Хайнц-Хартмут Фогел: Азовата организация на човека и сърцето (5)

Submitted by admin 2 on Вт., 12/02/2019 - 21:26
Човешкото сърце

Възгледът на Гьоте за човека и природата, задълбочен благодарение на антропософията на Рудолф Щайнер, ни дава възможност да преоткрием силата на четирите члена на човешко същество в четирите основни органа: сърцето, белите дробове, черния дроб и бъбреците. Във всеки от тези органи, с различна интензивност и в особено взаимоотношение помежду си, действат Азовата организация, астралната организация, жизненото тяло и физическото тяло. Говорихме за трансформацията чрез топлинната организация на строителните, веществообразуващи сили, действащи в сулфурния веществообмен. Тази организация има свой органичен център в сърцето. Течните потоци, течащи от „долния” и „горния” човек към сърцето, т.е. течността на съединителната тъкан и лимфата, се обединяват във венозна кръв, превръщат се един в друг в сърцето и се издигат на топлинно ниво. Сърцето, въпреки че е заложено като полярен орган още в ембрионалния стадий, все пак е монистичен орган. Дясното и лявото сърце все още не са разграничими, сърдечната преграда е все още отворена. Но и поляризирано, с появата на белодробното дишане след раждането, сърцето отново придобива единно-монистичен характер. Необичайната капиляризация на сърдечната мускулатура на лявото и дясното сърце, и частичното изтичане на капилярна кръв през Foramina Thebesii непосредствено във вентрикулите на сърцето, са израз на интензивна индивидуализираща тенденция на сърдечната дейност. Към това се отнася и изключително високото образуване на топлина, преди всичко в лявото сърце, като израз на освобождаваната в сърцето топлина.

 

Системи

 

Когато описваме идеята за тричленността, вече споменахме четирите алкални вещества, които посредничат между силиция и въглерода – калций, калий, натрий, магнезий, всяко от които отново има процесуално сродство с един от четирите основни органа. Магнезият, от тази гледна точка, се отнася към сърцето. Това се нуждае от пояснение: магнезият в човешкото тяло е важен субстанциален процес, тъй като с помощта на каталитичната му функция захарта в черния дроб се разгражда до глюкоза и се превръща в топлина. Всяка мускулна активност, а особено дейността на сърдечния мускул, се нуждае от отделянето на топлина в процеса на веществообмена. Знаем, че калцият и магнезият се намират в особено големи количества в сърдечния мускул (около 17 mg магнезий и калций). При това двата процеса са антагонистични: калцият действа физиологично в йонизирана форма в систолата, особено в лявото сърце, и там способства за съкращаването на миоглобина; магнезият, обратно, действа, засилвайки диастолата, преди всичко на дясното сърце. Магнезиевите соли, като антагонисти на калция, могат например да компенсират едностранното действие на калция при предозиране на Дигиталиса. Следователно алкалоземните калций и магнезий действат в сърцето полярно. Калцият – усилва систолата, магнезият – усилва диастолата. При активността на калция в сърдечната дейност, се внедрява, усилвайки лявото сърце, астралната организация; действието на магнезия прави възможно внедряването на етерната организация чрез процеса на захарта и то е свързано преди всичко с дясното сърце чрез черния дроб.

Превод: Димитър Левашки

Корекции: Дорина Василева, Деян Пенчев

Из Уводна част на " Пътища за търсене на лекарствени средства по примера на композициите", справочник за лекарствените средства на антропософската фирма "WALA"

Първа част "Гьотеанизмът като основен мироглед, залегнал в антропософското познание и медицина"

Втора част "Идеята за тричленността на човека за антропософски ориентираната медицина"

Трета част "Тройният принцип Sal, Merkur, Sulfur - в основата на полярността и принципа на метаморфозата"

Четвърта част "Четиричленността в човешкото същество и природата. Азов принцип"