Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (20)

Submitted by admin 2 on Нед., 25/09/2022 - 11:14
Етерно тяло

Етерно тяло – главова част

…Когато при събуждане сутрин поемем в нас нашия аз и астралното си тяло, етерното тяло се потиска, от главата то се изблъсква повече към другите части на организма. И когато отново заспим и астралното тяло и азът излизат от нас, тогава етерното тяло се разпростира в главата по същия начин, както го прави в долната част на тялото… 174.254

* * *

…Астралното тяло винаги навлиза изцяло в етерното тяло. Но азът някога също е навлизал изцяло в етерното тяло. Днес азът навлиза само в главовата част на етерното тяло. Поради това можем да мислим интелектуално. Ако се потопим по-дълбоко, ще възприемем вътрешно инстинктивни картини, образи.

Древният човек още не е виждал с цялото си човешко същество. Новият човек вижда само с главата. Затова древният човек е виждал около себе си не само физическия свят, а зад него е виждал духовните същества. Физическият външен свят не му е бил особено ясен, а замъглен, много по-размит, отколкото той е за по-новия човек. Но затова навсякъде зад нещата, разпръснати във физическия свят, е виждал божествено-духовни същества от нисш вид, но също и от по-висш вид. Човек е виждал в божествените светове, които са предшествали собствения му свят. Боговете са показвали съдбата му. Той е можел да каже: – Аз знам откъде идвам, знам с кой свят съм свързан. – Това е било възможно, защото човек е имал изходната перспективна точка в себе си. Той е ползвал своето етерно тяло като орган, с който е възприемал божествения свят.

Това съвременният човек не го може. Той може да изведе своята перспектива само от главата, а тя е извън духовната част на етерното тяло. Етерното тяло на главата е нещо хаотично, не е така организирано, както е етерното тяло на останалия организъм. Оттам той вижда сега във физическия свят по-точно от преди, но не вижда повече боговете, стоящи зад него.

Затова в настоящата епоха той се намира в определена подготовка. Намира се на пътя да излезе напълно от себе си и да заеме своята перспективна точка навън. Това е нещо, което на човека ще се дари в бъдеще. В същата степен обаче, в която човек се издигне над своята глава, отново ще стигне до познания, но сега като изхожда от самия себе си. Той може да погледне в себе си. Но е възможно да изгуби взаимовръзката с етерното си тяло. За да не стане това, в световната съдба на човечеството навлиза помощ чрез Мистерията на Голгота… 214.77 и сл.

* * *

…Това, което наричаме етерно тяло, е свързано по отношение на неговата (човешката) телесност с главата. Чрез своеобразната организация на главата, когато е в тялото, то може да е първоначално непрекъснато будно в нас. Когато главата мисли, човек мисли под влиянието на етерното тяло… 175.100

* * *

…Ако в нас не бихме имали нищо друго освен нормалното включване на етерното тяло в главата, всички хора щяха да са еднакви, човек не би чувствал връзката с тази част от своето същество, която е безсмъртна, защото главата е посредник на изживяванията и опитностите, които получаваме чрез сетивата и мозъчните нерви в живота между раждането и смъртта.

В системата на гръбначния мозък като орган на астралното тяло се пораждат представи и усещания, които осъществяват взаимовръзката на човека с неговата безсмъртна същност, с неговата надличностна същност… 174.140 и сл.

Етерно тяло – неупотребени сили

…Етерното ни тяло ни се предава при раждането като особено съвършена същност. Но ако принадлежащото на младежкото тяло етерното тяло премине през портата на смъртта, в него остава много неупотребена небесна светлина, затова то може да действа инспириращо в непосредствените бъдещи времена… 159.286

* * *

…Това, което човешката душа получава като етерно тяло, когато навлезе чрез раждането във физическото съществуване, е събрало сили от духовния свят, които се употребяват във физическия живот. Можем да намерим тези сили и в духовния свят, но ако искаме да го направим директно, е трудно. Трябва да приложим много повече усилия.

Ако веднъж тези сили са преминали през някой физически човек, който е починал рано, и те се представят заедно с това, което са получили в това преминаване чрез човека, тогава е лесно да се ползва тяхната помощ. Много е важно, че тези небесни сили са преминали през човешки тела. Поради това в известна степен те се освобождават от участието им в обикновения напредък на развитието и тази свобода прави възможно да се приложат по друг начин за доброто на човечеството.

Да предположим, че на Ариман се удаде наистина да затъмни мислите и разума на хората толкова много, че всички да отблъснат науката за духа. Тогава тези етерни тела ще са налице, но няма да има въодушевени от науката за духа души, които да поставят тези сили в служба на земния напредък. Тогава Луцифер и Ариман ще могат да се намесят и земният напредък не би се ползвал от тези сили. (например милионите убити в Първата световна война.)

Ако материализмът обхване всички духове, или национализмът се разпространи по чисто страстен начин (като фашизъм), тогава Луцифер или Ариман ще използват тези сили в своя полза… 159.290 и сл.

 

Етерно тяло

 

Етерното тяло – произведение на изкуството

…Ако някой би отделил етерното тяло на човека от физическото, и би могъл да го импрегнира така, че да се види формата му – нямаше да има по-велико произведение на изкуството! Защото чрез своята собствена същност, чрез това, което човек формира в него, човешкото етерно тяло е произведение на изкуството и същевременно творец. И когато свържем детето с формиращия елемент в художествената, артистичната творческа дейност в изкуството, му поднасяме дълбоко сродната с етерното му тяло същност. Това прави детето способно да обхване вътрешно собствената си същност и като човек да се постави правилно в света… 310.79

Етерно тяло – живот в него

…Ние можем да си служим с етерното си тяло без физическото тяло, когато все повече и повече чрез вътрешни упражнения от хора, живеещи предимно в елемента на тежестта чрез своето физическо тяло, станем хора, които чрез светлината живеят в елемента на подемната сила; които чрез светлината не могат вече изобщо да чувстват своята взаимовръзка със Земята, а с просторите на Космоса, когато погледът ни, насочен към звездите, Слънцето и Луната, към просторите на Универсума стане така обичаен за нас, както когато поглеждаме към растенията по ливадите. Ние им се радваме, но не ги разбираме, понеже като земни хора сме обвързани с тежестта (гравитацията).

Ако се почувстваме сродни с просторите на Всемира, както иначе се чувстваме сродни със Земята, и преобразим земното си съзнание в мирово съзнание, ще започнем да си служим с етерното си тяло по същия начин, както иначе си служим с физическото тяло. Само тогава ще станем способни да проникнем с разбиране в растителния свят. Защото растенията не са произлезли от Земята в посока нагоре, а са издърпани, изсмукани от Земята чрез небето…225.160 и сл.

* * *

…Когато постигнем да живеем в етерното тяло също като обикновено живеем във физическото тяло – а за това може да ни помогне обичта към растителния свят, – тогава ще осъзнаем не само собственото етерно тяло, но както чрез сетивата на физическото тяло осъзнаваме физическата природа, така чрез етерното тяло ще издигнем в съзнанието си и етерния свят. Тогава вместо разпростряното пред физическите ни очи, ще виждаме истинското минало, от което този свят е произлязъл. Тогава ще видим в духа образите на това, което е било, за да може да съществува настоящето. Учители на първите мистерии са били посветените в четенето в етера на Космоса, което се нарича и четене в хаоса или в акашовата хроника… 225.162

Етерно тяло – жизнени сили

…Едно етерно тяло може да бъде устроено така, че да предостави жизнените сили, които човек може да ползва до старостта си…159.278

Етерно тяло – разхлабване

…Колкото повече етерното тяло е навлязло във физическото тяло, толкова повече е отслабнало и толкова по-малко има власт над физическото тяло. Днес (1909 год.) човечеството дори е преминало най-дълбоката точка, в която етерното тяло е било най-тясно свързано с физическото тяло… 114.162

* * *

…В момента, когато се появява Христос, етерното тяло започва отново да се отдръпва и днес е вече по-малко свързано с физическото тяло, отколкото по времето на присъствието на Христос. Физическото тяло е станало още по-грубо. Човек се движи към едно бъдеще, в което етерното му тяло все повече ще се издига нагоре и той постепенно ще стигне до точката, където етерното му тяло ще се простира толкова навън, колкото през атлантската епоха… 112.230

* * *

…Но поради това, че етерното тяло отново разхлабва връзката си с физическото тяло, всичко, което по-рано е било физическа реалност, постепенно трябва отново да се одухотвори. В бъдеще човек трябва да осъзнае, да се убеди, че духовността съществува и във физическата същност… 102.130

Етерно тяло – освобождаване

…Напускането на вещественото тяло от етерното тяло никога не става през времето между раждането и смъртта на човека, ако той не преминава през определени състояния на посвещение…Приноси 60.21

Извадките са предложени от Нели Хорински