Рудолф Щайнер: Физическото тяло в контекста на космическото и земното (2)

Submitted by admin 2 on Съб., 27/03/2021 - 06:37
Меркурий

…Трябва грижливо да се отличава физическото тяло и минералното тяло. Физическото тяло е това, което се владее от физическите закони, които понастоящем се наблюдават в минералния свят. Съвременното физическо човешко тяло е не само управлявано от такива физически закони, а освен това то е проникнато с минерални вещества. На Стария Сатурн например физическите закони се проявяват само чрез топлинни влияния. Целият Стар Сатурн се състои от топлинни тела. Тези топлинни тела са първото устройство на настоящото физическо-минерално човешко тяло. То се е образувало от някогашното топлинно тяло чрез това, че в него са включени по-късно формиралите се газообразни, течни и твърди вещества… 13.159

* * *

…Етерното тяло във всеки човек е борец срещу смъртта, който между раждането и смъртта държи свързани частите на физическото тяло, които непрекъснато се стремят да се разделят. Какво е всъщност човешкото физическо-минерално тяло? То е това, което остава след известно време, когато смъртта разруши формата – купчина прах, която е подредена от етерното тяло толкова изкусно в своите части, че цялото създава днешното впечатление на наблюдателя…104.175

* * *

…Това, което обикновено се нарича физическото тяло на човека, е илюзия, заблуда, а това, което в науката за духа означаваме като физическо тяло, е онази закономерност, онзи законосъобразен организъм, който в нашия минерален свят така създава физическото човешко тяло, както законът на кристализацията създава кварца, смарагда и т.н. Тази, действаща в минерално-физическия свят човешка организация е всъщност физическото човешко тяло…124.93

* * *

…Необходимо е физическата същност да се опознае не само там, където тя се проявява външно-физически. Физическата същност може да е налице така, че навън да показва формата на етерността и на астралността. Трябва да се прави разлика между външната форма на проявление и вътрешната закономерност. Една физическа същност може да се етерезира и астрализира, като при това запази своята физическа закономерност. Например, когато физическото човешко тяло достига на Старата Луна определена степен на съвършенство, то става етерно по форма…13.211

* * *

…Физическото човешко око е подобно на фотографска камера, защото в него се поражда образът на обкръжението също както в камерата. Ако от физическото око се премахне всичко, което не се поражда в камерата, едва тогава ще имаме специфичното на физическото око. Едва когато се отстрани от цялото човешко тяло всичко, което не е чисто физическо, едва тогава имаме това, което в окултизма се нарича физическо тяло. То не може да живее, мисли и чувства непосредствено. Тогава остава един много мъдро устроен, извънредно сложен автомат, един чисто физически апарат. Само такъв е съществувал през времето на човешкото развитие на Стария Сатурн…93a.45

* * *

…Във външния свят тялото трябва да представлява сбор от сили и вещества, който съществува сам по себе си и е член от този външен свят. Природата оставя да се породи растението и тя отново го разтваря. Тя също така владее човешкото тяло и то се разтваря в нея (след смъртта си). Ако човек така разглежда себе си сред природата, той може да забрави себе си и всичко, което се намира в него, и да почувства своето тяло като член на външния свят. Ако така разглежда себе си и природата, той изживява всъщност това, което може да се нарече физическото му тяло…16.18

* * *

…Ние разглеждаме правилно това човешко физическо-минерално тяло само когато казваме, че то се простира толкова далеч, колкото е сродството на човека с минералния околен свят. Но трябва да сте наясно, че този член от човешкото същество може най-малко да се разглежда като отделен от останалия Космос. Силите, които действат във физическото тяло, действат от Космоса. Който прозре нещата, чувства това така, както изживява например природата на дъждовната дъга. Когато се поражда дъждовната дъга, трябва да е налице съвсем определено съотношение от разпростираща се слънчева светлина, дъждовни облаци и т.н. Не можете да премахнете дъждовната дъга, ако е налице съответното отношение между дъждовните облаци и слънчевата светлина. Дъждовната дъга е един вид следствие, един феномен, който се внася отвън. Така и физическото тяло е един вид феномен. Силите на сцеплението, които свързват частите на физическото тяло трябва да търсите в целия обкръжаващ ви свят. Силите, които предизвикват този феномен, се намират в един много по-висш духовен свят (девахана)… 99. 21 и сл.

 

Човек и Космос

 

* * *

…Физическите сили се проявяват в тялото на човека, когато например като дете той пълзи по земята и постепенно се изправя. Това е един вид преодоляване на физическата гравитация, тези своеобразни равновесни и гравитационни съотношения са винаги в него. Но те не са физически видими, това е, което в науката за духа наричаме физическо тяло, това са физически сили, но като такива те са всъщност невидими сили. Също както ако имаме аптекарски везни с две блюда и в средата хипомохлион (точката на равновесието), от едната страна една сила, действаща вследствие на една тежест и от другата страна също една сила, която действа вследствие на друга сила. Силите, които действат там, не са шнурове, на които висят тежестите, а са невидими, но наистина са физически сили. Така в по-голямата си част трябва да си представим това, което наричаме физическо тяло на човека…170.67

* * *

…Физическото тяло на човека е това, което се показва с анатомическите рисунки, които можете да видите в анатомическите атласи. Но тогава трябва да се абстрахирате от това, което са потоци от течности в човешкия организъм. В момента, когато разглеждате водния човек, в него навлиза етерното тяло…316.16

* * *

…Етерното тяло като сбор от течения, от силови въздействия е архитектът на кристализиралото от него физическо тяло, което се е появило от него също както ледът от водата…55.119

* * *

…Каквото се случва в астралното тяло, е временно.Това, което се извършва в етерното тяло, оставя трайна следа и освен това се отразява като в огледало върху физическото тяло…94.40

* * *

…Духовният и физическият свят са свързани по своеобразен начин, понеже всичко физическо е само един вид сгъстено състояние на духовността. Както ледът е сгъстена вода, така физическото и етерното тяло са сгъстявания на астралното тяло…56.97

* * *

Нашите мисли се възбуждат от астралното ни тяло, но действат в етерното тяло. Мисълта от астралното тяло протича в етерната субстанция и предизвиква там движения. А етерната субстанция предизвиква в своята околност празнота. Защото това, от което етерната субстанция се нуждае там, тя си го взима от своето обкръжение и така се пораждат празни пространства. Те се пораждат, когато човек мисли, или когато висшите същества – ангели и архангели внасят своите мисли в него, което става постоянно…162.273 и сл.

* * *

…Това означава, че чрез въздействието на мислите етерната субстанция се вълнува, движи и образува празнини. Тези празнини са всъщност физическото тяло. Можете аналогично да си представите как при газираната вода се образуват въздушни перли. За същество, което живее в по-гъстия елемент, по-рядкото изглежда ужасно твърдо. Така не можете да навлезете в същинските празнини, защото там няма нищо, защото те са празни…162.276

* * *

…Архангелската йерархия дава на човека това за етерното му тяло, което в него съответства на формата на физическото тяло, която той дължи на архаите… 26.189

* * *

…От всичко това, което представлява човекът, костната система се изгражда от елементарните духове, а мускулната система се изгражда от духовните същества на по-висша йерархия. Ако човек иска да обхване мускулната система, трябва да стигне до тези същества чрез имагинацията. А ако искаме да разберем вътрешните органи, трябва с инспирацията да стигнем до по-висши духовни същества. Постигне ли се истинската интуиция, тогава се стига до топлинния човек…316.96 и сл.

* * *

…Не е достатъчно само да сме на мнение, че тук е физическият свят, човек си усвоява имагинацията, инспирацията и интуицията, за да навлезе в другите светове, защото другите светове са тук. Етерният свят е тук чрез това, че човек има мускулна система, астралният свят е тук чрез това, че има органова система и деваханският, духовният свят е тук чрез това, че съществува топлинният човек. Духовността непрекъснато се намира около нас. Тя е тук. Човекът е дух, той е само изпълнен с физическа субстанция. Затова се поддаваме на илюзията, че човекът е физическо същество. Човекът е дори дух в себе си, който чрез топлинната си организация достига най-висшия свят, който може да се достигне. Затова е смешно, когато спиритистите се събират по десетина човека около една маса и викат духове, понеже те са по-нисши от тези десетина, които само не знаят, че самите са духове…316.97 и сл.

* * *

…Цялото това човешко тяло наистина е само част от Земята, да, в по-широк смисъл от целия физически Универсум. В това отношение то е подобно на пръста на ръката спрямо цялото човешко тяло. Отдели ли се пръстът от ръката, не може да остане пръст. Той се разпада. Така става и с човешкото тяло, ако би се отделило от това, чийто член е то, ако се отдели от жизнените условия, които му предоставя Земята…13.86

* * *

…Физическото и минералното съществуване са две изцяло различни неща. Човешкото физическо тяло е физическо, защото се управлява от същите закони като звездите. Същевременно то е минерално, защото е импрегнирано с минерални вещества…102.202 и сл.

Извадките са подбрани от Нели Хорински