Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (19)

Submitted by admin 2 on Нед., 11/09/2022 - 16:51
Етерно тяло

Етерно тяло – навлизане в етерното тяло

…Когато навлезем надолу в областта на етерното тяло, върху която имаме още директно влияние, виждаме всичко, което принадлежи на човека от следващите едни след други въплъщения в земния живот. Така че в момента, когато човек се потопи в собствената си същност, той се потапя и в предишните, лежащи също далеч назад въплъщения… 124.97

* * *

…Мога да опиша само в общи линии как става слизането в етерното тяло. Има известни течения в етерното тяло, които са предшественици на физическите телесни органи. Нервите на симпатиковата нервна система, която преминава до гърба, са части, които са произлезли етерно от древни времена. След като човек напредва по-нататък, има време, когато в тялото, което е имало само зародиша за физическата нервна система, се изгражда формацията, която ни прави способни за разгръщането на вътрешната телесна температура, за подготвянето на топлата кръв. Това е по-късно образувание в етерното тяло, което тогава вече е било силно повлияно от силите на астралното тяло. А от това, което по-късно откриваме като основа на мозъка, се формира гръбначният мозък също от етерното тяло, от другия полюс на етерното тяло, който, от една страна, се преформира в мозъка, а, от друга страна, във вътрешната топлина. Това е станало в миналото. В това изграждане на човека не са работили само природните сили, а и висши духовни същества… 93.211

* * *

…Когато йогата постепенно навлиза в етерното тяло, той прониква в миналото, когато духовната му праформа е била повлияна от тези сили и същества, и е създала това, което живее днес в нас. След като човек е слязъл така в живота (по време на еволюцията), при слизането си сега може още веднъж да стигне до тази точка. Той слиза от главата надолу в другите области, които са били изградени в най-древните времена и след това може да се върне в главата си. Това е кратко описание на окултния път на познанието.

Така ученикът на мистерийната мъдрост е изграждал способността да съзерцава в предишни времена, след това настъпва времето, когато може да предприеме окултни странствания. Той постига това по пътя на определено упражнение, чрез което преодолява личния си аз и така престава да представлява малкия обвързан аз. Едва тогава може да се изкачи в Универсума. Тогава още веднъж слиза надолу в морето на миналото, като взима със себе си мировата сила. Изкачвайки се нагоре той може постепенно да проследи в детайли пътя, който е изминал. Бавно и постепенно човек се учи да слиза в морето на своите изграждащи (етерни) сили и да се връща в точката, която се намира в близост до праизвора. Така е трябвало да бъде с човека, когато се е породило окото, за да насочва погледа си в Универсума. След това ученикът стига до сливането на аза с големия миров аз. И сега трябва да научи да казва на малкия аз: Аз не съм ти.

Това е момент, когато човек започва да разбира, че в природата има по-висши сили от мисленето. В духовния свят срещу ученика пристъпва едно духовно същество: то е същата индивидуалност, която е била вече свързана с него. Велика, важна мистерия е, че определени степени в нашето битие се повтарят. Ние се изкачваме съзнателно от манас до по-висшите сили. Някога сме слезли от духовните светове и тогава същото същество е внесло нещо в нас, което сега срещаме отново в тази точка на съответната степен в миналото, на която някога то е било с нас. Това е учителят, така нареченият гуру. Ние сме го срещнали тогава за първи път, сега отново го срещаме, когато това, което той е потопил в душата ни и ние сме поели несъзнателно, можем да го схванем съзнателно.

А когато слезем по-нататък, срещаме духовете, които са изграждали в нас преди еони. Срещаме 9 духовни ранга: духовете на волята (престоли), духовете на мъдростта (кириотетес), духовете на формата (ексусиаи), духовете на движението (динамис), духовете на личността или егоизма (архаи), духовете на огъня или на топлината (архангели), духовете на здрача или сумрака и т.н… 93.212

Етерното тяло на Исус от Назарет

…Чрез разпъването на кръста фантомът на Исус от Назарет се съединява с това, което живее етерно в Земята от всички луциферично заразени етерни тела, които, разбира се, са разпръснати, разредени и разтворени, но остават да съществуват техните сили…165.75

Етерно тяло – съдържание

…Какво открива човек в етерното тяло? Той открива това, което извежда собствения му живот извън тесния кръг на човека, което го свързва с целия Всемир, защото както с физическото тяло, така и с етерното тяло сме свързани с целия Всемир. Когато душевният живот се излива в етерното тяло, можем да се издигнем нагоре и да живеем с нашата същност в мировите ширини, и тогава се появява това, което можем да наречем първото оповестяване на свързаността на човека с целия свят, което вече не е самият той, а е светът. Тогава проникваме в живота на човешката фантазия. И когато човек продължи да слиза надолу, той разширява вътрешността си още повече и прониква през това, което иначе включва в себе си човека като обикновените времеви и пространствени дадености, и изживява как физическото и етерното му тяло са включени в целия Всемир и са зависими от него.

А когато слизаме надолу в скритите дълбини на душевния живот, навлизаме в областта на фантазията и по-нататък в областите на ясновидството и на скритите неща на битието… 61.150 и сл.

 

Етерно тяло

 

* * *

…Човек иска да направи паралел между творческата мирова сила и фантазията, понеже чрез фантазията слиза надолу, но не достатъчно, за да навлезе от тези дълбочини в реалността на надсетивния свят. Това е възможно, ако развие ясновидските сили, които намираме, когато от горните основи на душевния живот слезем надолу в скритите душевни дълбини, но съзнателно, т.е. в силите, които иначе се издигат нагоре несъзнателно. Когато човек иска да слезе надолу така, трябва за тази цел да превърне собствената си душа в свой инструмент… 61.153

* * *

…Когато човек е в състояние чрез силна воля да изключи това, което възприемат сетивата, когато може да потисне това, за което иначе си спомня от живота, което са проблеми, грижи, вълнения и т.н., което развълнуваната му душевност обикновено му представя, тогава той може да остане сам със себе си в своя празен душевен живот. Изтрити са всички спомени за външните възприятия, както става в съня. Но в съня душата още не е достатъчно силна, за да освети съзнателно скритите дълбини. Това човек може да постигне само ако се насочи волево към несъзнателния си живот, когато например се отдаде на определена представа или комплекс от представи, да речем на това, което иначе прави в подсъзнанието си. То трябва изцяло и съвсем да бъде потопено във волята. Волята трябва да определя какво да мислим… 61.154 и сл.

* * *

…Ако човек преобрази душата си чрез такива строги предписания и се издигне от обикновеното си ежедневие, в което отвън навлизат външни сили или нагоре се издигат сили от скрития душевен живот, донасящи различни представи, и всичко това бъде подчинено на съзнателната воля, чрез която с мощна сила да владее целия си представен (мисловен) живот, той изживява истинската медитация, истинската концентрация и чрез такива упражнения душата му се преобразява. Който го направи, може да забележи, че душата му се издига в други области. Той стига до надсетивната вътрешна централна същност на човека… 61.156

* * *

…Човек може да стигне дотам да възприема, че мислите, представите, които е развил, му въздействат, изграждат нещо в него. Към това изживяване, което е извънредно значимо и никога не бива да се изпуска от вниманието, когато човек иска експериментално да узнае реалността на външния надсетивен свят, се прибавя нещо друго. Човек осъзнава: – В теб се случва нещо, но е невъзможно да си го представиш по същия начин както си представяш изобщо в обикновения живот; не можеш да схванеш това, което става в теб в ясните граници на мисълта; в теб имаш едно изживяване, което е богато, многозначително, но не можеш да го обхванеш с твоето съзнание. – Това е, сякаш човек се сблъсква с някакво съпротивление, когато иска да го внесе в обикновеното съзнание. Той трябва да възприеме, че зад него съществува едно разширено съзнание, но чувства съпротивление, сякаш не може да ползва обикновения инструмент на своето тяло. Съзнава, че вработва силите в етерното тяло, но физическото тяло почива там като тежък пън и не се предава. Това е първото изживяване. А когато продължим да повтаряме упражненията, по-късното изживяване е, че физическото тяло постепенно започва да отстъпва, така че успяваме да преведем в представите на обикновения живот това, което изживяваме… 61.156 и сл.

* * *

…Възможно е човек да успее да внесе надолу някои сили, защото по природа има предпоставки за това. Тогава се появява един вид естествено ясновидство. То може също като току-що описаното самосъзнателно ясновидство да доведе до това, което беше изложено… 61.159

Етерното тяло е интелигентно

…Ако бихте могли да правите всичко това, което можете да правите в етерното си тяло, бихте били много умни хора. Защото цялото обучение се състои всъщност в това да въведем в астралното си тяло всичко, което вече се намира в нашето етерно тяло… 350.107

Етерното тяло на малкото дете

…Когато разглеждаме постепенното освобождаване на определени сили на етерното тяло от раждането до приблизително седмата година, можем да видим как през приблизително две и половина години от раждането това етерно тяло се освобождава в главата, след две и половина години до около петата година се освобождава в гръдната област и по-късно до смяната на зъбите и в двигателно-веществообменната система. Така че се различават три етапа на това освобождаване на определени сили на етерното тяло… 303.126

Извадките са предоставени от Нели Хорински