Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (31)

Submitted by admin 2 on Съб., 25/11/2023 - 11:18
етерно тяло

Етерен морфологичен принцип

…Всичко, което почива на повторението при човека и животното се дължи на етерния принцип… 107.84

* * *

…Това, което имате в себе си като действие на принципа на етерното тяло е поредицата гръбначни прешлени. Тя е доведена до завършек защото гръбначният стълб е обграден от мощно навлизащата астралност. Чрез разгръщането на астралното тяло прешлените на гръбначния стълб стигат до черепа. Така можете да проследите навсякъде взаимодействието на етерната и астралната същност. Тук лежи тайната, че всякакъв живот се потиска и трябва да бъде умъртвен чрез астралността. Това умъртвяване в астралността причинява един завършек на етерността. Ако си го представим като силово въздействие, ще го означим като азот.

Азотът представлява духовно онази сила в космоса, която пречи на етерната същност да се разгръща с бурна мощ, без някога да стигне до завършек. Фактът, че живата същност е призована да получи съзнание, се дължи на силата на азота, защото без астралност няма съзнание. Кислородът в нашия въздух е въплъщение на етерната същност, голямото жизнено тяло на Земята. Физическото въплъщение на азота е силата, която се намира в него…98.188f

Етер – слоеве на земното обкръжение

…Имаме светлинен етер, топлинен етер, който всъщност има две проявления, два слоя. Единият е земният топлинен слой, другият е космическият топлинен слой и те непрекъснато се проникват. Действително нямаме само един вид, а два вида топлина, онази топлина, която има земен, телуричен произход и тази, която има космически произход. Двата вида се проникват един в друг. На границата на топлинния етер се намира въздухът. Следват водата и земята (почвата и минералният слой на Земята), а горе са химичният и жизненият етер… 230.81

Етерно виждане

…На човека са дадени на разположение приблизително 2500 години, за да постигне етерното виждане като естествена общочовешка способност…118.52

* * *

…Още от 1930 до 1950-та година ще има хора, които ще казват, че виждат около човека пред тях нещо като ясен светлинен кръг. Други ще кажат, че виждат нещо като сънен образ. Ако тези хора са извършили някакво действие, ще им се яви някакъв образ в душата. Този образ ще им показва какво по-късно трябва да направят като компенсация на своето действие… 118.162

* * *

…Човекът от гръцко-латинските народи вече е виждал главно така, както ние виждаме днес. Той е виждал света като сетивен килим от цветове, звуци, форми и т.н. Но този свят, който се простира пред днешното сетивно възприемане, за индийския дух на древните времена бил проникнат вътрешно още от това, което днес може да се нарече облаци мъгла с етерен характер, които се издигат от всички неща, като че ли те горят и от всяка форма се издига фин облак от мъгла. Хората виждали етерния елемент, който посипвал всички неща като фина роса или скреж. Този своеобразен вид на съзерцание тогава бил естествен. Днес човешката душа може да си го изработи само чрез духовнонаучни упражнения… 113.131

* * *

…Тъмната епоха (кали юга) е отминала и човешките души сега започват да развиват нови способности, които като от само себе си ще предизвикат в душите да се породят определени ясновидски сили, понеже епохата е подходяща за това, и които по времето на кали юга е трябвало да потънат в безсъзнанието. Ще има известен брой души, които ще изживеят, че редом с азовото им съзнание сякаш живеят в един свят, всъщност в съвсем нов свят, непознат за досегашното им обикновено съзнание. Той първо ще бъде сянкообразен, като усещане, подобно на това при опериран слепец. Тези ясновидски способности ще се постигат още по-добре чрез това, което наричаме езотерично обучение. Но понеже хората непрекъснато се развиват, това ще се прояви постепенно в човечеството в най-елементарна степен чрез самостоятелното естествено развитие. Може обаче лесно да се случи хората в съвремието изобщо да не схванат това важно за човечеството събитие, да не разберат, че това е истинско прозиране в духовния свят, макар още небулозно и неясно. Може да се случи например, злото, материализмът да стане толкова силен на Земята, че мнозинството хора да няма и минималното разбиране и да приема като глупаци и побъркани хората, които ще развият такова ясновиждане, и да ги затвори в лудниците между тези, които наистина са стигнали в душите си до лудост.

Ще се появи способността хората да виждат в обкръжението си нещо от етерната същност и човек ще бъде в състояние да възприема етерното си тяло поне като мъглив образ, но също всякакви други дълбоки събития във връзка с етерността. Тези хора ще имат образи и предчувствия за събития в духовния свят и ще знаят, че такива събития ще се проявят на физическия свят до три-четири дни… 118.25 и сл.

 

Етерно тяло

 

* * *

…Истинските имагинации, които се изживяват като двуизмерни, но не подобни на рисунка във физическия свят – защото който ги изживява така, изживява визии, а не имагинации – а изживявани така, сякаш някой е изгубил третото измерение и сам се движи в образа. Човек възприема, вижда това, което изживява, не както вижда във физическия свят. Всичко, което изглежда подобно на физическия свят, е именно визия. Истинското висше познание се появява едва когато имагинацията се изживее така, че човек не вижда например цветовете в нея, както вижда цветове във физическия свят, а сякаш ги изживява.

Можем истински да се проникнем с различните изживявания от багрите, които имаме във физическия свят, и когато някой е така атакуван от нещо в духовния свят, както червеното атакува във физическия свят, това отговаря на червения цвят във физическия свят. Когато нещо идва срещу човека, относно което той изпада в настроението на смирение, това е същото изживяване, каквото във физическия свят е изживяването на синия или синьо-виолетовия цвят и накратко може да се каже, че в духовния свят изживяваме червено или синьо.

Ако човек иска да говори коректно, трябва винаги да казва, че е изживял нещо подобно на изживяването, когато във физическия свят гледа червения или синия цвят. За да не се изразява човек постоянно така сложно, той съкращава  израза и говори, че вижда аурата, която се диференцира в червено, зелено, синьо и т.н. Но наистина се възприема, че се преминава в надсетивното, напуска се всичко сетивно и въпреки това човек има конкретно изживяване.

И именно в това конкретно изживяване се чувства, сякаш мисленето става изпълващ целия човешки организъм осезателен орган, така че човек се чувства духовно като докосващ един новопоявяващ се свят, който сега не е още истинският духовен свят (девахана), а е това, което бих искал да нарека свят на изграждащите, изобразяващите сили или етерен свят. Който наистина иска да опознае етерния свят, трябва да го обхване по този начин… 227.45 и сл. Инициативно познание 1923 г.

* * *

…Човек ще стане способен да вижда етерните тела и между тях ще вижда етерното тяло на Христос, т.е. ще навлезе в един свят, в който Христос ще се яви пред ново-развитите му способности…118.28

* * *

…Трябва да различаваме тази способност от това, което като по-висша способност си развива този, който прилага върху себе си методите на духовнонаучното обучение. Във всяка епоха такъв човек ще надхвърля със своите способности това, което е давано на човечеството като нормално… 118.67

* * *

…Когато хората извършат някаква постъпка, пред душата им ще застане нещо като сънищен образ. И те ще знаят от науката за духа: че когато пред душата ми се появи такова видение след определена постъпка, но напълно различно от нея, това показва кармичното следствие от постъпката, което в бъдеще ще се случи… 118.121

* * *

…Нека предположим, че силите изсъхнат, какво ще стане тогава? Тогава през 40, 50-те години на 20-ти век човешкият нрав, характер, душевност сред обширен кръг хора ще се изпълни от съвсем особени форми. В душата ще се издигнат понятия, които ще действат потискащо. Ако материализмът продължи да се разпространява, ще се издигат такива понятия, които уж се намират в човешката душевност, но в действителност се издигат от подсъзнанието и не се познава причината защо човек ги има. При голяма част от хората ще се появяват кошмари в будно състояние като общо неврастенично явление. Срещу това може да се работи само като в човешкото съзнание се внесат понятия, идващи от науката за духа. Иначе силите на разбирането на понятията, които се издигат в появяващите се идеи, ще се парализират. И не само Христос, но и други явления в етерните процеси, които човек би трябвало да вижда, да възприема, ще се изплъзват от хората, ще минават покрай тях. Но поради това те няма само да липсват на човека, но той ще развие сили, които ще са болестни заместителни сили за това, което е трябвало да се развие като здравословно… 174.277 и сл.

Етерно виждане – художествено

…Етерното тяло се намира в равномерно движение в цялото човешко тяло с изключение на главата. В главата етерното тяло е вътрешно спокойно. По време на сън е различно. При събуждане възприемаме последните етерни движения в главата като сънища. Който медитира дълго по начина, по който препоръчах, постига да се формират постепенно образи в спокойното етерно тяло на главата. Аз ги наричам имагинации. И тези имагинации, които се изживяват в етерното тяло като независими от физическото тяло, са първото надсетивно впечатление, което можем да имаме… 305.82

* * *

…Тази способност прави възможно човек да прозре времевото, етерното си тяло до своето раждане, което поражда изобщо съвсем особено настроение по отношение на Космоса. Човек изгубва, така да се каже, своята собствена телесност, но се чувства вплетен в Космоса. Съзнанието се разширява в определена степен в просторите на етера. Вече не се вижда никакво растение, без човек да потъне в неговия растеж и да го проследи от корените до цветовете. Човек заживява в соковете му, в цъфтежа, в плодообразуването му. Може да се задълбочим и в живота на животните според формата им, но особено в живота на другия човек. И най-лекият полъх, който идва от другия човек, ни води в целия душевен живот, така че се чувства как не се намираме в нас, а по времето на това надсетивно изживяване сме извън себе си… 305.85 и сл.

* * *

…Когато мисленето стане вътрешно живо, то става по духовен начин подобно на осезателно възприятие, осезателно усещане… 259.128

Извадките са предложени от Нели Хорински