Доц.д-р Иванка Кирова: Портата към непознатия свят (трета част от поредицата Придружаване до Прага)

Submitted by admin 2 on Пон., 27/11/2017 - 06:49
Живот след смъртта

Най-големият страх днес е страхът от смъртта. Самата дума "смърт” звучи като окончателен край на живота, въпреки че той е край само на физическото тяло на личността. Но както раждането, така и смъртта, са неотменими за всеки човек и трябва да ги приемем за естествени. Как да се освободим от този ужасяващ страх?

Днес западния човек живее ограничен само в материалния, технологичен свят. Голяма част от хората нямат никаква представа за наличието на другия, неизвестния, Духовния свят, който прониква изцяло материалния и където се намират душите на починалите хора и йерархиите на Висшите Духовни Същества. Истинно знание за духовния свят не се дава в образованието на ученици и студенти. Няма клубове, културни центрове, читалища, телевизия, вестници и пр. за духовно образование на хората.

В източните религии – индуизъм, будизъм и пр., съществува познанието за живот на душите в Духовния свят. Всеки живот в Небесния свят е последван от прераждането и земен живот на хората в много епохи за усъвършенстване и развитие на вечната човешка индивидуалност. Даже и вярващите християни нямат познание за вечният живот на Духа/Аза/, за прераждането и Кармата /съдбата/.

През 553 год. на Петия Вселенски Християнски събор в Никея, учението на древното християнство за прераждане и Карма, представено от Ориген, богослов и тълкувател на Св.Писание, е обявено за ерес и премахнато от каноните на християнската религия.

През 869 год. на Осмия Вселенски Християнски събор в Константинопол е бил премахнат постулатът за наличието на вечният Дух /Аз/ в триединството на човека и той остава само с тяло и душа, притежаваща известни духовни качества.

Така за вярващите християни учението за прераждане и Карма, както и за вечната същност на Духът на индивида е било премахнато и те се придържат само към вярата и каноните на официалната църква. И смъртта на физическото тяло изглежда като окончателен край на живота на Земята. Вярващият християнин смята, че познанието за прераждане и вечност на човешкия Дух принадлежи на източните религии, но не и на християнството.

 

Преминаване на Портата на смъртта

 

Но днес познанието за редуващи се животи, след живот на Земята и в Духовния свят, както и неумиращата същност на Духа, е открито и достъпно за тези, които копнеят да го получат. Защото съвременния човек, който има развиваща се Духовна /Съзнателна/ душа, има дълбоко чувство за истина и той търси това духовно познание.

Д-р Рудолф Щайнер, Посветен в духовната мъдрост, наречен “научен ясновидец”, създаде Духовната наука Антропософия, проникната от дълбокото древно християнство, която разкрива истината за прераждане и Карма и за вечния човешки Дух. Тя е представена в 354 научни трудове и лекции. Голям дял от тях заемат книгите за живота на душата и Духа в Духовния свят, за пътя, който те изминават през различните планети на Слънчевата система. Много от тези книги са достъпни, защото са преведени на български език.

Напоследък има много книги за хора преживяли клинична смърт, след която са били съживени. Всички те разказват едно и също. Най-напред преминават по тъмен коридор, след което ги залива неизказуема светлина, от която струи Любов и топлина. Те знаят – това е Христос, който ги посреща в благодат и светлина. Световно известна е книгата на д-р Раймонд Мууди, който описва преживяванията на много пациенти, изпаднали в клинична смърт, след което били спасени. Това са автентични разкази на преживяванията на тези хора, които разказват едно и също нещо.

Д-р Рудолф Щайнер /починал на 30.03. 1925 година/ пророчески предсказал, че истинското Второ пришествие на Исус Христос ще започне от 1930 годи. и с Етерното Си тяло ще обхваща цялата Земя, и все повече хора ще го виждат. През двайсети век Христос ще стане Господар на Съдбата /Кармата/, посрещайки душите при Портата на смъртта и определящ как индивидуалната Съдба може да послужи за общия напредък на човечеството. Тогава развитият, еволюирал Дух, чрез много животи на Земята и в Духовния свят, накрая ще стане безсмъртен.

Христос казва: „Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее...” /Ев. на Йоан, гл.11 ст. 25/.

Той казва също: „Аз съм Вратата: през мене ако влезе некой спасен ще бъде...” /Ев. на Йоан, гл.10 ст. 9/.

В минали далечни исторически епохи хората все още са имали отворени духовни сетива и са виждали душите на починалите. За тях смъртта не е будела страх, а радост. След това тези сетива са били затворени, за да може човекът да бъде освободен от прякото ръководство на Висшите Духовни Същества и самостоятелно да развие своя Аз, интелект, както и да проучи материалния свят.

Но, днес все още страхът от смъртта владее повечето хора от западния свят.

Духовно просветеният човек, особено в напреднала възраст, когато неминуемо се очаква естествена смърт, ако има Христовия импулс в сърцето си и вяра, очаква спокойно преминаването през Портата към другия, непознатия духовен свят.

Това много добре е изразил поетът Михаил Кендеров в стихотворението си “Да живеем без страх” - „...и душите ни знаят, че смъртта е прегръдка с безкрая”. Той премина Прага спокоен, умиротворен, с желание, защото и докато беше жив в духовните си инспирации беше познал другия свят. За него той беше толкова реален, както и земния свят.

 

Преминаване на Портата на смъртта

 

За премахване на страха от преминаване през Портата към Духовния свят има няколко важни неща.

Първото е духовната просвета, даже и за вярващите християни в канонично ограничената вяра, която ги е лишила от познанието за прераждане и безсмъртния, вечния човешки Дух.

Който иска да тръгне по пътя на духовно познание и развитие, за отваряне на свръхсетива за небесния свят, може да получи това познание от книгата на д-р Рудолф Щайнер „Как се постигат познания за висшите светове”.

Близките на тежко болни хора, очакващи смъртта могат да им помогнат като им дават утехата за истината за Духовния свят, за да я очакват спокойно, без страх.

Аз правех това за моята леля Виктория. Тя беше дълбоко вярваща християнка, но аз й давах утеха за безсмъртието на душата и за прераждането в друг земен живот. Аз се грижех за нея. Тя беше сляпа последните десет години от живота си. Почина на сто години и шест месеца. Всеки ден освен моите разкази за Духовния свят и Духовните същества тя искаше да й чета текстове от Евангелието на Йоан и Откровението на Йоан.

Любими текстове, които винаги й четях от Откровението на Йоан :

„И показа ми чиста река от вода на живот, бистра като кристал, която изхождаше от престола на Бога и Агнето” /гл.22, ст.1/”.

„И нощ не ще има там, и немат нужда от светило и от слънчева виделина, защото Господ Бог ги осветява; и ще царуват в веки веков”/ гл.22, ст.5 /.

„Блажени, които изпълняват неговите заповеди, за да имат власт над дървото на живота, и да влезат през портите в града. /гл.22 ст.14/”.

Лицето на леля ми сияеше в усмивка докато четях текстовете от Евангелието, и особено от Откровението на Йоан. Може би виждаше и преживяваше нещо от духовния свят.

Леля ми почина спокойна, с благородно, одухотворено лице, сякаш светлината от Духовния свят прозираше през тънката й кожа. Тя премина Прага към „отвъдното” с желание, щастлива.

Освобождаване от големия страх от неизвестното – от смъртта, която води до разлагане на физическото тяло и е окончателно краят на земния живот, е голяма благословия. Човек основно променя качеството на живота си, радва се на всеки изминал ден, на всяка изминала година, които му носят нова опитност и надежди за бъдещето!

Да живеем без страх

Да живеем без страх.

Бог е в нас

и душите ни знаят,

че смъртта

е прегръдка с безкрая,

че зад хоризонта отвъд

следва друг хоризонт.

Тук сме с мисия ясна –

животът несъкрушим

не е трупане,

а изхвърляне на баласта,

докато полетим.

Михаил Кендеров

 

Доц.д-р Иванка Кирова, к.м.н.

Линк към първа част: http://med.anthrobg.net/bg/node/161

Линк към втора част: http://med.anthrobg.net/bg/node/191