Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (8)

Submitted by admin 2 on Вт., 20/07/2021 - 11:02
Кадуцей

Физическото тяло – промени чрез езотериката

…Нормалният съвременен човек чувства от своето собствено физическо тяло най-често само разликите в температурата. Езотерикът изживява и едно особено чувство в нервната си система, така че например започва да схваща някои свързани с физическия мозък мисли по-лесно през лятото, отколкото през зимата. Може да се забележи, че мислите по-лесно стават абстрактни през зимата, а през лятото – образни. Това произлиза оттам, че инструментът за физическия план – нервната система, трепти по фин начин заедно с промените на годишните времена, сега трепти вътрешно независимо от общия организъм… 145.15

* * *

…Една основна промяна във физическото човешко тяло е, че човек изобщо започва – което може да приеме съмнителна форма – да чувства физическото си тяло по-силно отпреди, в известна степен той става по-чувствителен за душевното си съществуване, по-трудно започва да го понася. Физическото тяло произлиза и се втвърдява от комбинацията на четирите същности на човешкото същество. То се смалява, макар и в минимална степен. Това смаляване е втвърдяване в себе си. Поради това обаче то започва да става нещо, което се понася по-трудно отпреди. Човек го чувства като по-неподвижно от преди. Следва и промяната на другите същности, които стават по-подвижни… 145.16

* * *

…Отделните органи и органови системи (при езотерика) стават по-самостоятелни и това можем да го видим във факта, че гръбначният мозък и мозъкът стават по-независими един от друг. Постепенно човек започва да чувства сякаш физическото му тяло става все по-самостоятелно. Това може да предизвиква неприятни усещания. Затова е още по-необходимо тези неща да се знаят. Може да стане например това, че докато преди човек се е владеел, както обикновено се казва, този, който се развива духовно, може да забележи как казва някои думи, без да е имал намерението да ги каже. Това, което  преди се е сдържало, става рефлекс чрез самостоятелността на гръбначния мозък по отношение на мозъка. Но в самия мозък една част става по-самостоятелна от друга, именно вътрешните части на мозъка стават по-самостоятелни в сравнение с външните обгръщащи части. Това показва, че за езотерика абстрактното мислене става по-трудно, отколкото е било преди, мозъкът се съпротивлява. Образното мислене става по-лесно… 145.21 и сл.

* * *

…Така отделните органи стават по-живи и самостоятелни и дори отделни части от органите стават по-живи и по-самостоятелни. От това можете да разберете, че трябва да настъпи нещо ново при човека, който изпитва нещо подобно. Преди добронамерената природа е довеждала в правилната връзка неговите органи без личното му участие. Сега той трябва да призове от вътре навън силата наистина да приведе органите отново в хармония… 145.23

* * *

…По известен начин общият живот на физическото тяло се потиска и се усилва собственият живот на органите. Органите преминават от стабилно равновесие в повече лабилно равновесие. Добре е да се знае този факт, защото, когато човек забележи това състояние, може да си помисли, че е болен или неразположен. Това обаче е нещо нормално за развитието на човечеството. В древни времена на развитието на човечеството отделните органи са били още по-зависими един от друг, отколкото е сега във външния живот, и в бъдеще те ще стават все по-независими… 145.12 и сл.

* * *

…При езотерика се появява забележителният факт, че (при смяна на местожителството или климата) не страда повече целият организъм, а кръвната система се обособява и циркулацията на кръвта изпада под голямо влияние, когато се премества от една област в друга. Кръвоносната система става по определен начин по-чувствителна за влиянията на климата и почвата, затова пък нервната система става по-независима…145.14 и сл.

 

Космос

 

Външна промяна на физическото тяло чрез езотериката

…Това, което вътрешно се възприема от ясновидеца като един вид подвижност и независимост на отделни части на физическото тяло, показва как физическото тяло на човек, който се развива окултно, в известна степен се разпокъсва, разчленява и поради това, че се разчленява, изглежда за ясновидеца като стремящо се на всички посоки. При намираща се в окултно развитие личност физическото тяло действително расте за ясновидското възприемане. Ако такъв човек се срещне след няколко години, физическото му тяло ще е пораснало, ще е станало съществено по-голямо… 145.167

* * *

…Следователно такъв растеж на физическото тяло над обикновената физическа големина съществува, но е свързан с това, че това физическо тяло става подобно на сянка. Ако въпросният човек се е развил, той показва едно все повече увеличаващо се физическо тяло, което обаче се състои, така да се каже, от отделни части и тези отделни части се представят в това, което в окултния живот се нарича имагинации. Физическото тяло на развиващ се окултно човек все повече се показва като сбор от имагинации, в известен смисъл от вътрешно живи и подвижни образи. Когато се наблюдава още окултно неразвито човешко тяло, се възприемат известен брой образи, имагинации. Това, което е физическата материя, изчезва за ясновидския поглед и на нейно място се появяват имагинации, но те са така събрани, че не показват приятния, вътрешно светещ образ на една окултно развиваща се личност, а се показват като тъмна материя. Но и при още неразвития човек те се показват като части и всяка част се отнася към нещо в Макрокосмоса.

Общо взето могат да се различат дванадесет части. Всяка такава част е една картина, една част от големия свят. Когато имаме всички дванадесет заедно, имаме впечатлението, сякаш непознат художник е създал 12 миниатюрни образа от Макрокосмоса и от тях е формирал физическото човешко тяло. Когато личността се развива окултно, тази картина става все по-голяма, но и вътрешно все по-приятна, светеща отвътре.

Това е така, че при неразвиващата се окултно личност Макрокосмосът се отразява само в своя физически аспект, при личност, която преминава през окултно развитие, все повече се показва в образи и духовното съдържание, виждат се образите на духовната същност на физическото тяло. Окултното развитие показва, че развиващата се окултно личност от един физически микрокосмос все повече става духовен микрокосмос. Това означава, че се появяват все повече образи не само на планети и слънца, а от същества на висшите йерархии. Колкото повече човек навлиза по-далеч в своето окултно развитие, толкова по-висши йерархии се показват. Колкото повече човек разглежда ясновидски физическото човешко тяло, толкова повече опознава конституцията на света… 145.167 и сл.

Поредицата е предложена от Нели Хорински