Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (18)

Submitted by admin 2 on Пон., 08/08/2022 - 09:12
Етерно тяло

Етерно тяло – екстракт след смъртта

…От етерното тяло остава това, което човек сам е вработил в него и повече не се разтваря. То е това, което по-късно при новото въплъщение, представлява един център, около който кристализира останалото. Тази част от етерното тяло остава при всеки човек… 93a.94

Етерно тяло – освобождаване

…Също както астралното тяло е обвързано чрез системата на гръбначния мозък и всички процеси в органичния живот, така етерното тяло е свързано чрез мозъчната система с всичко, което принадлежи към нея. Етерното тяло следователно има своята централна точка в мозъчната система. В нашата глава се намира затворът на етерното ни тяло.

Когато тялото не е съвсем в ред и етерното тяло е развързано, освободено, настъпват състояния на лудост или сомнамбулизъм. Когато етерното тяло е освободено, има предимно ариманични качества. В този случай завист, недоброжелателство, скъперничество и др.п. се изживяват болестно в засилена степен, но всичко това във връзка с един вид самоизживяване в обкръжението, свързване с обкръжението… 174.134 и сл.

Етерно тяло – раждане

…С раждането физическото тяло на човека се отделя от тялото, с което е било свързано, от майчиното тяло. Със смяната на зъбите етерното тяло се отделя от физическото тяло, с което е било много тясно свързано до седмата година. То е работило в него, за да поникнат зъбите от това физическо тяло. Сега се ражда свободно. И това, което детето проявява като способности в училище, са родените, освободените сили на етерното тяло.

А духовно-душевните способности, които детето развива от смяната на зъбите, не протичат нито в твърдия, нито в течния, нито във въздухообразния елемент, а в това, което носим в тялото си като етерна същност, носим в нас като топлина, светлинен, химичен и жизнен етер.

Безсмислица е да казваме, че мислите са подобни на процесите в нервната система и си представяме нервите като полутвърди или меки образувания. Не, мислите протичат, като се проявяват непосредствено, още непреобразени от паметта, те протичат така, че след седмата година физическото тяло повече не ги докосва. Когато човек мисли, той мисли само в етерния елемент, изпълващ тялото му… 301.145 и сл.

* * *

Това, което, от една страна, може да се нарече раждане на етерното тяло, е същото като това, което, от друга страна, може да се нарече еманципиране на интелигентността от физическото тяло. В това, което става свободно, още с раждането навлиза в известна степен слизащият надолу аз, който постепенно го преорганизира… 302a.54 и сл.

 

Етерно тяло

 

Етерно тяло – мисловно тяло

…Етерното тяло е изпълнено с мисли, то е един вид извлечение, екстракт от световния етер, а световният етер е действащият мисловен свят. Затова етерното човешко тяло е нещо извънредно умно, изпълнено със светли и непротиворечащи си мисли. Следователно световните мисли действат като сили в етерното тяло на човека и ние сме винаги в състояние, според предпоставките на това, което имаме в астралното си тяло, само да ползваме това – то е винаги много малко, – с което е изпълнено етерното ни тяло… 224.98 и сл.

* * *

…Нашият аз, който постигаме едва в течение на земното развитие, може да разгърне пълната си дейност и цялото си съзнание първоначално само във физическото тяло. В етерното тяло той напълно ще се разгърне едва през Юпитер (следващото прераждане на Земята), така че същинският аз на човека не е непосредствено деен във всичко, което се разиграва в етерното тяло. Ако през напредващата еволюция на света не би било прибавено нещо от ариманичните и луциферичните сили, човек щеше да е съвсем друго същество, щеше да има възприятия във физическото си тяло, но нямаше всъщност да има мисли. Мислите ги има чрез това, че Ариман е упражнил влияние върху етерното му тяло. Волевите импулси ги има поради това, че луциферичните сили са въздействали върху етерното му тяло… 158.136

Етерно тяло – насрещният образ на всяко отделно етерно тяло

…Интересът, който се появява между отделните хора, се дължи на съвсем определени отношения, проявяващи се между етерните същности на единия и другия и които пораждат преминаването на имагинации от единия към другия. Чрез нашето етерно тяло сме сродни с духовни същества с елементарна природа и това са именно такива, които за нас хората могат да предизвикат несъзнателни или съзнателни имагинации.

Трябва само да знаем, че докато имаме сродство винаги с голям брой елементарни същества, имаме особено тесни отношения с една елементарна същност, която в известна степен е съответна на нашето собствено етерно тяло. Тази етерна същност е посредник за отношенията ни с общия елементарен свят, с околния космически-елементарен свят… 168.179 и сл.

* * *

…Веднага след смъртта, става взаимодействие между нашето етерно тяло и неговия съответен, насрещен образ. Няколко дни след смъртта ни, етерното тяло ни се отнема и това се дължи всъщност на привличането и всмукването му от неговия етерен съответен образ, с който то се съединява. Поради това, че етерното ни тяло се отнема от нашето космическо подобие, се установяват съвсем особени отношения между отнетото ни така и другите елементарни същества, които са ни придружавали от раждането до смъртта, един вид взаимодействие, което може да се сравни с това между Слънцето и планетната система, принадлежаща към Слънцето.

Етерното ни тяло с космическото си подобие в известна степен образува един вид слънце, а другите елементарни същества обкръжават това слънце като един вид планетна система. И поради това, че става това взаимодействие, се създават силите, които по правилен начин внасят в бавното развитие това, което етерното ни тяло може да внесе в елементарния свят... 168.181 и сл.

Етерно тяло – съвест

…Етерното тяло е носител на паметта, а най-сгъстената част от него е носител на съвестта… 96.177

Етерно тяло – ясновидско съзерцание на действието на Луцифер и Ариман

…В човешкото етерно тяло може да се възприеме луциферичната светлина и ариманичната твърдост. Там се намират внесени от тях части, в които етерното тяло изглежда непрозрачно, така, сякаш, бих казал, има примеси от лед. Появяват се фигури, които могат да се сравнят с ледени фигури по стъклата на прозорците през зимата. Това са втвърдявания в етерното тяло. На такива места то става непрозрачно. Те са следствия от мисловния живот в етерното тяло. Замръзването на етерното тяло на определени места произлиза от Ариман, който изпраща там своите сили чрез мисленето.

На друго място е така, че когато то има в себе си вакуоли, съвсем светли места, които са прозрачни, те блестят и искрят.

Там Луцифер изпраща лъчите си, силите си, това са волеви центрове в етерното тяло. И в това, което се намира между тях, където същевременно се намира непрекъсната дейност в етерното тяло, е така, че се вижда как някое твърдо място веднага се обхваща от такова светлинно място и се разтваря. Едно непрекъснато втвърдяване и разтваряне. Това е изразът на чувствената дейност в етерното тяло…158.134 и сл.

* * *

Етерното тяло е по-силно отляво, отколкото от дясно. (При астралното тяло е обратното)… 300c.58

Изадките са предложени от Нели Хорински