Рудолф Щайнер: Болестта и здравето през различните ъгли на антропософското познание (16)

Submitted by admin 2 on Ср., 31/03/2021 - 08:17
Рудолф Щайнер

Общи причини за болестите

...Какво ще стане с човека, когато неговите телесни-физически своеобразности в детска възраст не се третират правилно? Те ще останат неизградени и ще навлязат така в по-късната възраст. Но какво са детските качества за по-късната възраст? Колкото и парадоксално да звучи, но е истина, че детските качества са болестни причини в по-късната възраст. Трябва най-сериозно да се знае, че детските качества са причини за болести в по-късна възраст... Събр. съч. 303 Нормалното развитие на телесно-физическия организъм като основа за свободното разгръщане на душевно-духовния човек. Коледен учителски курс, стр. 219, немско издание 1978 г.

Вътрешни причини за болестта и духовността

...Съществуват физически болести. Произходът на физическите болести всъщност не можем да го разберем. Можем да разберем само, че се случват катастрофи, но че тялото ни просто се разболява от само себе си, без да му се случи външна катастрофа е нещо, което не можем просто така да разберем.

В окултизма «братята на сенките» се приемат и като носители на зли, действащи отвътре болести и ние можем да търсим в същия смисъл космически-кармичния произход на появяващите се без външна причина физически заболявания. Чрез премного мъдрост на погрешното място се случва отклонението към злото. Това във физическото означава твърде силно навлизане в органите чрез майсторите на мъдростта. Те обаче бива да се занимават само с мъдростта, а не да се задълбочават във физическата сфера на органите. Когато и майсторите на мъдростта (най-развитите същества в лунното развитие, ръководили мъдрото изграждане на човешките органи от космическите кармични сили) вършат същото тук, което с право са извършвали на предишна степен на развитието, те стават създатели на физическите болести.

Този същевременно сам надхвърлящ себе си принцип на мъдростта е произходът на физическото зло. Нашият космос на любовта, на състраданието и благоразположението е предхождан от космоса на мъдроста, в който съществата са посветили дейността си в изграждането на физическото тяло. Продължаването на тяхната дейност в нашия космос, предизвиква болестите. Болестите, физическото и моралното зло, произлизат от същия този общ извор. Това е факт, който се представя пред окултното духовно изследване... Събр. съч. 88 За астралния свят и девахана, стр. 198 и сл., немско издание 1999 г.

* * *

...Пред очите на духовния изследовател се изправя едно бъдеще, когато няма да има вътрешни болестни причини за тези, които стигнат до вътрешните и външните условия за постигането на духовната мъдрост. Външни причини ще има винаги, те могат да се премахнат само ако все повече се появява едно лечебно изкуство, основано на духовно-научното познание... Събр. съч. 105 Светът, Земята и човекът – същност и развите в епохата между египетския мит и съвременната културна епоха, стр. 39, немско издание 1983 г.

Физически болестни причини

...Тук, на Земята, може да ни разболее само нещо, което отвън пристъпва към човека и човекът не е в състояние напълно да го преобрази съответно на вътрешната си същност. Можем да го наблюдаваме при най-простите явления. Топлината, която носите в себе си, я произвеждате сами в своята организация. Ако не го можете, се поставяте в своето обкръжение като парче дърво или камък и ако вашето обкръжение ви третира като парче дърво или камък, във вас навлиза нещо външно, без да можете да го преобразите. Тогава се разболявате. Човек не може да поеме в себе си нещо от земното обкръжение без да го преработи, не и с храните. Човек преобразява храната също както всичко друго в неговото обкръжение. Ако не го може, настъпва болестта, това е физическата причина за болестта... Събр. съч. 240 Езотерично разглеждане на кармичните връзки – том VI, стр. 88 и сл., немско издание 1986 г.

* * *

...Това, което въздейства върху човека, всъщност започва още преди раждането, преди зачатието. Често съм се запитвал при изследването на тези неща, откъде произлиза, че толкова много болестни процеси в обичайната медицинска литература се означават като с «непознат произход», като нещо, към чийто произход не може да бъде насочено. Това произлиза от факта, че напълно се игнорира комплексът от извънземни сили, който съществува, когато човекът се приближава до своето зачатие, а не само до своето раждане, и въздейства върху човека като предизвиква обратни реакции. Определени процеси, които са налице преди зачатието, предизвикват реакции след него и именно след раждането. Това се отнася във висока степен до всичко, което е свързано с вкостеняването и склерозата...Събр. съч. 312 Духовна наука и медицина, стр. 141 и сл., немско издание 1976 г.

* * *

...Докогато човек се придържа към модела (даденото му от наследствените сили тяло, което трябва да се преработи през втория седемгодишен период от живота на човека, бел. пр.), той се придържа към нещо наследено. Но вътре се намира това, което вече е повяхнало, изсъхнало. Още от отделянето на Слънцето от Земята то е откъснато от корените на своето битие, изсъхнало е, опустяло е. Затова в наследствените сили се намират най-много патологични сили, така че човекът действително поема страшно много от вътрешните болестни причини, когато се придържа към наследения модел... Събр. съч. 316 Медитативни разглеждания и насоки за задълбочаване на лечебното изкуство Коледен и Великденски курс за лекари, стр. 153, немско издание 1980 г.

 

Физическо тяло

 

* * *

...Фактически при всяка болест, изникваща отвътре, имаме работа с нещо духовно, но това се отнася и за всяка болест, която се отключва от външни фактори, но се разразява във вътрешността на човешкия организъм. Дори при една фрактура на крака онова, което става, е реакция на „вътрешното” спрямо „външното”...Събр. съч. 317 Курс върху лечебната педагогика, стр. 179, немско издание 1979 г.

* * *

...Всяко заспиване е несъзнателно задаване на въпроси на духовния свят, всяко събуждане е несъзнателно получаване на отговори от духовния свят. Ние непрекъснато стоим в известен смисъл с нашето подсъзнание във връзка с духовния свят, като донасяме от този духовен свят отговорите какво представляваме вътрешно като човек... Събр. съч. 208 Антропософия като космософия. Част II, стр. 186, немско издание 1981 г.

* * *

...Много вътрешни болестни причини трябва да се търсят в това, което получаваме като отговор на въпросите, които несъзнателно задаваме при заспиването на духовния свят. Защото нашите физически и етерни органи трябва изцяло да се справят с това, което при събуждането им се донася от духовния свят чрез волевия аз и волевото астрално тяло... Събр. съч. 208 Антропософия като космософия. Част II, стр. 187, немско издание 1981 г.

* * *

...Тази моралност се показва само в нейните въздействия в човешкото състояние след събуждането... Събр. съч. 208 Антропософия като космософия. Част II, стр. 190, немско издание 1981 г.

* * *

...Произходът на вътрешните болести, които не са породени чрез външни наранявания, трябва да го търсим винаги във веществообмяната. Никой веществообменен процес не бива да стигне до своя край в човешката природа, защото всеки веществообменен процес, ако стигне до края, разболява човека. Човешката природа е здрава само когато веществообменните процеси биват задържани на определена степен. Циркулационните процеси непрекъснато разгръщат лечебни процеси... Събр. съч. 230 Човекът като съзвучие на съзидателното и формиращо мирово Слово, стр. 167 и сл., немско издание 1985 г.

* * *

...Така че можем да кажем, че преминаваме от храненето през излекуването, когато отдолу нагоре човек винаги има тенденцията да се разболее и в неговия среден организъм, в циркулационния организъм постоянно трябва да развива тенденцията да остане здрав... Събр. съч. 230 Човекът като съзвучие на съзидателното и формиращо мирово Слово, стр. 169, немско издание 1985 г.

* * *

...Физиологично казано е така, че Луцифер постоянно действа в нас като изпраща нагоре жизнените сили, които искат да проникнат в главата на човека от останалия организъм. Луцифер непрекъснато се стреми да придаде субстанциална форма на това, което изграждаме като духовен образ, например формираме художествено. Този стремеж е непрекъснато свързан с нашата човешка същност така, че нашите фантазии да станат действителност и се прилагат най-големи усилия човешките фантазии да се превърнат в действителности. Но с този луциферичен стремеж е свързано всичко, което съществува сред човечеството като вътрешни болестни причини. Прозирането на работата на Луцифер в това отношение, пресирането на жизнени сили в умиращите сили на човешката глава, в действителност е диагнозата на всички вътрешни болести... Събр. съч. 194 Мисията на Михаил, стр. 50 и сл., немско издание 1983 г.

* * *

...Астралното тяло е частта, която най-силно проявява небожественото. Етерното тяло е по-божествено, защото човек няма голямо влияние върху него и най-божествено е физическото тяло, този божи храм, който същевременно е изцяло изтръгнат от влиянието на човека. Който навлезе дълбоко в човешката природа ще види дълбоките болестни причини в астралното тяло и в лошите въздействия на астралното тяло върху етерното тяло и едва тогава по заобиколния път през етерното тяло ще ги види във физическото тяло... Събр. съч. 107 Човекът от гледната точка на науката за духа, стр. 144, немско издание 1973 г.

Болестни процеси, мислене и чувстване

...В болестните процеси имаме само продължение на това, което непременно трябва го да има в здравия човек. Ако не се разболявахме, нямаше да можем да мислим и чувстваме. Всичко, което се изживява в мисленето и чувстването, органично е силова система, която, ако надхвърли мярката си, разболява... Събр. съч. 313 Терапия от гледната точка на духовната наука, стр. 39, немско издание 1984 г.

Извадките са подбрани от Нели Хорински

Разделът "Болест и здраве"