Верена Щаел фон Холщайн: ПРИРОДНИТЕ ДУХОВЕ. КАКВО КАЗВАТ ТЕ. РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ КЪМ НЯКОИ ПРИРОДНИ ДУХОВЕ (34)

Submitted by admin 2 on Нед., 11/02/2024 - 07:51
Сезони

РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ КЪМ НЯКОИ ПРИРОДНИ ДУХОВЕ

Волфганг Вайраух: Имам още въпроси на разични теми, но няма да ги задавам конкретно към някой от вас. Моля, решавайте сами кой ще ми отговаря.

Верена Щаел фон Холщайн: Милер пръв ще отговори, но не на базата на собствените му познания, а с познанията на всички природни същества тук. Току-що обсъдиха това и решиха Милер пръв да отговаря.

ВВ: Кои същества навлизат в човека заедно с храната?

Милер: Зависи какво яде. Ако се храни с растения, една част от растителното същество остава свързана с него. Ако яде зърнести храни, поема дори още повече от силите на положителните мисли на боговете, свързани със зърната. Това са богове от древната Персийска ера, тъй като зърнестите храни бяха въведени в света чрез акт, подобен на религиозно поклонение. При храните от животински произход, това, което преминава в хората, са елементи от етерните сили на животното.

ВВ: От гледна точка на хората, има ли също така и злонамерени същества, които се вмъкват в човека с храната?

Милер: Да, те всъщност са доста много. Това са духове на силите на разпад – разрушителните сили. Понеже хората ядат мъртви животни, такава храна винаги съдържа разрушителна част. Но тези сили са необходими, защото след смъртта на животното те осигуряват разлагането на физическото му тяло. Вие, хората, най-често причислявате съществата, които са активни в силите на смъртта, към тъмната страна. Но не бива да се забравя, че тези същества са необходими.

С химически замърсените храни - а такива има много - и с хранителните добавки, - други същества намират пътека към човека и те наистина са отрицателни. Това са ариманическите същества.

 

Месо

 

ВВ: Какво причиняват те на човека?

Милер: Те водят до промяна в човешките мисловни процеси, защото променят мозъка.

Зеленият: Химически натореното зърно води до заслабване на органите, така че етерните органи не са вече в състояние да се свързват ефективно с физическите си партньори. Всеки орган се нуждае от специфични космически и етерни сили и когато физическите органи са отслабени, тези сили могат да бъдат възприети само в недостатъчна степен. Всеки орган и всяко растение имат връзка с определена планета. Когато ядете ябълка вие ядете, в истинския смисъл на думата, Юпитер, а когато ябълковото дърво е торено химически, Юпитеровите сили в ябълката отслабват.

ВВ: Кои същества насилствено се натрапват на човека посредством сетивните му впечатления?

Зеленият: Тук трябва да правим ясна разлика. От една страна имаме луциферически същества, които се свързват със сетивните впечатления и могат да разпалват и ентусиазират хората. Когато хората, особено младите хора, се възбуждат силно или изпадат в екстаз по време на концерт, това е свързано с малките червени, горещи дяволчета, луциферическите, които се промъкват в човека чрез съответните сетивни възприятия. Когато възприемате с очите или възприемате нещо интелектуално, тогава тъмни същества се промъкват в човека. Те се наричат Глупаци и приличат на мокри чували.

ВВ:  Вече говорихме за тези същества с хартиеното същество. Има ли и същества, които пораждат деня и нощта?

Огненият: Да. На заден план се намират духовете на времето и те работят на всички останали нива, надолу чак до духовете на часовете.

ВВ:  Кои същества предизвикват фазите на Луната?

Колии, Блатният: Това са съществата на нарастващата и намаляващата луна. Ефектът от съществата на нарастващата луна е да дават възможност на силите от земята да се издигнат до Луната и заедно с тези сили да се издигнат и душите на починалите. От друга страна, съществата на намаляващата луна изпращат лунните сили надолу към Земята и тези сили се преживяват от хората като изключително неприятни. Растенията също имат различно отношение към земята през тази фаза на Луната.

ВВ: Това елементарни същества ли са?

Висшият: Има един клас същества, които не са нито елементарни същества, нито ангели. В тесния смисъл на думата това не са духовни същества, а астрални същества. Тяхното битие се намира над елементарните същества. Но все още реално не са достигнали до чисто духовното равнище.

 

Лунато

 

ВВ: Кои същества предизвикват годишните времена?

Висшият: Сезоните се предизвикват от същества, които, казано нагледно, са долният край на духовете на времето. Те са свързани с духовете на раждането и смъртта. Цикълът на сезоните на Земята наподобава жизнения ритъм на единичното същество. Можем да го сравним с дихателния процес. Земята пулсира между северното и южното полукълбо - в процесите на раждане и смърт, чиито израз са сезоните.

ВВ: Кога е редно да се празнуват годишните празници на южното полукълбо? И там ли празнуват Коледа, когато при нас е Рождество Христово - с други думи, когато на южното полукълбо е лято, - или Коледа се празнува през зимата?

Висшият: Коледа е космически религиозен процес. Коледа на южното полукълбо притежава различни качества, но тъй като Коледа е настъпила на този ден в северното полукълбо, по целия свят е Коледа. По това време на южното полукълбо е лято.

ВВ: Това важи ли по подобен начин за всички годишни празници?

Висшият: С някои уговорки, но от гледна точка на глобални религиозни ритуали, да. Дори когато дихателните процеси на Земята в южното полукълбо протичат в обратна посока. Всмукването, а след това излъчването на космическите сили от Земята в южното полукълбо, протича в обратна посока на дихателния процес в северното полукълбо. Когато космическите сили биват всмукани в Земята на север, с други думи през зимата, на юг те струят навън и там е лято. Но независимо от това, точните моменти на космическия ритуал са едни и същи навсякъде по света.

ВВ: Вярно ли е наблюдението ми, че в резултат от климатичните промени сезоните все повече изчезват?

Въздушният: Елементарните същества не могат да преценят точно в коя посока ще се развиват климатичните изменения. Зависи от действията на хората. Следователно, вие трябва да знаете накъде ще върви климатът.

ВВ: Що за същества са великаните на бурите, мразовитете великани и великаните на мъглите?

Огненият: Те са натрупвания от елементарни сили. Огненият гигант, например, е водещ огнен дух. Вече отбелязах, че самите огнени същества са много малки. Но огненият великан е съставеен от множество отделни същества, като например “Играмул, многото” от книгата Приказка без край”, който е паяк, съставен от множество отделни същества. Мразовият великан също е много голям и затова е толкова трудно да стоплиш къща, след като веднъж е изстинала.

ВВ: Кои същества взимат участие в раждането на човешките същества?

Водният: Съществата на раждането и смъртта. Погледнато от една страна, те са същества на раждането, а погледнати от друга – същества на смъртта. От гледна точка на инкарниращите се хора, те са същества на раждането; от гледна точка на умиращите хора, те са същества на смъртта.

ВВ: Що за същества са това?

Водният: Те не са елементарни същества, а принадежат към малко по-високото ниво от астрални същества, за които току-що споменах. Това са същества, които хората би трябвало вече да започнат да усещат. Хората засега няма да могат да ги управляват, но трябва да намерят начин да си сътрудничат с тях. Защото, особено процесите на раждане, все повече се променят. В далечното бъдеще децата ще се раждат по друг начин и, за да протича хармонично този процес, хората трябва да си сътрудничат с тези същества. В бъдеще определено ще възникне проблем с намалянето на плодовитостта на мъжете и жените, а жените все по-трудно ще раждат. Това ще достигне относително катастрофални размери по време на преходния период.

ВВ: Какъв вид?

Водният: Ще зачестят цезаровите сечения и усложненията по време на бременността. Т.нар. случайни забременявания ще станат почти невъзможни в бъдеще.

ВВ: Как ще се раждат хората в далечното бъдеще?

Водният: Чрез формообразуващата сила на думите, чрез езика като жизнен импулс.

ВВ: Вярно ли е, че съществуват ариманичски елементарни същества, които би трябвало да съхраняват абстрактното познание на човечеството за бъдещето, но вместо това се промъкват в хората, които са предразположени да бъдат екстрасенсни медиуми?

Водният: Не мога да кажа. Но модерните медии – медиите в нормалния смисъл на думата, особено в сферата на компютърните технологии – са материални инкарнации на ариманически същества. Всички видове дигитални записи, мрежи и т.нар. изкуствен интелект се базират на това. Процесите, свързани с това, са доста ужасни.

ВВ: Когато човек умре, силите на паметта и възможността за абстрактно мислене изчезват. Но всички спомени на човека са отбелязани в Хрониката Акаша. Когато човек умре, той изживява живота като панорамна картина, вижда целия си живот, тъй като силата на паметта се е превърнала в духовно виждане. Картините и мислите, които усеща по време на този процес, са съставени от море от елементарни същества. Можеш ли да го обясниш малко?

ВЩ: Тези елементарни същества приличат на малки камъчета, виждам ги. Те се намират около мястото, където е умрял човекът,. Той трябва да разгледа всяко отделно камъче още един път. Малкият пазител на прага отговаря за тези градивни елементи на паметта. В следващата инкарнация тези градивни елементи отново биват внедрени в етерното тяло на човека, ако не са били изкупени или отработени. Иначе преминават в универсалната Акашова хроника. Това, последното, ми бе обяснено от Ечевит, Водния.

ВВ: Всяка мисъл, мислена през живота на някой човек, представлява ли също така елементарно същество?

Водният: Да.

ВВ: Сега стигаме до една трудна връзка, която Рудолф Щайнер описва по следния начин: след смъртта си човек осъзнава, че е длъжник на света чрез всяко удоволствие в живота, което не е превърнал в умение през последния си живот. В следствие от това той е повредил и наранил света, както и определени духовни същества. Човек осъзнава това след смъртта си. Във втората половина на живота му между смъртта и прераждането сега той има две възможности. Или да продължава да се наслаждава на удоволствията, чрез които е натрупал дълг към света, или да вземе решение да уреди и изплати дълговете си в следващия живот на Земята, като ги превърне в умения. Но това оказва влияние върху някои елементарни същества. Когато решаваме да развиваме способности, те се чувстват наранени, нападнати и помрачени и им се налага да се вмъкнат в други хора. Какво ще кажете за това?

Висшият: Вината не може да бъде разсеяна завинаги. Вината възниква в резултат на неправилното използване на свободата. Свободата обаче е най-висшето притежание на Земята. Земята съществува, за да направи възможни или да създаде двата принципа - на свободата и любовта. Когато наранявате друго същество, се създава вина и, докато тя не бъде отработена, тази вина не може да бъде носена само от хората. Ето защо, докато материалната земя съществува, елементарните същества трябва да се жертват и да понесат част от вината. Но тези елементарни същества могат да направят това само като се отказват от част от своята светлина - а светлината е невинна. Благодарение на това човекът може да действа по-малко обременен от вина. Когато обаче човекът не отработи вината си в следващата си инкарнация, тя се увеличава.

Особено в случаите, когато усещанто за принудителност заради това, че приналежи към определена група хора - или към групова душа - кара някого да създаде вина - това може да доведе до положение на обладаване, което в известен смисъл е свързано донякъде със способността за саможертва на обладания човек. Този човек поема нещо върху себе си. Това е свързано с въпроса за Юда.

ВВ: Когато някой реши да изплати кармичните си дългове, чрез които елементарните същества трябва да се жертват и да се вмъкнат в други хора, стига ли се до кавги или нападки, ако той срещне някого от тези обладани хора в следващия си живот?

Висшият: И да, и не. Елементарните същества вършат работа, която е в помощ на цялото земно същество в космоса. Те не се сърдят на хората. Но са разстроени, когато човек използва освобождаването си от вина, за да си навлече още по-тежка вина. Тогава може да се стигне до нападения срещу тези хора.

ВВ: Кои ще са най-големите проблеми за хората в бъдеще?

Водният: Ти наистина умееш да задаваш въпроси! Най-големият проблем за хората ще бъде разделянето на човечеството. Все повече ще се оформят две групи хора. От една страна, хората, които могат да приемат духа, и от друга страна, хората, които отхвърлят духа и ще потънат в материализъм. Материализмът ще ражда още по-фантастични чудеса на техниката, а хората, които изцяло са се свързали с него, няма да са способни да възприемат духовните връзки. И в резултат на това те ще тласнат материализма още по-напред. Задачата на другата група хора ще бъде да запазят природата и земята живи и да не позволят да се прекъсне връзката с духа. Отначало ще има много хора, които ще се движат напред-назад между двете групи. Но разделянето на човечеството ще напредва и ще се засилва. В резултат на това ще има много конфликти.

ВВ: Как се създават житните кръгове?

Водният: Те са създадени от духовете на вятъра, те се наслаждават като го правят. Както и да е, на нас, духовните същества, ни е приятно от време на време да си правим майтап с вас. И житните кръгове са част от това, също както странните светлинни явления и кълбовидните мълнии.

ВВ: Много хора твърдят, че НЛО и извънземните съществуват. Вярно ли е това?

Водният: Извънземни съществуват, но доколкото ми е известно, не съществуват същества, които да се носят из космоса в някакво технологично устройство - освен хората, които летят до Луната. Самите ние принадлежим към целия земен космос, но има същества, които нямат нищо общо със земния космос. Но тези същества не летят в космически кораби, летящи чинии или подобни устройства из космоса.

ВВ: Но когато хората твърдят, че са виждали нещо подобно, за какво става дума?

Водният: Това отчасти са възприятия на етерното, но не и на извънземни същества – те по-скоро често възприемат части от собственото си етерно тяло. Това е свързано с проблематичната природа на допелгангера (двойника) и начина на възприемане на сфинкса. Те са екстернализирани части на собственото им етерно тяло и поради променените представи в днешно време, те вече не изглеждат като сфинкс, а като космически кораби. Но тези възприятия възникват в съзнанието на човека.

ВВ: Рудолф Щайнер говори за един от най-могъщите черни магьосници, съществували някога, който се появява в Мексико по времето на Христос. И казва, че той е бил разпънат на кръст точно като Христос. Може ли някой да даде по-подробна информация за това?

ВЩ: Висшият с удоволствие би искал да каже нещо по този въпрос, но се нуждае от по-дълъг разговор, а времето сега е твърде малко.

ВВ: Каква е била задачата на Каспар Хаузер?

Висшият: Намерението беше чрез съществото на Каспар Хаузер да се изясни, че хората не живеят само от хляб, че хората разполагат с неподозирани сили. Целта, в онзи период на новозараждащ се материализъм, бе да се породи съзнание за това. Недълго след лишаването му от свобода Каспар Хаузер се развива удивително, разкривайки, че притежава специални способности. Той бе убит, защото бе един от претендентите за престола.

ВВ: Как са били построени пирамидите?

Водният: Фараоните и техните жреци са били способни - с помощта на подработници с човешка форма, в които почти никакво его не присъства съзнателно, - да използват елементарни сили за преместването на камъните. В общи линии, камъните са били премествани и подреждани чрез умствени усилия. Това се отнася само за по-старите пирамиди, тъй като в по-късния период това се променя. Тези са далечно ехо на силите, които хората от Атлантида са могли да използват.

 

Стоунхендж

 

ВВ: Какво е представлявал Стоунхендж?

Водният: В миналото хората в северните райони са били отворени към космоса по различен начин. Главите им все още са били отворени, с други думи, духовно-душевните елементи са се простирали навън повече, отколкото днес, и това разширяване на духовно-душевната част се загатва от кръга от издигнати камъни в Стоунхендж.

ВВ: Има ли все още тайни в пирамидите, които прдстои да бъдат открити?

Водният: Хората няма да открият там повече нищо значимо. Защото важното в пирамидите е връзката между духовния и физическия план. Основата символизира земята, а четирите триъгълника - силите на духа. Пирамидите са първите постройки, чието предназначение е да накарат хората да осъзнаят, че човешкото тяло е храм.

ВВ: А сега един съвсем различен въпрос. Той е за така наречената терапия на Семейните констелации. При тази терапия непознати хора се назначават за заместници на роднините на даден човек и в тази си роля на заместници те понякога казват неща, които са верни, но за които всъщност не биха могли да знаят нищо. Какво се случва по време на такава Семейна констелация?

Водният: По време на такава Семейна констелация се използват и отразяват възприятията на присъстващия човек, който търси съвет. Този човек има свое схващане за проблема и в него има неосъзнати елементи на проблема и именно те играят роля по време на Семейната констелация и се разкриват частично. Но самият проблем не се разкрива, а само възприятието за проблема и за тези неосъзнати елементи.

Чувствителността на другите хора, назначени за заместници, така се изостря по време на този процес, преди всичко от този, който ръководи процеса, че са в състояние да отразят проблема. Но те изобразяват единствено възприятието на човека, който желае да се консултира, и някои от елементите, които до този момент той не е осъзнавал. Нищо повече. Но се приема така, сякаш се е разкрил истинският проблем. В подобен процес се използват елементи от атавистичното родово поведение и тези остатъци се прехвърлят в другите хора. Семейната констелация няма нищо общо със съзнателните и духовни връзки.

ВВ: Когато издадем тази книга, сигурно ще се появят два различни вида възражения. От една страна, мнозина ще възразят, че човек не може да общува с елементарни същества по начина, по който го правим тук, че това е възможно само когато е постигнал определена степен на окултна подготовка. Как може да се отговори на тези хора?

Водният: Кой ви е казал в действителност, че Верена не е поела по този път на обучение? Тя вече премина през началните процеси на този път, когато бе между седем и четиринадесетгодишна възраст, като се упражняваше в образно ясновидство. На тази възраст това е възможно, когато става под ръководството на ангел. Това, разбира се, не е напълно осъзнат път на обучение, защото на тази възраст нейната индивидуалност не е напълно установена. Но тя продължава да практикува интензивно в тази насока, особено през последните няколко години. В началото на нашия проект за книга, например, тя ме възприемаше по съвсем различен начин, а именно като някаква субективна комична фигура, същество в розови гуменки, а сега ме вижда в по-подходящ вид, на нивото на въображението. И това е път на подготовка, макар и да не е под ръководството на учител, а на ангел. Необичайните, лични, пътища на развитие на хората ще се умножат.

ВВ: Друго възражение би могло да бъде загатването, че има хора, които твърдят, че говорят с природни духове и ангели, но всъщност имат егоистични подбуди или чрез тях действат определени зли сили, които се представят за природни духове или ангели. Как можем да ви различаваме от злите същества, които се маскират?

Водният: Трябва много да се внимава с всички онези процеси, които започват с изпитване на страх, който после е преодолян чрез преобразяването на момента, предизвикал страха, в нещо привидно прекрасно. Обикновено това е знак за луциферически сили. Луциферичните същества са много красиви, вдъхновяващи и съблазняващи дори до степен на обожание. Ето защо важен знак, че човек си има работа с луциферични същества, е когато хората започнат да им строят олтари. Когато хората изпитват нужда да строят олтари на духовните си същества, те са на погрешен път. Това могат да бъдат също и ариманически същества, които карат хората да вярват в нещо, за да ги направят зависими и да им отнемат свободата. Те карат хората да вярват, че притежават дълбока интелигентност и мъдрост.

ВВ: Много ви благодаря.

Водният: Няма за какво. За мен е удоволствие те ви видя отново.

 [Край на второто посещение]

 

Превод: Ати Петрова