Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (3)

Submitted by admin 2 on Нед., 11/04/2021 - 11:48
Кадуцей

…Това, което човек носи тук, на Земята, като свое физическо тяло, не произлиза цялото от физическия живот на предците, изобщо не произлиза от това, което се разиграва на Земята като процеси. Това, което носим като физическо тяло, всъщност е вече диференцирана в себе си четворна същност. Нашето физическо тяло сме развили по времето на Стария Сатурн, Старото Слънце, Старата Луна и досегашното земно време.

Чрез включването на етерното, астралното тяло и аза физическото тяло постоянно е променяно. От него е видимо само това, което сме получили от Земята, останалите членове (същности) са невидими. Физическото човешко тяло става видимо, защото поема земните субстанции, преработва ги в кръвта си и невидимото тяло се прониква с тях. В действителност виждаме само кръвта и преобразуваните продукти на кръвта, т.е. само една четвърт от физическото човешко тяло. Трите останали четвъртини са невидими.

Защото първоначално е налице едно невидимо скеле, в което протичат невидими потоци, като всичко представлява сили. В тези невидими потоци протичат невидими взаимодействия между отделните потоци. Всичко това още не се вижда. И тази три пъти невидима същност се прониква и изпълва от това, което се преработва в кръвта от хранителните средства. Едва тогава физическото тяло става видимо. И едва сега сме включени с това видимо тяло в областта, произлизаща от земното.

Всичко друго не произлиза от земните отношения, а от космическите, и е подготвено вече, когато настъпи зачатието. В предхождащото време, без да има връзка с майката и бащата, е подготвено това, което става по-късно тялото на човека. Наследствените отношения се внасят едва след това…141.143 и сл.

* * *

…В обикновения нормален живот виждаме физическото тяло отвън. Само по този начин можем да стигнем в себе си, като преминаваме по околен път през предишното въплъщение. Тогава се намираме вътре и можем да съзерцаваме как изглежда вътрешно собственото физическо тяло, когато го възприемаме с очите и способностите на последното въплъщение. Но това не е достатъчно, защото човек забелязва много малко от своето сегашно физическо тяло.

През едно кръгообращение може да стигнем само до предишното си въплъщение, тогава трябва отново да навлезем в своето тяло и да направим втори кръг. Тогава стигаме до предпоследното въплъщение. След това отново се връщаме обратно в сегашното тяло. Сега човек има щастието като трета личност да се намира в предишните две личности.

В лемурийското време престава възможността да се имат такива опитности. Човек наистина стига до възможността вътрешно да проследи себе си толкова далеч през всички възможни култури и раси, чак до началото на своето физическо тяло и началото на Земята. В това, което наричаме вътрешността на физическото си тяло, се включват всъщност всички сили на нашите предишни въплъщения. Всички наши въплъщения наистина действат във вътрешността на физическото ни тяло…119.132 и сл.

 

Физическо тяло

 

* * *

…Човек се въплъщава във физическо тяло, което е създадено от други сили. Физическото тяло се дължи на кармата на други същества…93a.24

* * *

…Понастоящем човек, какъвто е днес, не може изобщо да въздейства върху своето физическо тяло. Той не може да задвижи и най-малката капчица кръв. Физическото тяло се владее от висши космични сили. Днес висши същества упражняват власт над него, човек ще го може в по-късни времена. Когато хората могат да управляват силите на своето собствено физическо тяло, за които материалистът говори като за природни сили, тогава той сам ще е станал бог. Да му се признае това днес, би било идолопоклонство, защото в действителност имаме работа с висши същества, които влияят върху физическото тяло… 93.176 и сл.

* * *

…Върху нашето физическо тяло въздействат първо духовете на формата. По време на земния еон те дават формата на човека. Животните имат своята наследена форма от старото лунно развитие. Затова тази животинска форма е луциферичен вид форма, тя е изостанала от старото лунно развитие. Това, което по това време е било само етерно, се е втвърдило… 167.167 и сл.

* * *

…Трудно е да се отдели физическото тяло от това, което се е образувало чрез човешките заблуждения. Един гърбав човек например дължи своята гърбица на астралността, на кармата. Външният образ, физиономията и т.н. са зависими от кармата. Това, което модифицира физическото тяло, е зависимо от по-висшите тела.

Ако се абстрахира всичко, което е зависимо от кармата, се вижда как мъдро е устроено физическото тяло. Всички болести са нещо неправилно в миналото. Всяка неправда ще бъде болест в бъдещето. Ако хората станат достойни, ще създават в бъдеще също така мъдро устроени тела. Всяка мъдрост, чувство и воля ще се превърнат в бъдещата еволюция наистина във форми и същества. Във всички религии физическото тяло се нарича храм, защото е така мъдро устроено. Не е правилно да се говори за физическото тяло като за нисша природа, защото нисшото в човека лежи всъщност в по-висшите тела, които днес са още бебета… 93a.71 и сл.

* * *

… Какъвто физическият човек е днес, не отговаря на своето устройство, защото устройството на тялото му е всъщност безсмъртно… 175.236

Физическо тяло – напускането му

…Когато вдигна ръката си, не чувствам тежестта ѝ. Защо тя не тежи? Защото принадлежи на тялото ми. Наистина е така, че чувстваме тежестта най-напред на това, което се намира извън нас. Когато при заспиване човек започне да чувства тежестта на членове на тялото си, това е знак, че излиза от него, от своето физическо тяло… 143.68 и сл.

Физическо тяло – значение като съхраняващо образи

…Едно сетивно изживяване първо се възприема в аза. Когато после се изживява в астралното тяло, към него се прибавя представата, а когато то се отрази като движение в етерното тяло, започва да действа силата, която създава спомена. Но тя трябва да се стаи. Не бива да продължи нататък, не бива изцяло да проникне физическото тяло, а трябва да се стаи.

От това, което живее в спомена, във физическото тяло се поражда, естествено първоначално съвсем несъзнателно, един образ (картина). Образът не е подобен на изживяването, а е метаморфоза, но първо се поражда един образ.

Така че трябва да се каже, че също както с етерното тяло е свързана паметта, така с физическото тяло е свързан истински вътрешен образ. Когато едно произлизащо от етерното тяло движение се стаи, имаме импрегниране, образ. Този образ естествено може първо да се достигне чрез имагинативното представяне, мислене… 206.125

* * *

…Когато наблюдаваме физическото тяло, можем да кажем, че отвътре то се представя като нещо, което непрекъснато се спира, стаява се насреща на изживяванията и става образ. Погледнато отвън то е силова организация. При физическото тяло правилно се наблюдава, че наистина се състои от вплитане на сили и образи… 206.131

Извадките са подбрани от Нели Хорински

Раздел "Физическо тяло"