БЪДЕЩИ ПРОЕКТИ

Submitted by admin on Нед., 28/05/2017 - 19:20

Тук са изброени по-далечни във времето проекти. По повечето от тях е започнала работа, но събирането на средства за тяхното издаване или не е започнало, или е още в началото.

Автор
Дж.Е Зейлманс ван Емиховен
Подзаглавие
Дж.Е.Зейлманс ван Емиховен "Коя беше Ита Вегман" - том 1