек винаги получава имагинации, духовни образи, но тях можеш да видиш само ако ти сам просветваш, озаряваш. И тази светлина, това е духовната светлина, която човек тук трябва да придобие, благодарение на духовното, което има през живота си в своите задачи. Колкото повече човек постига и възприема в себе си свръхсетивните неща, толкова повече след смъртта той има светлина в себе си. Но е нужно и нещо друго, за да имаме възможност по правилен начин да се срещаме, да взаимодействаме със съществета от духовния свят, които се намират в него – това са и другите починали, и съществата на мислите, и ангелските същества: за това е необходима сила на любовта. Без любов там се оказваш практически като отшелник. Но това не е любовта към БМВ-то ни. Тази любов, която се развива тук, на Земята, това е егоистична любов, която в голяма степен зависи от физическото, от обкръжението, от тялото, тя е чувство, което дори неизбежно е свързано с дихателния ритъм. В този свят тя не е истинската любов, тази любов ние не можем да вземем със себе си в духовния свят. Напротив, тази любов, която имаме към банковата сметка или към нещо друго, към някакъв друг физически обект, това е натуралистична любов, това са научни представи – те действат разрушително. Но любовта става някак благородна в този момент, когато човек е способен да обича нещо, което той е спечелил чрез духовни понятия.

Преди няколко седмици с вас говорихме за тези две неща – за жертвената преданост, за всеотдайността и за любовта. Но това са противоположности: всеотдайността – това е сливане с другите същества, а любовта – това е когато възприемаш, приемаш в себе си друго същество.

Понятието за живота след смъртта в духовния свят, понятието за събирането с починалите, е може да се каже, духовната сметка, която ще се окаже на наше разположение след смъртта. За тези неща е нужно да поговорим още по-подробно.

Но и друго е важно и е нужно да се разбере. Когато ние се раждаме като физически организъм, то нашата безсмъртна душа остава в духовния свят. Нашият Аз изобщо не се намира на Земята, той се намира там, където сме подготвили нашия живот, където сме организирали своя духовен зародиш, ние всички се намираме все още в духовния свят, в неродеността. Между другото това е много, много важно понятие – нероденост. Веднъж Рудолф Щайнер казва, че когато се произнася думата „нероденост“, то в Ариман „светлината просветва“. В тази дума присъства осъзнаването на това, че до раждането съществува живот. Това не е като в католическата църква, където отначало детето навлиза в света, а уж след това Господ Бог трябва да му направи душата.

Ние поддържаме връзка с Аза ни през нощта. През деня духовно-душевното действа в тялото – това е Аз-организацията, която е само отражение на Аза. Самият Аз не участва тук. Затова през нощта Азът трябва да узнае с какво сме се занимавали през деня. И нашето етерно, жизнено тяло създава някаква връзка между духовния свят, между Аза в областта на неродеността и спящият човек, който през деня прави нещо. Астралното тяло и етерното тяло са разтегнати между тях. И после, на основата на това, което човек прави през деня, се подготвя новата карма за следващия живот. През деня ние отработваме нашата стара карма – това, което се случва с нас, това, което трябва да преживеем. Тук няма никакви случайности, всичко това сами сме си подготвили. А през нощта подготвяме кармата си за следващия живот. Всяка нощ отново.

Но малко преди да се родим, друго същество се вмъква в нашето тяло и взема властта над подсъзнанието ни. Тези същества наричаме ариманически или, както по-рано ги нарекохме, двойници. Те имат много високо ниво на интелект и когато правим всякакви умни неща, например изобретяваме ваксина и я патентоваме, то е нужно да разберем, че в нас мисли Ариман. Хората изобщо не могат да мислят за това. Нужно е винаги да си даваме ясна сметка. Всички тези смартфони и други подобни неща – това е Ариман в нас, с неговата висша интелектуалност. Тези същества – двойниците, ариманическите същества, превземат още нещо: те имат твърде силна воля. И са също отговорни за това, че в нашето тяло има електричество – в нас може да се измери силата на тока, на нас могат да ни направят ЕКГ и т.н. Тези същества имат план, имат желание. Те са изостанали същности от Древното Слънце и планът им е да завоюват Земята за себе си. Те искат да вземат Земята от хората, тя да не се разтвори, а да остане вечна, неизчезваща планета.

Обаче, не могат да направят това, тъй като не притежават свое собствено тяло. Те могат да достигнат тази цел само в случай, че имат тяло, или просто използват нашите тела за реализация на своите планове. Нужно е ясно да си го представим: тези, които сега работят за сенчестата държава, всъщност са слуги на Ариман. Там действа само двойникът, там не присъства вече нищо човешко.

Тези същества не могат да преминат заедно с човека през човешката смърт, не могат да понесат това и са принудени малко преди смъртта да напуснат човека. Хората, които придружават умиращ човек, вероятно вече са преживели онова, което се случва – малко преди смъртта си човек започва да изглежда абсолютно спокоен и много красив. В този момент може да се разбере, че ариманическата същност го напуска.

Ако не се беше случило събитието на Голгота, ако Христос не беше принесъл тази жертва, то тези същества отдавна щяха да придобият победа над Земята и биха могли да останат в човека дори на прага на смъртта. Тогава те действително щяха да станат господари тук, на Земята. Ако внимателно се разгледа това, което се случва на Земята преди 2000 год., може да се открие, че в Израел, и изобщо в целия свят, е съществувало братство на черната магия. Става дума за всичко онова, което се извършва в Мексико с помощта на черната магия – всички тези храмове, всички тези места, са места на черната магия. Тогава много по-ясно разбираш какво е направил Христос за човечеството. Тези същества отдавна биха ни пленили, ако не беше дошъл Христос. Днес нещата стоят така, че е необходимо да се внимава да не останат в тялото на човека, когато той умира, те трябва да успеят дотогава да излязат. Това е именно и онова, към което се стремят в тайните общества, което би било възможно без Христос, а именно – към физическо безсмъртие, което може да се осъществи, ако ариманическите същества не напуснат тялото при смъртта. Затова тези братства желаят от човешкото мислене да изчезне всичко, което в най-широк смисъл има отношение към Христос. И там, където те са се вкоренили особено твърдо – в централна Европа, в западната част на Русия, и тук, в немскоговорящите региони, където става развитието на Аза – битката се разразява най-силно. Тук действително става дума за това от Земята да изчезне Христовият дух и импулс. Това е, към което се стремят.

 

Статуя

 

Но мога да ви успокоя – светлината винаги е по-силна от тъмнината. Когато вървите през тъмна гора, можете да си блъснете главата в дърво, обаче, ако имате свещ с вас и тя е запалена, то цялата гора се просветлява. Светлината винаги е по-силна от тъмнината. Ние винаги трябва да я запалим и ще направим това чрез мъдростта.

Безсмъртието е една от целите на тайните общества, където много добре обучават на тези тайни неща. Ако хората не получат знание за тези взаимовръзки, тайните братства могат все по-силно да разпространяват своята зла власт над тях. Човекът трябва да има знания за двойника.

В неделя ви разказах за един пример как ние преживяваме това още като деца. Хората, на които са им известни знанията на тайните общества, знаят, че образите, например, на рекламните билбордове, които изобразяват хора с животинска глава, ако погледът попадне върху такова изображение, то оказва въздействие. Това води до загуба на човешкото, до анимализация на хората. Имаме „Уолт Дисни“ и комиксите за Мики Маус. Група от деца, която работи с художествен терапевт, е трябвало да направи овца от глина. А какво правят те? Алф! Това чудовище от телевизора. Да, този образ е вътре в децата, тъй като те през цялото време гледат телевизия.

Имах пациент, който постоянно изпитваше страх и стомашни спазми. Много години му правех вливания. После той се ожени и му се роди син, а синът също не се чувстваше добре. Тогава видях сина му и бях в ужас, сякаш вече бях виждал тази картина – той много приличаше на Ърни от „Улица Сезам“. Изглеждаше именно така! Тогава отидох в дома им. Вие знаете, децата винага имат някаква мека играчка, някакво мече или нещо подобно. А синът на моя пациент имаше Ърни. Това имаше такова дълбоко въздействие върху него, чак до физиогномиката, че той наистина изглеждаше така. Това е известно на хората, които са съпричастни на тайните общества, те работят по този начин. Цялата тази „Улица Сезам“ – е чисто престъпление по отношение на децата. Твърде малко е ясно какво тайно въздействие има. Човек трябва да има знание за тези неща и преди всичко за двойника. След смъртта си, когато той погледне назад, към панорамата на своя изживян живот, може да види и да каже определени неща, и това ще се случи с всеки от нас: „Аз не исках това, не съм го направил, направил го е в мен Ариман“. Например, постоянно да сигнализираш на улицата или да притискаш някого, или други неща от този род. След смъртта всичко това трябва да се осветли, ако изобщо искаш да разбереш собствения си живот. Какво си направил през живота си от сърце, от човещината си? И ако го сравниш с онова, което е направил в нас Ариман, то това, което лично сме направили, ще се окаже твърде малко. Все пак, причината е, че в нас е бил Ариман, в ежедневното ни мислене, в материалистичното мислене, например, когато човек върши някакви дела в банкета, инвестира наследство в акции, малко спекулира – всичко това прави Ариман. То няма никакво отношение към нас, няма никакво отношение към нашата душа. Всичко това прави двойникът. Ние непременно трябва да достигнем и усвоим знанието за тези същества, а не просто да го оставим на разположение на тайните общества, които го използват за определени цели, за да реализират своята власт.

Двойникът се явява също – и това е най-малко известно – първопричина за всички болести, за всички физически, органически заболявания. Как става така, че болестта се проявява без всякакви външни увреди?

Разбира се, човешката душа също може да се разболее. Веднъж ви дадох като пример един коминочистач, който имаше язва на стомаха. Неговият началник непрекъснато го тероризирал. В тази ситуация душата прави тялото болно. Тук се имат предвид случаите, когато болестта се проявява отвътре, без да има други причини: следователно това е Ариман, двойникът. А брат на Ариман е Луцифер. Той използва нервните заболявания, наврастеничните, невротичните, истерическите заболявания. А ако ти действително искаш да се излекуваш, болният да стане отново здрав, то човек трябва да знае, че се бори с Луцифер и Ариман.

 

схема

 

В бъдеще хората трябва да получат знание за тези две страни. На тях им е необходимо духовно водачество. Паралелно с това, съществува също и географско влияние на медицината. Доста отдавна с вас говорихме, че самата Земя въздейства по различен начин на различните места. Тогава ви нарисувах изображението, дадено от Рудолф Щайнер, където тук виждаме Европа, тук изтока, Индия, долу Африка, и запада. На запад присъстват дегенеративни заболявания и сили, налице е втвърдяване. Така че в настоящия момент някои физически човешки тела са станали толкова твърди, че тук не навлиза нито една душа. Те, макар и да се раждат, не са надарени с душа, и тогава в тези тела се заселва Ариман.

На изток действат силите на младостта. Ако човек е болен и отиде в Индия, той бързо ще оздравее и ще получи нови сили. Там той действително ще се възстанови етерно. Етерните тела укрепват на изток.

В Африка присъстват силите на детството, които продължават да действат до преклонна възраст. Всъщност там човек остава дете до старостта си. Това може да се разбере, ако се прочетат африкански приказки. Например, в Африка идва европеец. Той носи някакъв подарък, застава до дърветата и казва: „Който стигне пръв, ще може да вземе всичко за себе си.“ Но децата не се пускат, когато тичат, напротив, те са хванати за ръце, всички са заедно. И тогава този човек, който е поставил подаръка, ги пита: „Защо не тичате?“ – „Защото, който е първи, ще огорчи всички останали, а така не може, ние ще отидем заедно и ще разделим подаръка на всички“. Това са силите на детството. И африканското население все още се намира в това пра-състояние.

Нужно е да имаме знание за тези неща. Не само за това, че двойникът е първопричината за болестите, но и за луциферическото влияние, също и да се взема предвид въздействието на Земята. На Земята има области, където излъчването, необходимо на Ариман, да говорим направо – електрическото излъчване, е особено силно. Това е Америка, това е Япония, това е Италия – навсякъде, където планините преминават от север на юг. Там, където са заложени замъците на черната магия, например, Клингзор, в Сицилия.

По-рано, - тогава вече е било започнало времето на Атлантида, - е било изобретено корабоплаването. И до гибелта на Атлантида – шведите, фините и норвежците постоянно са плавали до Америка. Именно и затова са особено активни там ариманическите сили. Но те са плавали там не за да правят търговия, а за да проучват болестите. Т.е. за това да изучат процесите на протичане на заболяванията и как въздействат там присъстващите сили, и как после може да се излекува последствието на това въздействие. Това са били още времената на мистерийната медицина, тогава още е имало ясновиждане. Но после идва смяната на хилядолетията, обратът на времената, мистерията на Голгота, и човекът все повече усещал колко неблагоприятно е за него това влияние, тези ариманически електрически излъчвания, които идват от земята. И когато християнизацията постепенно обхваща Европа – отначало тя преминава от Сирия в Персия, а по-късно се придвижва и на север, посветените – Колумбан и ученикът му Галус, постепенно прекратяват тези пътувания до Америка, следейки повече никой да не плава натам, защото онова, което идвало оттам, имало твърде неблагоприятно въздействие. Един път Рудолф Щайнер използва такъв израз „американски, ариманически“ в едно изречение, и казва, че двата термина са равнозначни. Той казва, че въздействието, което произхожда оттам, е ариманическо.

Галус увековечава себе си в Санкт-Гален, Швейцария, а неговият учител Колумбан се погрижва за това да се прекратят морските пътешествия в Америка. И по-късно даже се появява решение на папа Бенедикт: за Америка даже не се разрешава да се говори, за да се държи това въздействие колкото се може по-далеч. След това Америка бива забравена, а по-късно Колумб я открива отново.

За това въздействие - земното излъчване на двойника, е нужно да се знае, за да могат да се разбират тези взаимовръзки, да са разбере въздействието на Америка и нейното влияние. Често говорим за водните жили и земното излъчване, за техните връзки с онкологичните заболявания. Това не е нищо по-различно от ариманическо излъчване. След смъртта човек навлиза в духовния свят, но и при разбирането на сетивния свят човекът се нуждае от знание за духовните факти. Ако човекът премине в духовния свят, а тук, на Земята, през живота си той не е възприемал нищо духовно, то той се оказва просто сляп. И тогава става вредител и разрушител за хората, които живеят още на Земята.

Това означава, че медицината може да се запази в бъдеще само в този случай, в който приеме в себе си духовната наука и има знанието за Луцифер и Ариман. Болестите идват от духовно същество, което просто използва сега нашето тяло, за да реализира своите ариманически интереси. Те могат всъщност да се реализират само на това място и по този начин, възложен му от изпълненото с мъдрост мирово ръководство. Ариманическите същества имат определена задача, свързана с умирането. Умирането в края на живота, умирането на хранителните вещества, които сме изяли – това, което се случва в стомаха – всичко това е Ариман. И ако бихме могли осъзнато да съпреживяваме онова, което се случва в нашия стомах, то бихме крещели от болка. Това е непрекъснато унищожаване. Но също и нашите кости, които не трябва вечно да растат, а в един момент те трябва да бъдат унищожени. Тук работата на Ариман е правомерна.

Но ариманическите същества, които се вкопчват още преди раждането, преминават границите на тази област.

И Рудолф Щайнер казва нещо, което, бих казал, е много приятно. Когато приемаме хомеопатични гранули или таблетки, произведени от Веледа, тогава нещо се случва. Ариман се намира в нас като двойник, гризе нашите органи, всмуква ги, за да има сили, да има възможност да ни манипулира, да ни внушава страх, а ние приемаме гранули и ги хвърляме в устата му. Тогава той престава да гризе органите ни, той се отказва. Все едно да хвърлиш парче колбас на хапещо куче, за да не хапе.

Необходимо е, както ние да разберем, така и антропософските лекари също, че антропософската медицина не е просто разширение на класическата медицина, тя не е и комплементарна, тя е нещо съвсем друго. Тя е мистерийна медицина. И е нужно действително да се мисли и работи свръхсетивно. Без знанието за двойника и за земното излъчване, лекарят остава просто дилетант.

Също за човека е нужно да разглежда взаимовръзката с луциферическото влияние. В нашето астрално тяло чрез подсъзнанието ни действа влиянието на Луцифер, но също и влиянието на климата, и влиянието на звездните констелации. Всичко това е нужно да се вземе под внимание, ако изобщо искаш да лекуваш.

Днес, когато изминаха 100 год. от момента на възникване на антропософската медицина, ние се намираме в самото й начало. Тези неща трябва да се осъзнават все повече. Съществуват две области, където за Рудолф Щайнер е било много тежко – при лекарите и при учителите. Но и при музикантите също. Ние всички винаги сме знаели по-добре от лекаря. Какви страдания той е трябвало да изтърпи от тези дилетанти!

Но зад кулисите на духовния свят, както и зад кулисите на сетивния свят, се случват и други неща, които не е така лесно да бъдат разбрани. Помислете през уикенда за локдауна. Може ли това да се свърже с някакъв смисъл, с някаква логика? Очевидно е, че това се случва в главата – искат по този начин ловко да отвлекат вниманието от ниската ефективност на икономиката и се опитват да поправят положението с помощта на тази болест. Те обявяват мним локдаун заради болест, която са създали и която в крайна сметка не съществува, но хората вярват в нея. И локдаунът става причината, поради която се руши икономиката. Това би могло да бъде обяснението, на всъщност сега локдаунът няма никакъв смисъл.

Има обаче още неща, които задължително трябва да се знаят от голям брой хора, за да може развитието на човечеството да се движи напред. Става дума за осъзнаването на абсолютно определени процеси. А именно, за случващите се от време на време странни смъртни случаи: покушения, масови убийства в състояни на лудост, за убийствата. Спомнете си за олимпиадата в Мюнхен. Тук не може да се намери ясен мотив. Често в качеството на обяснение са посочват психически заболявания. Тогава, на олимпиадата, казват, са взети недостатъчни мерки за безопасност и т.н., винаги се опитват да се намерят някакви причини. Обаче, ако изследовател на тази тема от духовно-научна гл.т. я осветли по-детайлно, то се получава нещо съвсем различно. За това ни е нужно днес да поговорим, тъй като е много важно.

Съществува определена разлика в това дали човек преминава Прага по обичаен начин в края на живота си или поради нещастен случай, или като войник се разделя с живота си на война, или на човека е помогнато да се отправи в другия свят с помощта на убийство. Това е много важна необходимост за петата следатлантска културна епоха,  в която живеем – определен брой хора да разберат какви процеси се разиграват зад кулисите на такива убийства. И ето един такъв определен брой хора – това сме ние. Трябва да знаем истината, и да мислим истината, защото това има невероятно силно въздействие в духовния свят.

Знаем, че политиката в голяма част от страните се води не от правителствата, а само от малък брой хора, които държат нишките в свои ръце. Също знаем, че ваксините, например, против дребна шарка, се разработват по такъв начин и трябва да действат по такъв начин, че ваксинираните хора повече да нямат контакт с духовния свят, повече да не могат да мислят духовно, да бъдат отрязани от духовното мислене. И днес вече стигаме до факта, че хората, които вярват в духовния свят, вярват в ангели, ги възприемат като глупаци, като фантазьори и луди. Защото „нормалният“ човек, образован чрез естественонаучната парадигма, знае, че духовен свят не съществува, че всичко това е фантазия. Даденото положение трябва да се достигне по пътя на ваксинациите, за да бъдат обявени другите за луди.

Тези неща вече са настъпили и не можем да ги възпрепятстваме. Но ако развиваме в себе си съзнание как всичко се е случило, как се случват нещата, това съзнание е абсолютно необходимо за запазване на човечеството. Знаем, че мислите са живи същества в духовния свръхсетивен свят. Виждаме тези мисли-същества, тези елементарни същества в духовния свят след смъртта, когато станем ясновиждащи, макар че и сега се издигаме в този елементарен свят всяка нощ в съня си. Всяка нощ ние ги виждаме, виждаме също и двойника. Те общуват помежду си, разговарят един с друг. Разговорите на тези мисли-същества са действията. Но в елементарния свят, в сферата на Луната, се намират главно ариманическите мисли - цялата естествена наука, цялата техника, всичко, което днес имаме – там всичко изобилства от ариманическите деяния на елементарните духовни същества. И ако сега се насочим и мислим истинни мисли, духовни мисли, то в тях се „включва светлината“ – те се отдръпват, става им зле, те са заслепени. Много е важно определено число хора да мислят истината. Затова и говорим за тези неща, за да имаме съзнание за истинните мисли.

И така, неестествен смъртен случай. Това може да бъде нещастен случай. Защо някой загива в резултат на нещастен случай, защото той е предрешил да направи това в своята карма? Защото, той е очертал за себе си нещо велико. Ако човек се лишава от живота си вследствие на нещастен случай, например, пада при изкачване на планина или загива при автомобилна катастрофа – в следващия си живот, в същата възраст, на която е загинал в предишния си живот, той ще получи сили за извършването на много, много голяма постъпка. Останалите жизнени сили, които са се запазили вследствие на прекъсването на предишния живот от нещастен случай, се оказват на разположение на човека в следващия живот за извършването на нещо невероятно грандиозно.

При преждевременна смърт от болест – докато човек е болен, той се бори за своя живот, напряга се отново да стане здрав. И ако все пак той умре, тези сили, които човекът е събрал в борбата си с болестта, ще се превърнат в следващия живот в сили на волята и той ще има невероятно волеви качества.

А ако някой е бил убит и той попадне в духовния свят, то той също получава особени способности – той може да вижда в бъдещето. Може да получи знание за нещата, които се подготвят в духовния  свят, но за които на Земята трябва да узнаят след 80 или 100 год., когато хората съзрат за тези знания.

Починалите по обичаен начин се чувстват твърде неловко и дискомфортно, когато в духовния свят попадне някой, загубил своя живот вследствие на убийство. Когато такъв човек дойде в духовния свят, другите починали се отделят от него, те не искат да имат никакъв контакт с него. Убитите могат да имат твърде вредно въздействие, затова защото те вече знаят какво ще е бъдещето, но другите още не са узрели за това. Веднъж, много отдавна, духовният свят се самонапада, и тогава действително висшите духовни сили предотвратяват възможността за контакт между починалите по обичаен начин и убитите. Ако такъв контакт се беше осъществил, то починалите по обичаен начин биха получили тези знания, и, разбира се, биха могли да ги разпространят на Земята. Тогава и тези, и другите, биха се провинили по чудовищен начин. Но духовните сили предотвратяват това.

Съществува тайно общество, наречено „Братя на сянката“, което има необходимите знания за тези взаимовръзки и по неправомерен начин търси възможност да подчини на своето влияние силовите, властническите структури, за да господства над човечеството. На изток е образуван настоящ таен орден, Тракс, имащ своята задача, която не е нищо друго, а да бъдат убити точно определени хора в точно определено време. Този, който получава заповед за убийството, няма никакво понятие защо трябва да го направи и не знае нито причините, нито мотивите, а просто прави това, защото са му платили и това е неговата професия. После с душата на убития, с помощта на медиум – специално обучен човек, който лесно може да бъде въведен в транс, се прави връзка. Като резултат такъв медиум може да възприеме тайните за бъдещето от духовния свят и да ги съобщи на тайното общество. Такива неща са се провеждали в последните столетия. По времето на Рудолф Щайнер също се организират подобни убийства и те се случват и до ден днешен, което води и до положението, в което сме днес. Ето това е път, с чиято помощ съвсем малък брой хора могат да държат нишките в своите ръце, да владеят и да управляват всички правителства в света.

Но се случва нещо твърде утешително. През 1984 год. злото идва на власт, обаче започвайки от 1984 год. то няма възможност да се крие, а трябва да покаже своето истинско лице. И затова тези неща днес са узрели, за да бъдат изказани, за да ги узнаем.

За да можем да формираме мисли в духовния свят, които да сияят на всички страни – да станат духовни слънца в елементарния свят, ние трябва да мислим в мощни истинни мисли. И както при Ариман, така и при тайните общества, от това „се отключва светлината“. Колкото повече хора осъзнато се занимават с духовна работа, но също и узнават за такива неща, които няма да чуят в обичайните лекции, толкова повече неща се случва в духовните светове. Духовното развитие на човечеството продължава и съществува необходимост тези неща да бъдат издигнати в съзнанието на хората от петата следатлантска епоха, защото само ако това се вземе в съзнанието на съвременните хора, може да се достигне онова, което трябва да стане цел на земното развитие.

Следващата седмица или по-късно трябва да говорим за случващото се, като се започне от 1984 год., за да имаме възможността в цялост да разберем тези взаимовръзки. Но това, което вие чухте днес, само по себе си е достатъчно, за да продължи развитието, ако вие го носите в себе си абсолютно осъзнато.

Сферата на духа е родината душевна

И човекът тук попада,

Ако по пътя на истинното мислене той тръгне,

Ако избере сърдечната сила на любовта

Като свой силен водач,

И ако открие вътрешния духовен смисъл,

Съдържащ се в словото, което е навсякъде

Проявявайки се в мировото битие като откровение,

Което той винаги може да намери

Като изява на духа

Във всичко, което живее там и въздейства живеейки,

А също и във всичко, което съществува,

което безжизнено се разстила в пространството,

Във всичко, което се случва,

В потока на ставащото време.

 

Рудолф Щайнер

 

Скъпи приятели, искам да разчитам на всички вас, за да остане завинаги в съзнанието това, което ние днес чухме, и никога да не бъде забравено. И тогава ние действително ще победим.

Медитация за смелост и кураж

Рудолф Щайнер

Трябва да изкореним от душата си целия страх и ужас

от това, което идва към нас от бъдещето.

Да покажем ведро спокойствие

във всички чувства и усещания относно бъдещето.

Да гледаме с абсолютно самообладание

участта, която се задава.

Да мислим единствено, че каквото и да дойде,

ни се дава от пълния с Мъдрост Духовен свят.

Това, което трябва да научим в нашата епоха е

да живеем от чистата вяра,

да живеем без сигурност за утрешния ден,

да се доверим на вездесъщата подкрепа,

която винаги струи от Духовния свят.

Наистина нищо друго не е нужно днес

освен да запазим самообладание,

да укрепим нашата воля

и да търсим вътрешното си пробуждане

всяка сутрин и всяка вечер.

(незизвестен за мен преводач)

 

Превод на лекцията: Дорина Василева