Изследване върху различните видове депресия чрез арт-терапевтичната основа на антропософското изкуство (5)

Submitted by admin 2 on Пон., 19/10/2020 - 10:15
Лиан Коло Дебоа

Общи условия за терапия

Терапията е индивидуална

Диагностиката Светлина-Тъмнина-Цвят се основава на свободен анализ на картини, направени от пациента, които разкриват дисбаланс в определен момент от неговата или нейната биография. Тази диагностика позволява, например, оценка на реципрочните качества на двата пътя на въплъщение на Аза и оценка на способността на човешкото същество да свързва и изключва по ритмичен начин горните от долните си съставни членове. Той също така разкрива множество други фактори като състояние на органите…

Тълкуването на тези образи, в техните времеви и индивидуални характеристики, призовава за терапевтично лечение, което също е индивидуално и временно.

 

Свободни картини от пациентите

Необходимо е да имате на разположение поне две скици с въглен и две или три в цвят. Това вече е част от терапията, въпреки че  рисунките се изпълняват свободно с минимум насоки.

Скиците с въглен на светлина и тъмнина ни информират акцентирано за връзката на духа с тялото, за начина, по който тези два компонента се срещат и си взаимодействат или не.

Цветните картини, направени от около двадесет акварела, ни информират повече за връзката на астрала с етера, за начина, по който тези два компонента се срещат и взаимодействат или не.

Защо ни трябват тези четири или пет свободни изображения?

Когато приемем пациент, той или тя идва със смесица от ежедневни грижи и по-дълбоки проблеми на съдбата, които са довели до дисбаланс. В тази работа, трябва да можем да различаваме моментните симптоми (умора или временни затруднения) от трайните индикации.

Обикновено пациентът идва два пъти седмично и свободните произведения на изкуството се правят за две до четири или пет седмици.

През това време вече могат да се случат много неща: пациентът да стане по-съзнателен, дълбоко заровени спомени и емоции да изплуват, сънищния свят да стане по-интензивен, храносмилането или дишането започват да се променят, пациентът да става все по-присъстващ...

Ритъм

Терапията се провежда обикновено в ритъм два пъти седмично с, ако е възможно, два дни подред за „отскок“ след една нощ.

Терапията се провежда в серия от поне десет сесии на определена дата и в определен час, с паузи от няколко седмици, които позволяват смилането и установяването на нов баланс. Ритъмът е изключително важен в терапията: това е регулаторната сила par excellence, както видяхме в Част 1.

Връзката с лекаря (антропософския лекар, бел.ред.)

Връзката с лекаря е от съществено значение. Той или тя е този, който установява медицинската диагноза, която е ценна за потвърждаване на диагнозата, направена чрез метода Светлина-Тъмнина-Цвят и за посещаването на терапията.

Пациентите почти винаги искат медицинска диагноза и са много благодарни, когато се проведе тази консултация. В хода на терапията, може да е много важно да се свържете с лекаря, за да обсъдите нови и важни елементи или въпроси, които възникват и които не са все още са взети под внимание.

Пациентът печели много от тези ползотворна комуникация и се чувства сигурен, взет под внимание, разбран, поддържан - всички важни елементи в салутогенезата.

Лекарствата на лекаря и терапиите от Светлина-Тъмнина-Цвят се подкрепят взаимно и често позволяват по-лесно възстановяване на загубеното равновесие, дори в най-сериозните случаи.

Някои терапевтични аспекти

За да попълним таблица 7, в която поставихме двете патологични тенденции и тяхното разрешаване, ние ще добавим инструментите на терапията Свтлина-Тъмнина-Цвят.

Таблица 7

Тенденции

Обща резолюция

С-Т-Ц резолюции

Течение 2

Деструктивно

Прекалено силно

Тенденция за формиране на чужди тела

Да се подсили конструктивното течение 1,

докато се поддържа посредничещото етерно лечебно ниво

Да се подсили пътят на инкарнацията чрез тъмнина отдолу нагоре*

Течение 2

Деструктивно

Прекалено слабо

Тенденция към един вид вродена консумация

Да се отслаби доминиращото течение 1. Да се подсили деконструктивното течение 2.

Да се подсили пътят на инкарнация през светлината отгоре надолу. Да се върне на тъмнината полагащото й се място. **

 

* Подсилване на пътя на въплъщението през тъмнината

Това означава да осигурите топла основа. Укрепване на нарастващата тъмнина - Реконструктивно течение 1- върви ръка за ръка с възстановяването на вътрешната ос, изправяне, на пациента. Как можеш да се изправиш, освен ако няма база, която да те подкрепя?

Чрез ангажиране с подходящи упражнения, работещи предимно с тъмнина и по-тъмни цветове, пациентът постепенно ще може отново да намери носеща, топла основа и обвивка, на които да разчита, за да се възстанови и продължи по своя път.

             ** Подсилване на пътя на въплъщението през светлината

Това означава да укрепим съзнанието и присъствието чрез възстановяване на вътрешната вертикалност. Подсилване на низходящата светлина ― разрушително течение 2 - ни поставя в триизмерно пространство, възстановяване на реда и границите, обновяване на перспективата. Да дадеш обратно на пациентите модела на тяхната вертикалност, им дава достъп до целия им човешки ръст.

            *** Флуидизиращи движения

Виждали сме много пъти важността на движението като резултат от взаимодействието и преплитането на полярните сили на светлината и тъмнината.

Тъмнината отслабва, защото се среща със светлината; светлината отслабва, защото изоставя своя източник. Заедно те създават великолепни движения там, където животът и съзнанието се срещат; резултатите могат да бъдат както помирение, така също драма и битки.

Това взаимодействие е балансиране на двете сили. То е възможно само ако движението остане плавно и съответстващо на контекста, в който се появява.

Следователно да правите движенията течни и дишащи отново е една от основните цели на терапията Светлина-Тъмнина-Цвят. Движенията могат да бъдат направени течни отново чрез въглен и/или цветни упражнения.

Обобщение

Изложихме тези три основни принципа, за да илюстрираме кратко как терапията може да бъде приложена по много конкретен начин. Има безкрайни възможности за използване на упражненията според ситуацията, момента или специфичните качества на пациента и на терапевта.

По-късно в това проучване ще развием допълнително възможностите на различни терапевтични акценти във връзка с конкретни случаи.

 

Примери на терапевтични упражнения

 

Въглен

Тъмнина зад светлината

 

Картина 1

 

 

Въглен

Тъмнина пред и зад светлината

 

Картина 2

 

В цвят

Цветове зад светлината

 

Картина 3

 

В цвят

Цветове пред светлината

 

Картина 4

 

В цвят

Цветове пред и зад светлината

 

Картина 5

 

В цвят

Цветове пред и зад светлината

 

Картина 6

 

Превод: Стела Василева

Всички части на изследването до тук