Етерно тяло

Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (2)

Submitted by admin 2 on Съб., 27/03/2021 - 06:37

…Трябва грижливо да се отличава физическото тяло и минералното тяло. Физическото тяло е това, което се владее от физическите закони, които понастоящем се наблюдават в минералния свят. Съвременното физическо човешко тяло е не само управлявано от такива физически закони, а освен това то е проникнато с минерални вещества. На Стария Сатурн например физическите закони се проявяват само чрез топлинни влияния.