Рудолф Щайнер: Етерното тяло в контекста на космическото и земното (14)

Submitted by admin 2 on Вт., 31/03/2022 - 21:44

…След като след смъртта си човек духовно става все по-голям и по-голям, той може – понеже в етерното тяло субстанцията на целия Космос е концентрирана в сърцето, – да предаде на Космоса цялата си карма. Това, което е взето от Космоса и е станало етерна формация, което в сърцето се е концентрирало и е станало като есенция, иска отново да навлезе в Космоса.