Й. Е. Зейлманс ван Емиховен: КОЯ БЕ ИТА ВЕГМАН. ТОМ 1 (1876-1925). СЪДЪРЖАНИЕ. ПРЕДГОВОР (1)

Submitted by admin 2 on Съб., 17/09/2022 - 09:27
Ита Вегман

КОЯ БЕ ИТА ВЕГМАН. ПЪРВИ ТОМ

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор 

Въведение                                                               

Глава 1 Детство и младост                                   

Глава 2 Студентски години в Холандия и Берлин 

Глава 3 Обучение и работа в Цюрих                    

Глава 4 Първи години като лекар                         

Глава 5 "Решението ми да се преместя в Дорнах"          

Глава 6 "Моето предприятие"                               

Глава 7 "Futurum" и ILAG                                     

Глава 8 1922 година                                                

Глава 9 "Там той стоеше сам"                                

Глава 10 Антропософи и лекари                            

Глава 11 Лято и есен, 1923 г.                                 

Глава 12 Коледната конференция, 1923 г.                       

Глава 13 Нови форми за съвместна работа          

Глава 14 Великден и Петдесетница, 1924 г.        

Глава 15 Париж - Арнхем - Торки                                    

Глава 16 Септември, 1924 г.                                  

Глава 17 Последни месеци с Рудолф Щайнер     

Бележки                                                                    

Приложение                                                            

J.E. Zeylmans van Emmichoven - Предци и братя и сестри на Ita Wegman....    265 Chariten Wegman - Писмо до M. van Deventer, 14 май 1944 г.                    

Ита Вегман - Два спомена за срещите с Рудолф Щайнер                                

Ита Вегман - Първото лечение на рак с Viscum album                                     

Ита Вегман - Първото лечение на рак. История на случая                              

Ита Вегман - Началото на антропософската медицина                                    

Ита Вегман - Прощално обръщение към студентите по медицина                 

Ита Вегман - Чернови за лекция за Рудолф Щайнер                                        

Ита Вегман - Бележки относно сътрудничеството ѝ с Рудолф Щайнер         

J.Е. Зейлманс ван Емиховен - Р. Щайнер в практиката на Ита Вегман            

Учредителен проспект на ILAG                                                                           

J. Е. Зейлманс ван Емиховен - "Тогава ще вслезе в сила кармата"                    

O.Schmiedel - Сътрудничество с д-р Ита Вегман в производството на лекарства

M. P. van Deventer - Из историята на Клиничния терапевтичен институт      

N. Gias - Рудолф Щайнер - Ита Вегман и корените на Weleda                          

Писмо от петима ученици до Рудолф Щайнер, 11 март 1924 г.                        

M. Кирхнер-Бокхолт - Из есе за Ита Вегман                                                      

E. Schickler - Поглед назад към по-ранните дни в клиниката                           

M.P. van Deventer - Из работата на Ита Вегман за и с Рудолф Щайнер          

Helen Eugster - Урок по рисуване с Рудолф Щайнер                                         

M. П. ван Девентер

            По случай стогодишнината от рождението на Рудолф Щайнер           

J. Е. Зейлманс  ван Емиховен - Болестта на Рудолф Щайнер                            

Клара Мюлер - Някои аспекти от преживяванията в клиниката "Ита Вегман" 

Членове на медицинската секция, 1924 г.                                                           

J. Е. Зейлманс ван Емиховен

            Участници в медицинските курсове на Р. Щайнер, 1924 г.                  

Оригинални стихове, мантри и др. на немски език                                           

Документи                                                                                                              

Индекс на илюстрациите

ПРЕДГОВОР

През юни 1991 г. Клиничният терапевтичен институт, "Клиника Ита Вегман", навършва седемдесет години. Тази годишнина ми предоставя добър повод да публикувам първата част от моите изследвания за Ита Вегман; вторият том вероятно ще бъде завършен до есента на 1991 г. Така, за първи път ще бъде представена документация за живота и дейността на лекаря д-р Ита Вегман.

Това, че антропософски лекари досега не са се опитвали да проведат подобно изследване, макар и материалите за това да бяха лесно достъпни, ме учуди и през 1980 г. в мен се породи желанието да се заема с тази работа. Същевременно трябва да се признае, че самите лекари най-вече се стремяха към развитието на антропософската медицина и излекуването на пациентите си, а не да се разсейват с ретроспекции. Подобно отношение напълно съответства на начина на живот на Ита Вегман. Изключително съм трогнат от факта, че има вече написана нейна биография и то от свещеник.

Настоящата документация е с временен характер; ето защо е "издадена под формата на ръкопис" и все още не се намира по книжарниците. Възнамерявам по-късно да напиша биография, на базата на събрания тук материал, която след това ще си проправи път към читателя чрез книжарниците.

Горещо моля всеки, който може да допринесе за коригирането и фактическото допълване на моята документация, да го направи скоро; допълнителен материал все пак може да се появи и в приложението на втория том.

Голяма част от историята си остава неразкрита. Имаме вече ценни публикации, в които се дава отговор на различни фактологични въпроси, но все още няма задълбочени биографии на Елизабет Фрейде, Алберт Щефен и Гюнтер Вахсмут. Най-вече се надявам, истинското значение на Мария Щайнер фон Сиверс за антропософията да бъде пояснено по-добре в бъдеще, отколкото е било досега. Това, че в настоящия труд за тази влиятелна фигура не се говори достатъчно, се дължи на същността на проекта. Това, че делата ѝ рядко се споменават, не означава, че не се отнасям към работата ѝ с вътрешна благодарност и любов; през многото години на провеждането на изследванията тя не е излизала от съзнанието ми.

Няколко месеца преди завършването на ръкописа за този том, Рудолф Щайнер-Нахласвервалтунг {Администраторите на наследството на Рудолф Щайнер} ми предостави копия от всичките запазени съчинения на Ита Вегман, за които дотогава не знаех. Успях да включа тук тези документи, поне тези, които се отнасяха за периода до 1925 г. Искам да изразя сърдечната си благодарност към Verein zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses Dr. Rudolf Steiners {Сдружение за управление на литературното и художественото наследство на д-р Рудолф Щайнер} в Дорнах за разрешението да публикувам всичките писма на Рудолф Щайнер до Ита Вегман.

Специални благодарности дължа на администраторите на литературното наследство на Ита Вегман в Арлесхайм за дългогодишната им колегиална работа по тази документация, за доверието и щедростта, с която ми беше позволено да се запозная с лекарско-пациентската кореспонденция, част от която обикновено е достъпна само за лекари, и която все още съществува от времето на Ита Вегман. По обясними причини този материал и в бъдеще ще си остане недостъпен за обществеността.

Мадлен П. фон Девентър (1899-1983), наследницата на Ита Вегман в медицината и неин дългогодишен колега, ми предостави достъп до литературното наследство на Ита Вегман. По време на многобройните ни разговори тя сподели с мен прозренията си относно някои исторически взаимовръзки; тя написа около двадесет кратки материала за това издание, повечето от които ще бъдат отпечатани във втори том. Нейното топло и енергично съдействие на начинанието ми често ми е давало сили в мигове на съмнение и когато, по-късно през годините, имаше опасност да потъна в примирение. Тя бе моята подкрепа и ми служеше за пример в битките в търсене на истината.

Искам да изкажа благодарността си на многото хора, които участваха в работата чрез разговори или писма. Бих искал да изкажа благодарност най-вече на следните хора за помощта им при събирането и подреждането на архивните документи, за писмените материали, които ми бяха прдоставени, за помощта при трудните проучвания в далечни архиви, за изясняването на исторически въпроси, за придобиването на снимки и много други подробности: Хелга Анхойзер, Зонделфин-ген; Вилем Даемс, Арлесхайм; Елзе Дрооглевер Фортюн, Арлесхайм; Мариан Фихтер-Бишоф, Арлесхайм; Габриеле и Антон Геретен, Арлесхайм; К.М. Хупкес-Конинг, Цайст; Марта Юлих-Брехбюл, Арлесхайм; Петер Кюбел, Арлесхайм; Адик Л.М. Ланд, Маарн; Кристоф Линденберг, Зартен; Томас Майер, Базел; Хайнц Херберт Шьофлер, Щутгарт; Хела Висбергер, Дорнах.

Специални благодарности отправям към съпругата си, г-жа Кордула Зейлманс фон Емиховен, без която тази книга нямаше да се появи. Тя съпътстваше и насърчаваше този проект с любов, критичност и безценно търпение от самото начало; не на последно място, тя успя да уреди издаването на тази книга на приемлива цена посредством значителен финансов принос от нейното издателство. Благодаря на Фридмут Кронер, Хайлерберг, за приноса му към стилистиката и подреждането на материалите, както и за човешкото му отношение по време на нейното издаване, накратко – за предложеното качествено сътрудничество, от което се нуждае книга като тази.

Рьотлинген, 29 септември, 1990г.

J.Еманюел Зейлманс ван Емиховен

От преводача (от немски на английски)

Преводачът изказва благодарност на д-р Криста ван Телинген ван Хеек от Феър Оукс, Калифорния, под чийто патронаж е осъществен проектът за превод, за помощта ѝ при превода на медицинските термини, за щателната ѝ редакция и за многобройните ѝ съществени корекции и подобрения; както и на Андрю Волперт от Форест Роу, Англия, за неоценимата му редакторска помощ.

Бележките на преводача са отбелязани с {…} или като подтекст.

Номерирането на страниците съответства на оригиналния немски текст.     GA означава Gesamtausgabe – немското издание на събраните съчинения на Рудолф Щайнер.

Понеже често се срещат различни английски преводи с различни заглавия на едни и същи издания GA, препоръчва се когато търсите желаните текстове в Библиотеката на антропософското общество в Харлемвил, Ню Йорк, САЩ или в Лондон, Англия, да цитирате номера на GA и датата на материалите. Някои от материалите все още не са превеждани, макар и заглавието да е преведено вече от немски.

В жива памет

на нашето приятелство,

посвещавам този труд

на Дора Кник фон Потуржин

Превод: Ати Петрова

Редакция: Дорина Василева

 

Емиховен

 

* * *

Йоханес Емануел Зейлманс ван Емиховен  (1926–2008) е холандски редактор, писател, издател и отдаден антропософ. Баща му, Фредерик Уилям Зейлманс ван Емиховен, е психиатър и антропософски лекар. 

Основният труд на Йоханес Емануел е многотомната биография на живота и наследството на д-р Ита Вегман, първоначално в три големи тома. Пълното, несъкратено издание е достъпно само на немски и унгарски. 

Той се установява в Германия късно в живота си, а на седемдесет и пет години „открива“ Унгария във връзка с унгарски преводи на неговите произведения. За първи път посещава Унгария през 2001 г. и се връща още три пъти. За последно е бил на лечение в Будапеща на Петдесетница 2003 г., когато се разболява. Тук той продължава да работи върху своя четвърти том за Ита Вегман до края на живота си.