Джонатан Хилтън: Плутон и Големият Съвпад от 2020 година

Submitted by admin 2 on Съб., 12/12/2020 - 08:18
Тригон

Плутон и Големият Съвпад през 2020 година

Тъй като 12-те Свещени Нощи на тази година са зад нас (те са преминали от 24.12.2019год. до 6.01.2020год., бел.пр.), сега ние навлизаме в динамичните взаимоотношения на космическите интелигенции (или планетарните сфери) за настоящата година, които завършват с Голям Съвпад на Сатурн и Юпитер на Коледа 2020 год. Точният съвпад се случва по време на слънцестоенето, 21 декември 2020 год. Въпреки това, поради бавните движения на Сатурн и Юпитер, можем да видим този Голям Съвпад да се простира в продължение на няколко седмици около Зимното слънцестоене 2020 год.

Едно от важните значения в новата звездна мъдрост, или астрософията, е да се навлезе в потока на ритъма в живота на планетарните сфери. По този начин трябва да помислим за ритмите, които дори и сега оформят темата за този Голям Съвпад, докато планетите се ангажират и се подготвят за тази среща.

На Сатурн и Юпитер може да се гледа като на великите пазители на божествения еволюционен план за човечеството.

Сатурн е сферата, която е пазител на плана от неговото начало, Великият Баща на Времето, който постоянно ни напомня, чрез кармата, за началото на нашата Земя и великия план, който е предвиден за човешката еволюция. В тази сфера е паметта на света за съществуването, или акаша, която често може да изглежда, че определя закона на кармата като едно силно напомняне (здраво разтърсване, бел.пр) за това дали оставаме верни на този план.

Юпитер, от друга страна, е "Баща на Живота". В тази сфера огромната жива мъдрост носи образа на бъдещето. Съществата от тази сфера носят идеалите и великите космически мисли, които живеят като творческо оформяне на живота в бъдещето, в крайна сметка към следващия ни еволюционен цикъл, наречен в езотеризма „бъдещия Юпитер“.

Срещата на тези двама велики пазители на нашия слънчев космос, носещи това, което е възникнало от Светата Троица и Света София, може да се разглежда като един вид космическа конференция (съвещаване, бел.пр.), оценяваща как ние развиваме космическия план за бъдещето като творчески партньори в еволюцията.

Тези големи съвпади се развиват в един модел с течение на времето, на всеки двадесет години, на 120 градуса равноотдалечени един от друг, изтъкавайки в небесата около нас един голям равностранен триъгълник, наречен Златния триъгълник, или Златна звезда, символ, използван в много езотерични школи. Този Златен триъгълник остава цялостен, но с течение на времето бавно се върти напред в зодиака с 8 до 10 градуса на всеки 60 години, докато този троен съвпад завърши. Четвъртият съвпад се връща към същата точка, за да започне цикъла отново, малко по-нататък.

Тези точки на триъгълника могат да бъдат проследени назад във времето, за да се разкрият исторически събития, свързани с човешката духовна еволюция. Вили Зухер е последвал тази Златна звезда в историята, и изследванията му разкриха, наред с други неща, че ъглите на този Велик Триъгълник могат да бъдат проследени назад и да имат връзка със събитията около времето на Христос, като тогава са насищали своите срещи с ново значение за Земята. Тези събития са Големия Съвпад от 6 год. пр.н.е., който според изследването на Вили Зухер, е действителната т.нар. Звезда на Витлеем, предвещаваща раждането на детето, което ще стане Спасителя на света.

Тази "звезда", наблюдавана от Влъхвите, била тяхното средство, за да се узнае времето и мястото на прераждането на техния велик Учител, Зороастър (което означава Златна звезда) или Заратустра, във Витлеем, Израел. Така те изпълват своето пътуване с древното познание за звездната мъдрост, търсейки своя велик Учител. Ето защо, този ъгъл на зодиака, носи темата за "голямо Благовестие" (за „Благата вест“), като призовава човечеството да се събуди за раждането на новото в света, като често разкрива в историята събития, свързани с ново откровение, с ново възвестяване за човечеството.

Това е ъгълът, който съответства на Големия Съвпад от 2020 г.

Другите два ъгъла представят един Голям Съвпад през 14 год.сл.Хр., който Вили Зухер съотнася към събитието, описано от Рудолф Щайнер, като сливането на двата потока на учениците на Исус: пастирският поток от историята, описан в Евангелието на Лука, и потокът на Влъхвите, описан в Евангелието на Матей. Този ъгъл съдържа темата за съюза на двата потока в човечеството.

Третият ъгъл съответства на Големия Съвпад от 34 год. от н.е., който Вили Зухер свързва с духовния прелом на Павел по пътя за Дамаск, при който, според Рудолф Щайнер, за първи път Христос се преживява по нов начин, и който е като предчувствие за новото преживяване на Христос, достъпен вече за човечеството. Ето защо, този ъгъл носи темата на "звездата Дамаск", която за последно се явява през 2000 година.

Всяка от тези теми може да бъде разработвана продължително, но за тази статия ще преминем към събитията, които сега ни водят към Големия Съвпад на „звездното Благовестие“ през декември 2020 год. И Сатурн, и Юпитер в продължение на много месеци преминават през така наречения тъмен зодиак. Рудолф Щайнер разработва това в своята лекция за Мистичния агнец:

"Ние мислим за силите, които сега участват във възходящата линия на еволюцията, колективно, като Овен, Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, защото те всъщност принадлежат към тези съзвездия. Тези седем съзвездия включват възходящите сили. Низходящите сили се съдържат, приблизително казано, в петте съзвездията на Скорпион, Стрелец, Козирог, Водолей, Риби. Така силите се спускат от Зодиака и се издигат отново: седем съзвездия на възходящите, пет от низходящите сили. Възходящите сили също така съответстват, в човека, на по-висшите членове на неговото същество, на неговите по-висши, по-благородни качества. Силите, които се намират в низходящата фаза на еволюцията, трябва първо да преминат през човешкото същество и чрез това да достигнат до етапа, в който те също могат да станат възходящи сили." (GA 102).

Тези съзвездия, които тепърва предстои да бъдат трансформирани, са свързани с "волята" на човешкото същество, или с по-нисшия човек, от Скорпион (репродуктивните системи) през Риби (ръцете и краката). И двете планети в момента са в звездите на Стрелеца (науката за звездната мъдрост – астрософия, работи със сидералния зодиак, бел.пр.), където те ще продължат да се приближават една до друга през следващата година, докато се срещнат, точно при прехода от Стрелец в звездите на Козирог. Какво може да ни каже това?

В Стрелец имаме като огледало, в един по-вътрешен смисъл, на противоположното съзвездие Близнаци. Те и двете представляват образ на дуалността или полярността, но в действителност могат да бъдат разгледани като представящи троичността. В Близнаци имате историята на Кастор и Полукс в гръцката митология; Кастор е смъртният близнак, който е роден от Леда и царя на Спарта, и Полукс - безсмъртният близнак, роден от Зевс и Леда, заченати в един и същи ден от Бог и човешки цар. Но поради любовта си един към друг, те редуват времето в света на боговете и в света на Хадес.

Въпреки това, ако погледнем в образа на символа за Близнаци, имаме картина на два свята, горния и долния, свързани с мост или колона. Този мост e разрушен по време на еволюцията, докато човечеството се спуска, като загубва "моста" между световете.

Въпреки това, поради Христовото събитие (Сатурн започва Трите години в звездите на Близнаци и Юпитер кулминира на Пасха в звездите на Близнаци), този мост е възстановен в нова форма, благодарение на АЗ СЪМ. Сега може би ще можем да носим един нов образ за Близнаци, който мисля, че е най-добре изобразен в скулптурата на Рудолф Щайнер - Представителя на човечеството. Двата свята на височините и дълбините се държат заедно и в подходящ баланс от страна на Човешкото Същество.

Така, нека се пренесем в Стрелец, противоположно на Близнаци, с друг образ на дуалността, или може да се каже също и троичността. Тук имаме подобна тема като Близнаци, но сега в Стрелец. Можем да кажем, че както Близнаци представят една историческа картина, Стрелец представя изработването на тази полярност в човешкото същество, която е нашата еволюционна история сега и в бъдещето. В Стрелец имаме образа на Кентавъра, наполовина човек и наполовина животно (кон). Тук можем да видим двойствеността, която всички преживяваме в нашия душевен живот, между низшите инстинкти (които в по-ранни времена са все още част от мъдростта на боговете, но днес са предадени повече в ръцете на съзнателно управление от човека) и човешката ни същност, която се ражда от тази същност. Обаче, можем да добавим и трети елемент към Стрелец, защото това човешко същество държи лък и стрела, целящи бъдещето. Така в известен смисъл, ние отново имаме долния свят на животинската природа, която се засилва със страсти и инстинкти, и лъка и стрелата, насочени към нашите истински човешки цели, с човека между двете.

Всъщност, в изследването на Вили Зухер (виж книгата "Изис София II"), той съотнася зодиака с великите еволюционни кръгове, описани от Рудолф Щайнер в Окултната науката. Той тук свързва тъмния зодиак с процес, който се случва на Древната Луна, и който започва с големия бунт и отделянето на Слънцето от Земята (в Скорпион). Това е последвано от човешкото същество, което живее в една двойствена природа между Слънчевото съществуване и Земното съществуване - в една по-втвърдяваща се форма (в Стрелец, забележете темата за дуализма). След това следва великата битка, която се състои, за да обедини отново Земята със Слънцето (в Козирог), в резултат на което се получава космосът на мъдростта при завършването на цикъла на Древната Луна.

Така че тук имаме един вид космически произход в зодиака, което може да ни помогне сега да разберем по-добре пътуването на Юпитер и Сатурн през многото месеци. Човечеството преминава през борбата "да изработи, да вземе решение за своето очовечаване" в лицето на тъмните инстинктивни сили, които се стремят да се издигнат от миналото, заплашвайки нашата цел към висшия човек в нас. Големият Съвпад ще кулминира точно, когато Сатурн и Юпитер излязат от Стрелец и навлязат в Козирог - съзвездието, което носи паметта за голямата битка, която доведе до повторното обединяване със Слънцето в Древната Луна.

Как можем да видим това отразено в призива и предизвикателството на този Голям Съвпад на Благовестието на Коледа 2020 год.? Ще постигнем ли ново пробуждане, пробив в "новото"? Като странична забележка, която не може да помогне, но е свързана с въпроса за приближаването на Големия Съвпад през декември и президентските избори в САЩ през ноември 2020 г., и с встъпването в длъжност на новия президент през следващия 20 януари. Тези големи събития на Сатурн и Юпитер, разбира се, обхващат приближаващите се и следващи месеците, както са на кълбо в съвпад за по-дълъг период от време.

Но нека сега погледнем по-отблизо събитията в настоящия месец и през пролетта, които, ако разгледаме ритмите на времето в планетарните сфери, вече подготвят пътя за Големия Съвпад през декември.

  • На този 10 януари имаше пълнолуние в Кастор (който, интересно е за отбелязване, се нарича "укротител на коне", мислим за Стрелец). Това означава, че Луната (и Земята) са били в Близнаци, срещу Слънцето и Меркурий в Стрелец.
  • Това пълнолуние се случва, когато Меркурий е във възходящ съвпад със Слънцето (което означава зад Слънцето от Земята) в Стрелец. Той ще завърши своя цикъл, като премине в низходящ съвпад на 26 февруари.
  • На 12 януари, макар и да се приближават в продължение на много дни, точният съвпад на Сатурн с Плутон се случи в тялото на коня на Стрелец. В рамките на следващия ден, Меркурий и Слънцето се присъединиха към този съвпад, така че имахме групиране на тези значими планети с Плутон.
  • След това на 23 март, Марс и Юпитер навлизат в съвпад с Плутон (Юпитер точно на 5 април, Цветница). След това Юпитер, чрез ретроградната си дейност, отново ще съвпадне с Плутон на 30 юни.

Така че ние имаме значима дейност сега в началото на януари, и отново през март и юни, във връзка с Плутон. Засега, нека се съсредоточим върху срещата на Сатурн и Юпитер с Плутон, приближаващи се към този Голям Съвпад. За Меркурий и Лунната картина, това ще изисква малко повече разработване, но ги споменавам само като знание, за да се вземат предвид през това време.

 

Плутон
Плутон отвлича Прозерпина в подземното царство - Албрехт Дюрер

 

Трябва да разгледаме ролята на Плутон в цялата тази времева рамка. Плутон, Владетелят на Подземния свят, е в звездите на долната част от тялото на Стрелец и е там от няколко месеца. Това е мощен образ, върху който да се размишлява, когато обмисляме нашите времена и ревящите крясъци на низшия инстинктивен живот, призивите за национализъм и религиозния фундаментализъм, разделението и поляризацията между народите, както и разрушителните забавящи сили, които работят в посока да отклонят хората от задачата им за духовна свобода. Аз съм писал за Плутон в една стара статия, но ще вмъкна тук откъс, за да се хвърли светлина върху тези настоящи събития:

"Рудолф Щайнер не говори за Плутон, тъй като той не е открит до 1930 г., но той описва така наречените външни планети отвъд Сатурн като "новодошли" или "външни" за Слънчевата система, а не като част от нея в класическия смисъл. Изследването на Вили Зухер хвърли определена духовна светлина върху тези външни планети. Чрез тях можем да видим едно отражение на еволюиращото съзнание на човечеството, докато се движим към развитието на нашите висши способности, духът-себе, живота-дух и духът-човек.

Но откакто това развитие е оставено на нас, извън нашата свобода, и живее повече или по-малко заспало в човечеството, тези сфери са и полето на работа на противниците на човешкото развитие и често разкриват своята дейност не толкова в отделните хора, а в по-големите задачи и предизвикателства пред човечеството. В сферата на Плутон, ние имаме царството, което е най-дълбоко скрито и най-малко развито. Това е трансформацията на волята и физическото тяло в неговата истинска форма като израз на аза, както се разкрива в нетленното тяло. Това е също сферата, в която се полагат усилия от третото противниково ниво на падналите Асури, които са от ранга на Духовете на Личността или Архаите. Тези същества работят така, че да завържат аза към материята, за да не може духовната еволюция на Земята да продължи"1.

Рудолф Щайнер описва тези същества от различни гледни точки в различни лекции, но една от гледните точки, която има отношение към нашата тема, идва от лекция, изнесена в Берлин на 2 юни 1907 год.:

"Егоизмът има дуален характер: той е прекрасен и привлекателен, или противен и зъл. Ако по времето на Сатурн и на следващите планети, същностната природа на егоизма не беше отново и отново внедрявана, човекът никога не би се превърнал в самостоятелно същество, което може да каже "аз" за себе си. В твоята телесна природа, от Сатурн, е навлязла същността от сили, която те характеризира като самостоятелно (независимо) същество, откъсвайки те от всички други същества. За тази цел са работили духовете на Егоизма, Асурите.

Сред тях могат да се намерят два вида, независимо от леките отклонения. Единият вид е развивал егоизма по величав, самоуверен начин и се е издигал все по-високо и по-високо в съвършеното чувство за свобода: това е изконната независимост на егоизма. Тези духове са водили човечеството през всички последващи планети; те са станали учители на хората към независимост. На всяка планета има и Духове, които са изостанали в еволюцията... Ако най-видните паднат и извършат "големия грях" да не напреднат в еволюцията, те стават най-лошите от всички. Благородното чувство на свобода е обърнато в безчестие, в неговата противоположност. Те водят към лошата страна на егоизма; дори и днес те все още са в нашето обкръжение."

И в Базел, 1. Октомври, 1911г.:

"Ако това, което живее в хармонията на сферите, се изтласка още по-надолу, в областта на Асурите, се поражда една още по-ужасна сила, която няма да е възможно да се запази скрита твърде дълго. Можем само да се надяваме, че когато тази сила дойде – сила, която трябва да се счита за далеч, далеч по-силна от най-силната електрически разряд – може само да се надяваме, че преди някой откривател да даде тази сила в ръцете на човечеството, човешките същества вече няма да имат останало нищо неморално в тях."

Затова сферата на Плутон е свързана, от една страна, с най-висшата трансформация на физическото чрез духовния аз, и все пак, също и с неговата противоположност - егоизма, който би обвързвал трайно аза към материята. Плутон е свързан също и с тази "ужасна сила" на под-природата, която Вили Зухер свързва с ядрената енергия и нейния потенциал да унищожи Земята, и по този начин способността на човечеството да постигне своите задачи на Земята. Интересно е да се отбележи, че първият ускорител на частици е изобретен през 1932 г., две години след откриването на Плутон. Това отваря вратата за изучаване на ядрената структура и нейното унищожаване. Това може да бъде само един бегъл поглед към природата на тази област на Плутон, която се простира в най-дълбоката природа на волята и под-природните сили, както и в работата на аза върху физическото тяло.

Поради сегашната ситуация в света, добавям още един цитат за Асурите от Рудолф Щайнер:

"Англо-американският свят може да спечели световно господство; но без Троичния социален ред, чрез тази власт, ще налее смърт в културата и болест в културата на цялата земя... дар от Асуричните сили!"

Така че имаме от сега до март среща на всички класически планети с Плутон (с изключение на Венера, която съвпадна с Плутон в средата на декември 2019 год. и отново ще се срещне с Плутон в края на януари 2021 год.).

В астрософията трябва да осъзнаем, че звездите вече не оформят живота ни, а сега очакват нашето свободно действие, с което да издигнем човешкото съзнание и активност до най-висшето му призвание и да станем партньори с боговете на звездните светове. Духовните светове очакват нашето израстване. Ако не се заемем със задачите си, негативните същности на планетарните сфери няма да ни оставят в свобода, а ще действат като противодействащи сили.

Това наистина е предизвикателството в Стрелец: да се изправим пред нашата истинска природа от препятствия и предизвикателства, които се явяват и работят, за да подкопаят, дори и за да унищожат, еволюционните цели на човешките същества.

Плутон може да бъде революционен и разрушителен в света. Обаче, в това са и семената на Интуицията и реализацията на нашия Дух-Човек. Често само чрез най-големите препятствия и предизвикателства хората се събуждат за истинската си природа. Нека да осъзнаем пробуждането и призива за "Благовестие" с Големия Съвпад, докато се движим към следващата Коледа и сега даже като следваме планетарните ритми, които подготвят този път.

Джонатан Хилтън, 13 януари 2020 г.

Превод: Дорина Василева