Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ? ВИСШИЯТ (38)

Submitted by admin 2 on Нед., 24/03/2024 - 06:52
Михаил

36. ВИСШИЯТ

Волфганг Вайраух: До каква степен климатът, особено постоянно нарастващият брой катастрофи, е свързан с човешката бездуховност?

Висшият: Човешка бездуховност е проблематична дума. Климатът е израз на мисловните процеси на всички нива, на всички човешки мисловни процеси, както недуховни, така и духовни. Не бива да ги обърквате. Това, което се проявява в климата, е онова, което хората преживяват вътрешно - както спокойствието, така и хаоса. Добре балансираното и контролирано човешко мислене оказва компенсиращо влияние върху времето. Колкото по-индивидуални стават човешките мисли, толкова по-преходно и по-локално става времето. И колкото по-хаотични стават човешките мисли, толкова по-хаотични стават метеорологичните условия.

ВВ: Какви импулси на боговете нахлуват в земната атмосфера по време на  гръмотевична буря?

Висшият: В тукашната област Тор е този, който създава гръмотевичните бури. Когато той се бори срещу липсата на ритъм в света, се пораждат светкавици. А когато се бори срещу древните същества, великаните, тогава гърми. Идеята, че гръмотевиците са израз на божествен гняв, не е погрешна. Това е гняв срещу усилващия се егоизъм. А егоизъм можеш да откриеш на много места.

ВВ: Ще станат ли метеорологичните условия още по-катастрофални в бъдеще?

Висшият: Значително по-катастрофални. Това е свързано с факта, че човешките души получават по-малко напътствия, а способността на човешката душа да се самоизгражда не е достатъчно развита.

ВВ: Какво се случва в космически и земен план в резултат от метеоритите?

Висшият: Зависи от вида на метеорита. Има каменни метеорити и железни метеорити. Железните метеорити са много, много важни, те са духовни мечове, които слизат на Земята под формата на видими метали. Всички важни мечове в човешката еволюция - дори така нареченият двуостър меч - са изковани от метеоритно желязо. Те въплъщават във физически план това, което са идеалите в духовен план. Каменните метеорити, напротив, имат задачата да вразумят хората. Метеоритите са особени духовни същества. Те се движат с метеорните потоци около Слънцето и по време на тази орбита се зареждат с импулси от съществата, които живеят "зад" слънцето.

ВВ: С отрицателни импулси ли?

Върховният: Не само отрицателни, но и добри.

ВВ: Можеш ли да обясниш малко по-подробно за тези импулси?

Висшият: Като цяло това са импулси, целящи хората да не забравят бъдещето. Импулсите, които възникват зад слънцето, ще се реализират в бъдеще. Те служат и за отблъскване на неправилни духовни развития, които възникват на Земята. За хората това могат да бъдат донякъде много болезнени процеси.

ВВ: Можеш ли да дадеш няколко примера?

Висшият: Това се случва например, когато група хора създадат общност с важна задача и положителна цел, но доведат нещата до крайности и упорито вървят по своя път, без да гледат ни наляво, ни надясно. Пример за това са Армията на спасението. Те имат добри намерения, но ги изпълняват доста непоклатимо и ригидно. За подобни неща има много примери, а духовният свят в известен смисъл разполага с метеорити срещу такива закоравели тенденции. Разбира се, не бива да се разбира, че метеоритите ще завалят върху главите на конкретни хора. Те действат като вид духовно пречистване.

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за импулсите, които са в основата на расизма?

Висшият: Това са много отдавнашни импулси. В древното минало е имало причини това да се позволява - при определени обстоятелства, да се появят различни видове човешки тела. Те е трябвало да притежават определени качества тук, на Земята. И за постигането на тази цел са се появили различни раси. Това е било правилно и необходимо. Но това време отдавна е отминало. Тъй като хората се ръководят от силите на злото, те и сега са склонни да подчертават расовите елементи и на базата на външния вид да си представят, че превъзхождат други хора. Расите отдавна вече са в процес на разпадане и задачата на хората е да елиминират напълно тези погрешни и разрушителни идеи. Расите вече нямат никакво значение.

ВВ: Как да постигнем днес на практика разбирателство между народите?

Висшият: Чрез езика. Трябва да се намери език, който всички хора да разбират и който да може да изразява съдържанието на духовния свят. Но езикът не бива да бъде изкуствен. Когато езикът ни насочва към видимия свят, тогава той изобразява нещата чрез видими термини. Създайте пространства за езиците. И организирайте  срещи, на които хората да могат да говорят директно - едно човешко същество с друго. Когато хората се срещат, е съвсем маловажно на какъв език говорят помежду си, дали на персийски, руски, немски или английски.

ВВ: Вече говорихме за това, че в бъдеще човешките същества ще се разделят на две групи в зависимост от това дали ще се отворят за духовния свят или не. Какво ще се случи със съответните Ангели-хранители на тези две групи хора? Ще се разделят ли съответно и Ангелите-хранители на групи? Ще трябва ли Ангелите-хранители да последват хората и да се свържат с материализма?

Висшият: Ще трябва. Ангелите-хранители трябва да следват хората, които свободно решават да принадлежат към дадена група. Ангелите-хранители нямат никакъв избор. Много от тях ще трябва да облекат черни одежди.

ВВ: Не е ли това нещо ужасно за Ангелите-хранители?

Висшият: Кое да е ужасно?

ВВ: Това, че хората, а в резултат от това и техните Ангели-хранители, няма да поемат по пътя на духовното развитие.

Висшият: Хората имат възможност да избират. Ние, духовните същества, нямаме такава възможност и поради това изпитваме ужас по съвсем различен начин. Ние вървим по пътя, който хората свободно са избрали и страдаме от съвсем същите последствия.

ВВ: Ще трябва ли и тези две групи Ангели да водят битка помежду си?

Висшият: Не, не в духовния свят. Борбата се провежда на Земята. И драконът действа на Земята. Той сега живее на Земята, а и аз имах роля за това.

ВВ: А това разцелпление ще се простре ли и до сферата на Архангелите?

Висшият: Няма да отговоря на това.

ВВ: Какво е духовното значение на Петдесетница за космоса и за хората?

Висшият: Петдесетница все още предстои. Петдесетница е това, за което загатна с въпроса си за разбирателството между народите. Петдесетница е празникът на духовното разбирателство. Когато събитието Петдесетница напълно пристигне долу на Земята, всички хора, които се опитат да го разберат, ще могат да общуват помежду си без необходимост от земен език. Това ще бъде процес на нивото на инспирацията. Те ще разговарят един с друг посредством инспиративни идеи.

ВВ: Що за същество е Светият дух?

Висшият: На ваш език най-точното наименование на Светия дух е Дух-лечител. Светият дух е нещо, пред което само можем да се кланяме – ако можеш да разбереш тази картина. Както Господ, Отецът, е абсолютното начало на цялото съществувание, така и Духът-лечител е бъдещето, изпълнението на цялото съществувание. Разбираш ли ме?

ВВ: Да.

Висшият: Духът-лечител е този, който като плод покрива миналото, настоящето и бъдещето. Тази обвивка е като един вид сияещо яйце. Христос може да ни разкрие небесния Йерусалим единствено когато тази обвивка бъде напълно създадена. От гледна точка на Апокалипсиса, това е невестата.

 

Свети Дух

 

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за задачите на Михаил?

Висшият: Михаил е лицето на Христос. Неговата задача е да покаже на хората - по-точно на онези хора, които искат да го следват - как могат да различават доброто от злото и как да позволят свободата им да бъде превърната в мечове от светлината. Моля да ме извиниш за суровите образи, но те най-добре изразяват това. Научете се да мислите! Научете се да мислите независимо и свободно и ще последвате Михаил!

ВВ: Можеш ли да кажеш нещо за човешкия двойник?

Висшият: Кой от тях?

ВВ: Първо за астралния двойник.

Висшият: Той е смел. Както неведнъж вече сме установявали, двуединството от тъмнината и светлината е необходимо, за да бъде възможно съществуването. Астралният двойник е одушевен от силите на злото. Това е единствената причина двойникът да може да бъде трансформиран от човека и само чрез трансформацията на двойника си човек ще може да победи смъртта.

ВВ: Етерният двойник ли е ариманическото същество, което се вмъква във всеки човек при раждането му?

Висшият: И да, и не. Етерният двойник е този, който съдейства за възникването и развитието на болестите. Той не е самата болест, но я води до нейното проявлние. Въз основа на много по-висшата си мъдрост той е в състояние да вижда кои болести са необходими. И с безкрайно силната си воля ги довежда до проявление. В това отношение той е едно бяло същество на мрака.

ВВ: Какъв човек е бил Наполеон?

Висшият: Дребен човек.

ВВ: Имам предвид в духовно отношение.

Висшият: Дребен.

ВВ: Имал ли е човешки аз?

Висшият: Не винаги е можел да контролира себе си. Позволявал е да бъде използван от тъмни импулси. В началото е бил мотивиран от съзнанието за равенството между всички хора. Но понеже стигна до крайности в тази посока, стана възможно да бъде обладан. Макар и много от делата му да бяха извършени докато бе обладан от тъмни сили, той също внасе и ред. Благодарение на него Европа стана много по-организирана, което впоследствие постави Ариман на по-силна позиция - защото Ариман организира. Но това също бе необходимо.

ВВ: Какво се е случило в така наречената Михаилова школа от XV до XVIII век в духовния свят?

Висшият: Ти си участвал. Спомни си и ще знаеш.

ВВ: Но аз не мога да си спомня. Това е днешният проблем на хората, че не могат да си спомнят престоя си в духовния свят.

Висшият: Проблемът ти е, че си мислиш, че не можеш да си спомниш. Ако не си мислехте постоянно, че не можете да го правите, щеше да ви е много по-лесно да си спомняте. Най-добрата човешка представа за тази Михаилова школа е конференцията. Съществата седят в кръг и слушат учението, което им се дава. Тези учения се повтаряха редовно, защото по време на Михаиловата школа винаги няколко същества, предимно хора, са били въплътени на Земята.

ВВ: Колко хора са участвали в тази Михаилова школа?

Висшият: Приблизително една седма от всички човешки души. Но не всяка човешка душа е разбирала съдържанието на Михаиловата школа. А на Земята има още по-малко хора, които да могат да прилагат това съдържание.

ВВ: Какви предмети се преподаваха на хората в Михаиловата школа?

Висшият: Междувременно те в голямата си част са достъпни за вас под формата на книги на Земята. Към темите принадлежи и тази за четворното същество на човека, с други думи, че човекът има не само физическо тяло, но и етерно тяло, астрално тяло и аз. Това четворно същество е било преподавано на хората като духовен закон и следователно и като път на развитие. На Земята, против факта за четиристранната природа на човека, е имало - и все още има - голяма съпротива, като решаващ момент е отричането на духа или на Аза, макар че дори съществуването на душата е силно оспорвано.

Втората главна тема, преподавана по време на Михаиловата школа, са фактите за прераждането и кармата. Това е темата, преди всичко, за човешката свобода и за другата страна на свободата, а именно - любовта. Любовта е другата страна на свободата. Само когато са свободни хората, могат да обичат. Само свободният човек може да обича. Това трябва да проникне още по-надълбоко в човешкото съзнание.

ВВ: Какво се е случило през 666 г. от н.е. в Гондишапур?

Висшият: В Гондишапур бе подготвено нещо подобно на изливане на бъдещото знание от силите на злото. Знанието, което по онова време проникваше в хората чрез Академията в Гондишапур, далеч надхвърляше интелектуалните възможности на живеещите тогава хора. Това щеше да доведе до преждевременното състаряване на Земята. Но чрез своите строги форми ислямът действаше като противовес на това. Но тези строги форми в много отношения са вече закостеняли и това е неговият проблем днес.

ВВ: Бил ли е посветеният от Гондишапур, който е оказал най-силното влияние за прежевременната мъдрост, християнски учен?

Висшият: Това описание е правилно.

ВВ: Що за човек е бил той?

Висшият: Духовно той бе велико човешко същество. Той бе много мъдър, иначе нямаше да устои на тези ариманически сили. Той премина през много нива на инициация. Умееше да вижда същества, които не живееха в тела. Можеше да разговаря с лунни същества. И можеше да се възползва от познанието на някои от тези лунни същества - на т.нар. архетипни учители на човечеството.

ВВ: Бил ли е доктор в нормалния си живот?

Висшият: Това не е от значение.

ВВ: Понеже току-що спомена архетипните учители на човечеството, що за лунни същества са били те? Ангели ли са?

Висшият: Все още не са съвсем ангели. Това са били хора, които са били напреднали до такава степен, че да не им се налага повече да инкарнират.

ВВ: Рудолф Щайнер говори за способността за механичен окултизъм, която ще бъде развита най-вече от хората в Америка. Има се предивд умението да се прилагат определени ритми към технологиите и така хората да могат пряко да влияят на машините. Можеш ли да кажеш нещичко за това?

Висшият: Да. Какво по-точно искаш да знаеш за това?

ВВ: Не мога съвсем да схвана как ще действа връзката между човек и машина. Кои човешки сили ще влияят на машините?

Висшият: Машините са същества. Наистина, в бъдеще те ще станат дори още по-подобни на същества, по думите на Капуву. Способността за механичен окултизъм е необходима, за да бъдат обучени машинните същества [В същия момент светлината изгасна за малко]. Хората ще се научат да вършат нещо сходно с това, което току-що изпита с лампата. Можете да влияете на машините посредством духовни действия. Това е механичният окултизъм.

Можеш да си го представиш по следния начин: от човека, който е развил умението за механичен окултизъм, нещо като тънък лъч ще струи навън, ще навлезе в машината и ще активира електрическата й верига или каквото и да е там. Това ще е способност да генерирате един вид енергия и да я направлявате в машините. Нещо като малква светкавица.

ВВ: Кое най-вече излъчва този лъч – етерното или астралното тяло на човека?

Висшият: Нито едното, нито другото, а духовното същество на човека. Но лъчът се насочва чрез етерното тяло – само то е достатъчно “плътно”, за да насочи енергията.

ВВ: А ще има ли човекът лична връзка с машината?

Висшият: Да, между тях ще възниква един вид приятелство.

ВВ: Ще си служим ли с нови форми на енергия в бъдещето?

Висшият: Човечеството ще трябва да се научи да употребява други форми на енергия. Жертвите в областта на електричеството ще трябва да намалеят.

ВВ: Можеш ли да опишеш малко тези бъдещи видове енергия?

Висшият: С неохота. Ще настъпи подобна употреба на форми на енергия като по времето на Атлантида, но на по-високо ниво. Във времето на Атлантида това бяха жизнените сили – на растеж на растенията. Сега се опитай да транспонираш тези сили, но на по-високо, на духовно равнище. Това ще са новите форми на енергия.

ВВ: Щайнер казва как всички настоящи интелектуални, сянкоподобни и чисто материалистични идеи ще претърпят внезапна трансформация през осмото хилядолетие и ще се превърнат в един вид мрежа от паяци. Това ще бъдат роботоподобни паяци, съществуващи на ниво между минералното царство и растителното царство, но безкрайно интелигентни. Тези паяци ще бъдат ужасно зли, ще обхващат цялата земя с паяжините си и хората, които не са успели да развият способността да се издигат до духа, ще се оплитат в паяжините им.* Можеш ли да опишеш тези паяковидни същества малко по-подробно?

Висшият: Всеки ден се срещате с техния предшественик. Обичате го, в известен смисъл, защото ви свързва с много хора. Това е интернетът. Сега си представете интернет на биоактивно ниво и ще се приближите значително до идеята за тези паяци и техните мрежи. Все пак ще трябва да мине още известно време, докато формите на енергия, за които говорихме по-рано, станат реалност. Обаче, обработката на информация също ще се базира на тези енергийни фоми. А това ще доведе до създаването на един вид колективно съзнание на всички хора.

ВВ: Дали тогава хората ще бъдат също тъй свързани интелектуално и духовно помежду си, както днес чрез интернет?

Висшият: Да. И някои хора цели ще се оплетат в него, а други ще използват това съзнание.

ВВ: Някои ще се поддадат на паяците, а другите, които са се отворили за духа, ще могат да се изтръгнат от тази плетеница на паяците?

Висшият: Това е приблизително така. Това е добър образ.

ВВ: В този контекст Щайнер говори и за т.нар. същества от Вулкан, които още от края на XIX век искат да слязат на Земята. Те са донесли връзките на духовната наука, които обаче хората отхвърлят или дори не забелязват. A хората се отнасят с тези същества като с космически простаци**. Що за същества са те?

* Виж Рудолф Щайнер: Материализмът и задачата на антропософията, Rudolf Steiner Press, London & Anthroposophic Press, New York 1987. Лекция от 13 май 1921 г., стр. 263 и сл.

**Вж. Материализмът и задачата на антропософията, стр. 261.

Висшият: Най-вътрешната планета е Вулкан. Тя е толкова близо до Слънцето, че не можеш да я наблюдаваш. На тази планета живеят същества, които сега започват да насочват вниманието си към Земята. Вулкан е доразвитата и бъдеща форма на древния Сатурн - първият етап от планетарната еволюция на Земята. А съществата, чиято сфера на дейност е на тази планета, в момента са почти напълно пренебрегнати от хората. Ако искаме да го изразим картинно - те са готови, искат да кажат нещо на хората, но хората ги бутат насам-натам. Все едно непрекъснато да тичате около учителя си. Човешката слепота все още е твърде дълбока.

ВВ: На какво искат да научат хората тези същества?

Висшият: Те искат да научат хората за бъдещето. Те искат да научат хората как да успеят да овладеят Духа Себе.

ВВ: Благодаря ти много за разговора.

Висшият: Моля.

Превод: Ати Петрова