ВАЛА

Хайнц-Хартмут Фогел: Физическа организация на човешкото същество. Ролята на белите дробове (6)

Submitted by admin 2 on Вт., 19/02/2019 - 08:08

Понятието „Physis” (преведено на немски „Das Gewachsene” – „Порасналото”) се противопоставя силно на нашето разбиране, защото сме свикнали да приписваме всичко Веществено - Минерално на физическото тяло. Изключително минералното състояние, в което господстват физико-химичните закономерности, настъпва в човешкия организъм само при неговото напускане, т.е. с настъпването на смъртта.

Хайнц-Хартмут Фогел: Тройният принцип Sal, Merkur, Sulfur - в основата на полярността и принципа на метаморфозата (3)

Submitted by admin 2 on Съб., 26/01/2019 - 18:56

В своите лекции, четени на лекарите, преди всичко в първия медицински курс[1] (1920 год.), Рудолф Щайнер отново се обърна към тричленната организация на човека във връзка с разглеждането на субстанциите.

Таг

Тонизиращо средство за бъбреци (Nierentonikum)

Submitted by admin 2 on Пет., 18/01/2019 - 08:05

Необходимо беше да се създаде общоприложим продукт, който може да се приема като "почистващо лекарствено средство" при недостатъчно отделяне чрез бъбреците, като неспецифичен препарат.

При увеличаващите се заболявания на бъбреците, често водещи до късно разпознаваеми случаи на хронична бъбречна недостатъчност, може благоприятно да се влияе с помощта на екстракти от листа на бреза и плодове от хвойна.

Хайнц-Хартмут Фогел: Гьотеанизмът като основен мироглед, залегнал в антропософското познание и медицина (1)

Submitted by admin 2 on Вт., 15/01/2019 - 08:12

Скъпи приятели, поставяме началото на поредица от публикации, които са цялостна въвеждаща част от книгата на Хайнц-Хартмут Фогел "Пътища за търсене на лекарствени средства по примера на композициите", която по своята същност е своего рода конкретен справочник за всеки един от лечебните препарати на антропософската фирма "WALA".