Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (9)

Submitted by admin 2 on Вт., 04/01/2022 - 16:59
Етерно тяло

Зад нашия физически свят лежат други светове, планове…149.13

Светове, планове – състояния на веществата, сетива

Физически свят – жизнен етер, обоняние

Астрален свят – химичен етер, вкус

Ментален план - (девахан), зрение

Будхи – топлинен етер, осезание

Нирвана – въздухообразно състояние, въздух, слух

Паринирвана – течно състоние, хипофиза

Махапаринирвана – твърдо състояние, епифиза

Твърдият елемент има своя живот на махапаринирвана план, течният елемент на паринирвана план, въздухообразният на нирвана план, топлинният на будхи план, светлинният на менталния план (девахана), химично-етерният елемент на астралния план, жизнено-етерният на физическия план, можем да говорим и за атомистичния етер… 93a.68f

Етерно тяло

…То е подобно на физическото тяло в горната част на човека, в долната е различно. До сега (1906 год.) между всички хора има около триста до четиристотин, които възприемат етерното тяло ясновидски. Но във всички хора съществува възможността за това… 94.129

* * *

…Който развие душевните си по-висши сили, ще може волево да отстрани от погледа си сетивната действителност на намиращ се пред него човек или предмет. Тогава на мястото на физическото тяло в същото пространство се появява човекоподобен образ, който се състои от вътрешно светеща силова фигура, много подобна на днешния човек. Но това етерно тяло се простира малко извън главата. При растенията, животните и децата то се простира доста по-далеч извън физическото тяло… 94.130

* * *

…Характерното за етерното тяло е, че се състои от различни течения, потоци, които го пронизват… 101.144

* * *

…Някога (на старото Слънце) това етерно тяло е имало силно изявена форма на пентаграм, по-късно тя е модифицирана чрез това, че по време на третото въплъщение на нашата планета, на Старата Луна, се присъединява астралното тяло… 101.147

* * *

…Ясновидецът например вижда, как, ако на някого изтръпне пръст, свързаното с пръста етерно тяло се разхлабва и увисва надолу. При хипнотизиран човек това състояние е много опасно, понеже етерният му мозък виси отпуснат от двете страни на главата.

Ако етерното тяло се освободи от физическото, в същия момент започва да следва собствените си движения и паметта е по-свободна от обикновено. Понеже то е носител на паметта, след смъртта се появява панорамата на спомените. Обикновено то изпълва физическото тяло като сгъстен светлинен облак. До момента на смъртта физическото тяло пречи на фините силови въздействия на етерното тяло. От седмата година нататък детето има на свободно разположение силите на етерното тяло и времето между седмата и четиринадесетата година трябва да се използва да се въздейства върху паметта… 94.132

* * *

…Можете да си представите етерното тяло в приблизително същата форма като физическото тяло, но напълно просветлено, макар не напълно прозрачно – не дори и за ясновидците. То е пропускливо. Ако би съществувало самó, човек би могъл да премине през него. То е същевременно творческо, защото физическите човешки органи са изградени от него. При детето етерното тяло е мъничко… 96.106

* * *

…Етерното тяло става видимо, когато човек се абстрахира чрез силната си воля от физическото тяло. Тогава пространството на физическото тяло остава изпълнено с етерното тяло. Жената има мъжко етерно тяло, а мъжът – женско. Окултистът разглежда етерното тяло като най-първото тяло, понеже физическият човек се изгражда след него… 93a.74

 

Етерно тяло

 

* * *

…Етерното тяло не е навсякъде едно и също, а е проникнато не само с малки каналчета и течения, но има и органи… 53.258

* * *

…То изглежда като червеникаво-синя светлинна форма, като призрак, но блестящ, светещ, малко по-тъмно от свежи праскови цветове… 95.13

* * *

…То се излъчва по малко на всички страни от физическото тяло… 95.27

* * *

…Когато се стигне до ясновиждането, веднага се забелязва, че човек е всъщност само една плоскост между две половини, защото, щом се абстрахира от физическото тяло и възприеме етерното тяло, вижда, че лявата половина е съществено по-светла от дясната. Лявата половина изглежда много по-светла, лъчиста, проблясваща, искряща, а дясната е много по-мрачна… 158.121

* * *

…Неговите въздействия се отпечатват във формата или образа, в който по време на живота са събрани минералните вещества и силите на физическото тяло, и те му пречат да поеме собствените си пътища, които водят до разтваряне на физическото тяло… 13.54

* * *

…Всички органи на физическото тяло се държат заедно в тяхната форма чрез теченията и движенията на етерното тяло. В основата на физическото сърце лежи етерното сърце, на физическия мозък – етерният мозък. Етерното тяло е диференцирано в себе си, както е физическото, само че е по-сложно и всичко в него се прониква, докато във физическото тяло отделните части са обособени… 13.57 и сл.

* * *

…Етерното тяло е носител на паметта, навиците, темперамента, склонностите и постоянните страсти. Затова, когато то се разхлаби чрез езотериката, трябва да се внимава тези качества да се усъвършенстват… 95.53

* * *

…По-фината част на етерното тяло образува единство с чувствената душа, докато по-грубата част образува единство с физическото тяло… 9.42

* * *

…Всяко етерно тяло е повторение на предците си. Понеже е така, то не се появява в произволен образ, а в наследения. Силите, които са направили възможен моя човешки образ, са били заложени в моите предци… 9.68

* * *

…Етерното тяло няма нищо общо с остарялото понятие за етера в науката физика и е добре то да не се описва като субстанция, а като сбор от сили, от потоци силови въздействия. То е архитектът на кристализиралото от него физическо тяло, което се е появило от него подобно на леда от водата… 55.119

* * *

…Когато сме будни, виждаме как физическото тяло натрупва материя. За етерното тяло виждаме нещо подобно. Но там не е материя, а движения. В течение на живота движенията стават по-сложни. При новороденото дете в етерното тяло имаме сравнително прости, примитивни движения. Постепенно те стават по-сложни. В етерното и физическото тяло има увеличаване на разнообразието… 169.84

* * *

…Етерното тяло е истински етерен двойник на физическото тяло. За растението, човека и животното то е силата на растежа, силата на ритъма и репродуктивната сила… 94.38

* * *

…Цветът му при здравия човек е като младите цветове на прасковата. Всичко в него блести, искри и свети в своеобразните нюанси на розово, по-тъмно розово и по-светло до бяло. Етерното тяло има определени граници, макар те да са променливи… 109.178

* * *

…Етерното тяло се състои от различните видове етер: топлинен, светлинен, химичен (който е посредник на музиката на сферите като звуков етер) и жизнен етер. Цялото етерно тяло се състои от организираната вътрешна връзка на тези четири вида етер… 165.117

* * *

…Мислите, които се появяват от срещата например с някой човек, се показват в нашето светлинно тяло като вътрешни движения. Естествено те се придружават и от трептенията на другите части, топлинната, химичната, жизнената част. Освен че възприемаме човека с нашите сетива, от впечатленията, които не се получават от сетивата имаме и движенията, които извършва светлинното ни тяло.

Срещата с човека се състои в това, че нашето светлинно тяло извършва всякакви движения. Докато стоите пред човека и говорите с него, вашето етерно светлинно тяло непрекъснато е в движение. Какво говорите с него, какво чувствате от него, за какво мислите, всичко се проявява като движения на светлинното ви тяло… 165.119

Извадките са предоставени от Нели Хорински