Д-р Ита Вегман: Битката на арх.Михаил със змея - като процеси в човешкия организъм в Михаиловото време (14)

Submitted by admin 2 on Съб., 16/03/2019 - 20:50
Арх.Михаил

Човешкото същество и Михаиловото време

Септември 1926г.

В една важна лекция за Михаил, изнесена в Дорнах през октомври 1923г., Рудолф Щайнер говори за огромното влияние, което арх.Михаил оказва върху човешкия живот и върху еволюцията на цивилизацията и на света. Той обобщава цялата дейност на Михаил със следния стих, с думи, които идват от духовните висоти и могат да бъдат открити вписани в астралната светлина на космоса:

O Man,

Thou mouldest it to they service,

Thou revealest it according to the value of its substance

In many of thy works.

Yet it will only bring thee healing,

When to thee is revealed

Its lofty spirit-potency.

И сега, в деня на Михаил трябва да се опитаме да разберем и наистина да усетим какво се случва през този сезон, есенния сезон на Михаиловден, във вселената – макрокосмоса, както и в човешкото същество – микрокосмоса. Да се занимае сега с тези неща е задача за всеки човек, който има волята в истинския смисъл да заеме своето място в духовната цивилизация на нашето време, в която Михаил има водачеството и се стреми да предостави своите импулси на човечеството.

Правилното разбиране за Михаил е безценно за тези, които се интересуват от загадките на лечебното изкуство, и които сериозно се интересуват от познанието за това, което в самия човек влияе на неговото здраве. Ето защо ще трябва да си зададем въпроса какво всъщност е това, за което се казва и чиято материална проява е в служба на човечеството, но придобива лечебна сила само тогава, когато човек го опознае в духовната му форма.

Ако сме наясно с това какво показва развитието на съвременната ни цивилизация, то материята - субстанцията - е това, което привлича интереса на хората. Живеем в цивилизация, която признава за реално единствено това, което е видимо и материално, и хората влагат цялата си енергия и мисъл за контролирането и манипулирането на земните вещества. Духовното в материята вече не притежава същото значение за съвременното съзнание, което е притежавала в по-ранни времена при предишни цивилизации. Ние живеем в епохата на машините, когато хората са откъснати от всичко духовно и работят върху материята, желайеки да я подчинят на земните си нужди. Именно машините и всичко свързано с тях стоят пред нас като основен цивилизационен фактор и затова желязото се приема за една от най-важните субстанции на нашето време. Желязото ни служи и се проявява материално в нашите изобретения.

Това наше отдаване на материята, свързването ни с материята и използването й за личните ни цели, бе необходимо за еволюцията на човечеството. Но на сегашния етап човечеството, въпреки големите си постижения чрез този начин на мислене, трябва да долови и да изпита духа, който присъства и работи зад материята. Ако не успее да се свърже отново с духовното, човек ще попадне под магията на един свят, който той сам е лишил от духовното, и чрез който аримановите същества могат да се сдобият с все по-силно влияние.

Тази опасност може да бъде избегната, ако човек успее отново да схване вътре в себе си значението на мисията на Михаил за човешката еволюция. Тогава ще може да разбере каква е връзката между одухотворяването на нашата цивилизация и делото на Михаил. Ще се научи да усеща как желязото, от което съвременната цивилизация кове своите машини, е свързано с онази субстанция, която пада от света на звездите долу на Земята под формата на метеорен дъжд. Тази субстанция, кондензирана в метеорно желязо, е духовно свързана със силата, формираща в космоса сабята на Михаил в битката против материализма, който Змеят се стреми да използва за овладяването на Земята и човека.

Това, което се случва в сферата на Земята като велика битка между небесните и земните сили също се проявява вътре в човека - микрокосмическото изображение на макрокосмоса.

Как се отразява тази битка в микрокосмоса?

Тук трябва да се научим да разбираме мястото, което заема човекът, между Небесата и Земята; как земни и космически сили работят върху него и стигат до това да влияят и вътре в него. Тогава ще видим как тези влияния могат да бъдат разпознати във физиологичните процеси в неговия организъм, както и в проявите на неговото мислене, чувства и воля. Ние трябва да усетиме троичността на физиологичните жизнени процеси, които работят в нашия организъм - в долния човек, в човека-глава и в средния човек. Съответно, можем да говорим за серен процес, който е един вид процес на горене, в който оперират метаболичните функции и всичко свързано с тях. Той може да се сравни с процеса на цъфтеж при цветята, възникващ при взаимодействието между физическо-етерните процеси и астралните влияния.

Но цъфтежът на цветето може да бъде описан и като един вид процес на формиране на животинското, който обаче е прекъснат още в зараждането си. И тъй като астралният свят въздейства на растенията само отвън, този процес не стига до положение да влияе на растението, както става при животинския организъм и неговото храносмилане, дишане и формиране на кръвта. Докато при растенията може да се говори само за клонене към животинското формиране, при човека е налице истинският процес на формиране на животинското, отразен във всички тези функции, в които астралното тяло участва активно вътре в самия човек. Задържането в необходимите граници на животинско-формиращия процес в долния човек се дължи на Аза и именно това издига човека над нивото на животините. В своята метаболично-двигателна система, човекът е също така и тясно свързан със земните сили.

Горният човек - нервно-сетивната система - от друга страна, е свързан със силите отвъд Земята, със звездните сили. Но в същото време в нервно-сетивната система действат разрушителни процеси, които бихме могли да сравним с минерализиращите, формиращи солите процеси в природата, от които човешкият организъм се нуждае, за да може човек да изпита съзнателни преживявания.

Между тях, в средния или ритмичен човек, действат така наречените меркуриални (живачни) процеси, които оперират в дишането и в кръвообръщението, и са свързани със сили от заобикалящата Земята среда – силите на светлината и въздуха. Меркуриалният елемент в човека е също така и факторът, който държи в равновесие в неговия организъм лекотата и гравитацията, влиянията на земята и тези, които идват отвъд земята.

Тези три процеса постоянно са в действие в човешкия организъм и здравето на човека е израз на хармоничното им взаимодействие вътре в него. А един или друг от тези процеси вземе превес, резултатът е болестно състояние.

А през годината тези физиологични функции в човека се влияят по различен начин от различните сезони. Така през зимата на преден план излизат процесите на формиране на солите, чиито въздействие води до един по-осъзнат живот, който по-малко се проявява във външни действия. Човек живее обърнат по-скоро навътре и има възможност да проникне в загадките на живота чрез по-изтънчено мислене.

През лятото настъпва усилване на сярните процеси, които кулминират в средата на лятото. Човек усеща вътрешно едно засилване на жизнените си процеси; силно е стимулиран към външния живот и земните сили в него се налагат с по-голяма сила. От друга страна това е свързано с едно отслабване на съзнанието му – когато метаболичните процеси надделяват, мисленето на човека губи яснота и човек е застрашен да изпадне в състояние подобно на сънуване. През лятото, когато астралното тяло на човека засиява все по-силно поради мощните процеси на горене, змийски и змейски форми се издигат от земята и се опитват да оживеят в тези сярни процеси, да замъглят човешкото съзнание напълно и да го завладеят.

 

Падащи звезди

 

Поради тази опасност Боговете, които са на страната на човека, му дават сили, които да му помогнат да подсили съзнанието си. Михаил и неговите помощници са там, на помощ на човека през есенния сезон. На серните процеси, издигащи се от земята, се противопоставя мощта на метеоритното желязо, което може да се наблюдава през този сезон на небето под формата на многобройни падащи звезди. С духовната мощ на желязото Михаил се бори с издигащия се Змей. И именно железният меч на Михаил, като космическа лечебна сила, води битка с ариманическите същества, които се стремят да се промъкнат в засилените серни процеси, и освобождава човека от тревогата и страха, които винаги възникват в него, когато съзнанието не може вече да работи с яснота.

Какво всъщност се случва вътре в човешкия организъм, когато тази битка на Михаил със Змея се води в астралния свят? Един възхитително сложен процес протича именно по това време. Кръвта, която струи в цялото тяло и съдържа червените кръвни телца, бива наситена със силите на желязото. Организмът има възможност да усвои повече желязо и да го свърже с хемоглобина. И това, което се случва в космоса, когато метеорите се стрелкат из небесата като сияйни звездни стрели, пречейки на зараждането и разпространяването на ариманическите същества, се случва в миниатюрен вид чрез подсилените процеси на желязо в кръвта. Тъй като през есента душевните и духовни сили на човека отново са пробудени в него, той съответно успява да увеличи силите на желязото в кръвта си и с тях да се противопостави на серните процеси, които се стремят да го погълнат. Организмът сякаш е наситен от безброй малки метеори чрез заредените с желязо червени кръвни клетки в кръвта. И така целият организъм е залят от лечебна сила и освободен от болестните фактори и от елементите на страх и тревога.

Този страх и тревога често се изпитват само незъзнателно, но могат да се изразят и в депресивни настроения или да причинят умора и изтощение, ако организмът не успее да събере достатъчно железни сили, за да се предпази. Доктор, който познава тези процеси у човека, може да помогне на природата в такива случаи като предпише желязо.

Това, което произтича вътре в човешкия организъм в течение на великия ритъм на годината, като прилив и отлив на въздействия, носещи болест или здраве - въздействия в резултат от живота ни насред процесите в Природата - това е отразено и в дневния ни ритъм на будност и сън. По време на сън, когато съзнателната ни дейност си почива, когато Азът и астралното тяло са изтеглени навън, метаболичната система започва активна градивна дейност в етерното тяло и физическото тяло; докато по време на съзнателния живот, разрушителните сили са по-дейни. Тук в ежедневно повтарящото се взаимодействие на горни и долни процеси в човешкия организъм, се крие и една постоянна угроза, ако човек не успее да постигне здравословен баланс посредством процесите, свързани с неговата дейност в Аза и астралното тяло.

За успшното ежедневно преодоляване на тази опасност служи желязото, циркулиращо в кръвта. Без желязото кръвта ни щеше винаги да е болна, а чрез желязото в кръвта по най-естествен начин протича един великолепен лечебен процес. Чрез лъчистите сили на желязото, метаболичният процес в организма се поддържа винаги в здравословните граници. Това, което се стреми нагоре в кръвта под формата на сярни процеси, бива уравновесено - иначе човек би се разболял. Освен анемията има и други болестни състояния, които основно са свързани с факта, че на организма му липсват достатъчно железни сили, за да се предпази от влиянията идващи от метаболизма.

Така че това, което работи всеки ден физиологически в човешкия организъм бива подсилено в течение на лятото до настъпването на есента. В древни времена, когато човек все още е притежавал способността да долавя това, което става вътре в него и това, което става около него, той е изпитвал времето на Михаиловия празник с помощните му сили, като празнично време, когато може да празнува избавлението си с помощта на Михаил от опасността, с която Ариман е заплашвал да го погълне. Съвременният човек трябва отново да развие това умение. Той трябва да се научи да усеща по нов начин как Михаил се опитва да му помогне да постигне вътрешна свобода и как може да го спаси от тревогата и страха, а също така как Михаиловите сили са лечебни. Със собствена воля човек трябва съзнателно да се обедини отново в това, което работи във вселената и в него - мощта на Михаил. Тогава, като управляващ нашата епоха, Михаил също ще може да се свърже с нас, човешките същества, и да дари своите импулси на човечеството. И ще дойде време, когато ще можем да празнуваме Михаиловия празник по начин, който е наистина подобаващ на нашата епоха.

Превод: Ати Петрова